Advanced

Samtalsstrukturen i chatt & ICQ: en kvalitativ innehållsanalys

Salomonsson, Jenny (2001)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Problem: Jag har alltid haft ett stort intresse för språk och kommunikation. Framförallt tycker jag det är spännande med nya kommunikationsformer som hela tiden dyker upp genom samhällets tekniska framsteg. Två av dessa kommunikationsformer som är utspridda i dagens kommunikativa samhälle är chattning och ICQ. Därför tyckte jag det kunde vara intressant att undersöka dessa samtal lite närmare, hur de är uppbyggda och varför de ser ut som de gör. Syfte: Syftet är att undersöka hur samtalsstrukturen i chattsamtal och ICQ-samtal påverkas av den kommunikationskanal de förs i samt vilka faktorer strukturen påverkas av. För att kunna besvara syftet använder jag följande frågeställningar

- Hur är chattsamtal och ICQ-samtal uppbyggda?<br />
-... (More)
Problem: Jag har alltid haft ett stort intresse för språk och kommunikation. Framförallt tycker jag det är spännande med nya kommunikationsformer som hela tiden dyker upp genom samhällets tekniska framsteg. Två av dessa kommunikationsformer som är utspridda i dagens kommunikativa samhälle är chattning och ICQ. Därför tyckte jag det kunde vara intressant att undersöka dessa samtal lite närmare, hur de är uppbyggda och varför de ser ut som de gör. Syfte: Syftet är att undersöka hur samtalsstrukturen i chattsamtal och ICQ-samtal påverkas av den kommunikationskanal de förs i samt vilka faktorer strukturen påverkas av. För att kunna besvara syftet använder jag följande frågeställningar

- Hur är chattsamtal och ICQ-samtal uppbyggda?<br />
- Vilka faktorer när det gäller kommunikationskanalernas möjligheter och begränsningar inverkar på samtalsstrukturen i chattsamtal och ICQ-samtal?<br />
- Vilka likheter och skillnader finns mellan ICQ - och chattsamtalen och vad beror dessa på?

För att komma fram till hur samtalen är uppbyggda använder jag mig en kvalitativ innehållsanalys, nämligen samtalsanalys. Denna analysmetod används för att finna samtalens strukturer och återkommande mönster. Jag kompletterar min undersökning med en komparativ analys då man bland annat fokuserar sig på texternas språk, funktioner och yttre förutsättningar. <br />De slutsatser jag kommit fram till är att chattsamtal och ICQ-samtal påverkas av vissa faktorer, vilka jag har valt att kalla; externa, tidsmässiga, tekniska och rumsliga. En viktig faktor när det gäller samtalsstrukturen i ICQ-samtalen är huruvida användarna har modem eller fast uppkoppling. Beroende på vilken slags uppkoppling man har, använder man kommunikationskanalen av olika syften. Chattkanalen har en viss tidsmässig fördröjning, vilket bland annat medför att turtagningen påverkas. Kommunikationskanalerna har olika tidsmässiga strukturer, vilket får följder för samtalsstrukturen. Samtalsstrukturen påverkas även av att kommunikationsformen är skriftlig. Deltagarna måste då kompensera för exempelvis ickeverbal kommunikation som inte är möjlig i dessa samtal. Rumsliga faktorer såsom deltagarna, möjlighet till anonymitet, krav på samtalspartner, samtalens syften spelar stor roll för samtalsstrukturen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Salomonsson, Jenny
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
chatt, ICQ, kommunikationsformer, Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1357444
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:10
@misc{1357444,
 abstract   = {Problem: Jag har alltid haft ett stort intresse för språk och kommunikation. Framförallt tycker jag det är spännande med nya kommunikationsformer som hela tiden dyker upp genom samhällets tekniska framsteg. Två av dessa kommunikationsformer som är utspridda i dagens kommunikativa samhälle är chattning och ICQ. Därför tyckte jag det kunde vara intressant att undersöka dessa samtal lite närmare, hur de är uppbyggda och varför de ser ut som de gör. Syfte: Syftet är att undersöka hur samtalsstrukturen i chattsamtal och ICQ-samtal påverkas av den kommunikationskanal de förs i samt vilka faktorer strukturen påverkas av. För att kunna besvara syftet använder jag följande frågeställningar

- Hur är chattsamtal och ICQ-samtal uppbyggda?<br />
- Vilka faktorer när det gäller kommunikationskanalernas möjligheter och begränsningar inverkar på samtalsstrukturen i chattsamtal och ICQ-samtal?<br />
- Vilka likheter och skillnader finns mellan ICQ - och chattsamtalen och vad beror dessa på?

För att komma fram till hur samtalen är uppbyggda använder jag mig en kvalitativ innehållsanalys, nämligen samtalsanalys. Denna analysmetod används för att finna samtalens strukturer och återkommande mönster. Jag kompletterar min undersökning med en komparativ analys då man bland annat fokuserar sig på texternas språk, funktioner och yttre förutsättningar. <br />De slutsatser jag kommit fram till är att chattsamtal och ICQ-samtal påverkas av vissa faktorer, vilka jag har valt att kalla; externa, tidsmässiga, tekniska och rumsliga. En viktig faktor när det gäller samtalsstrukturen i ICQ-samtalen är huruvida användarna har modem eller fast uppkoppling. Beroende på vilken slags uppkoppling man har, använder man kommunikationskanalen av olika syften. Chattkanalen har en viss tidsmässig fördröjning, vilket bland annat medför att turtagningen påverkas. Kommunikationskanalerna har olika tidsmässiga strukturer, vilket får följder för samtalsstrukturen. Samtalsstrukturen påverkas även av att kommunikationsformen är skriftlig. Deltagarna måste då kompensera för exempelvis ickeverbal kommunikation som inte är möjlig i dessa samtal. Rumsliga faktorer såsom deltagarna, möjlighet till anonymitet, krav på samtalspartner, samtalens syften spelar stor roll för samtalsstrukturen.},
 author    = {Salomonsson, Jenny},
 keyword   = {chatt,ICQ,kommunikationsformer,Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samtalsstrukturen i chatt & ICQ: en kvalitativ innehållsanalys},
 year     = {2001},
}