Advanced

Kapplöpningen mellan internkommunikationen i Eslövs kommun och lokaltidningarna

Nilsson, Eva-Lena (2004)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Offentlighetsprincipen är till för att vi som medborgare ska ha insyn i hur politiker och tjänstemän sköter den offentliga verksamheten. Istället för att vi själva ska behöva begära ut handlingar från olika myndigheter hjälper journalisterna oss med detta. Staten, landstingen, de statliga verken och alla andra offentliga organisationer granskas och bevakas av massmedierna. Lokaltidningarnas journalister bevakar kommunen och rapporterar kontinuerlig om vad som sker i den och om hur de kommunala skattemedlen används. Med hjälp av offentlighetsprincipen har journalisterna tillgång till alla politiska handlingar, all inkommande och utgående post samt mesta delen av allt skrivet material som finns i en kommun. Därtill intervjuar de både... (More)
Offentlighetsprincipen är till för att vi som medborgare ska ha insyn i hur politiker och tjänstemän sköter den offentliga verksamheten. Istället för att vi själva ska behöva begära ut handlingar från olika myndigheter hjälper journalisterna oss med detta. Staten, landstingen, de statliga verken och alla andra offentliga organisationer granskas och bevakas av massmedierna. Lokaltidningarnas journalister bevakar kommunen och rapporterar kontinuerlig om vad som sker i den och om hur de kommunala skattemedlen används. Med hjälp av offentlighetsprincipen har journalisterna tillgång till alla politiska handlingar, all inkommande och utgående post samt mesta delen av allt skrivet material som finns i en kommun. Därtill intervjuar de både politiker och tjänstemän och får på så sätt en fyllig information att vidarebefordra till oss läsare. Sparbeting, åtgärder för att hålla budgetramar och eventuella planer på att lägga ner en arbetsplats kan vi oftast läsa om redan dagen efter att besluten tas. Som kommuninvånare tycker vi att detta är bra men som kommunanställda är vi inte lika förtjusta i den snabba informationen. Enligt god internkommunikation anses det därtill vara en självklarhet att anställda inte ska läsa i tidningen om nyheter som rör den egna arbetsplatsen och arbetssituationen innan de förmedlats via internkommunikationen. Syftet med uppsatsen är att ur ett kommunikativt perspektiv beskriva och analysera fenomenet samt dess orsaker och konsekvenser. Detta har jag gjort genom att i en fallstudie studera internkommunikationen i Barn och Familjenämnden, med tillhörande förvaltning, i Eslövs kommun. Jag har genomfört åtta kvalitativa intervjuer med politiker, tjänstemän, arbetsledare, personal och facklig representant. Alla respondenterna kände till samt ansåg det vanligt förekommande att anställda får information via lokaltidningarna innan närmsta chef hunnit informera. Dock ansåg ingen att det borde förekomma, framförallt inte enligt god internkommunikation. Eftersom lokaltidningarnas information är avsedd för kommuninvånarna är den oftast otillräcklig som internkommunikation vilket medför att risken för spekulationer och därmed ryktesspridning är uppenbar. Att det inte är lätt för internkommunikationen att hålla jämna steg med tidningarnas snabba leveranser av nyheter det kan vi nog alla vara överens om. Om internkommunikationen ska hinna före lokaltidningarna kan den inte ske på gängse sätt ner genom hierarkin eftersom detta tar för lång tid. Istället måste det finnas speciella kommunikativa strategier och rutiner! Dagens citat, Skånska Dagbladet 2004-05-27: De flesta lever i ruinerna av sina vanor (Jean Cocteau). (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Eva-Lena
supervisor
organization
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
internkommunikation, offentlighetsprincipen, informell internkommunikation, indirekt interkommunikation, ryktesspridning, Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1357401
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:10
@misc{1357401,
 abstract   = {Offentlighetsprincipen är till för att vi som medborgare ska ha insyn i hur politiker och tjänstemän sköter den offentliga verksamheten. Istället för att vi själva ska behöva begära ut handlingar från olika myndigheter hjälper journalisterna oss med detta. Staten, landstingen, de statliga verken och alla andra offentliga organisationer granskas och bevakas av massmedierna. Lokaltidningarnas journalister bevakar kommunen och rapporterar kontinuerlig om vad som sker i den och om hur de kommunala skattemedlen används. Med hjälp av offentlighetsprincipen har journalisterna tillgång till alla politiska handlingar, all inkommande och utgående post samt mesta delen av allt skrivet material som finns i en kommun. Därtill intervjuar de både politiker och tjänstemän och får på så sätt en fyllig information att vidarebefordra till oss läsare. Sparbeting, åtgärder för att hålla budgetramar och eventuella planer på att lägga ner en arbetsplats kan vi oftast läsa om redan dagen efter att besluten tas. Som kommuninvånare tycker vi att detta är bra men som kommunanställda är vi inte lika förtjusta i den snabba informationen. Enligt god internkommunikation anses det därtill vara en självklarhet att anställda inte ska läsa i tidningen om nyheter som rör den egna arbetsplatsen och arbetssituationen innan de förmedlats via internkommunikationen. Syftet med uppsatsen är att ur ett kommunikativt perspektiv beskriva och analysera fenomenet samt dess orsaker och konsekvenser. Detta har jag gjort genom att i en fallstudie studera internkommunikationen i Barn och Familjenämnden, med tillhörande förvaltning, i Eslövs kommun. Jag har genomfört åtta kvalitativa intervjuer med politiker, tjänstemän, arbetsledare, personal och facklig representant. Alla respondenterna kände till samt ansåg det vanligt förekommande att anställda får information via lokaltidningarna innan närmsta chef hunnit informera. Dock ansåg ingen att det borde förekomma, framförallt inte enligt god internkommunikation. Eftersom lokaltidningarnas information är avsedd för kommuninvånarna är den oftast otillräcklig som internkommunikation vilket medför att risken för spekulationer och därmed ryktesspridning är uppenbar. Att det inte är lätt för internkommunikationen att hålla jämna steg med tidningarnas snabba leveranser av nyheter det kan vi nog alla vara överens om. Om internkommunikationen ska hinna före lokaltidningarna kan den inte ske på gängse sätt ner genom hierarkin eftersom detta tar för lång tid. Istället måste det finnas speciella kommunikativa strategier och rutiner! Dagens citat, Skånska Dagbladet 2004-05-27: De flesta lever i ruinerna av sina vanor (Jean Cocteau).},
 author    = {Nilsson, Eva-Lena},
 keyword   = {internkommunikation,offentlighetsprincipen,informell internkommunikation,indirekt interkommunikation,ryktesspridning,Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kapplöpningen mellan internkommunikationen i Eslövs kommun och lokaltidningarna},
 year     = {2004},
}