Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Verklighetsskapande : en studie i dokumentär skildring

Stesser, Cecilia (2001)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
SYFTE: Mitt syfte i denna uppsats är att söka klarlägga och ge kunskap om hur dokumentärfilmen återger en verklighet ur ett innehållsligt och stilistiskt perspektiv. Syftet ämnar jag fullfölja genom att söka besvara frågan: hur ser dokumentärfilmens verklighet ut? Det jag har tittat på i filmerna har därmed varit de kännetecknande dragen som har funnits i respektive film, filmernas fokus, deras struktur, intervjuarnas förhållande till nazisterna/rasisterna, filmens argumentation/uttalande om verkligheten, ideologisk framställning och typ av filmisk realism. METOD: Jag har valt att undersöka två dokumentärfilmer på temat nazism och rasism, Vem bryr sig! från 2001 och Rasist, javisst! från 1993. Undersökningen hoppas jag därmed får... (More)
SYFTE: Mitt syfte i denna uppsats är att söka klarlägga och ge kunskap om hur dokumentärfilmen återger en verklighet ur ett innehållsligt och stilistiskt perspektiv. Syftet ämnar jag fullfölja genom att söka besvara frågan: hur ser dokumentärfilmens verklighet ut? Det jag har tittat på i filmerna har därmed varit de kännetecknande dragen som har funnits i respektive film, filmernas fokus, deras struktur, intervjuarnas förhållande till nazisterna/rasisterna, filmens argumentation/uttalande om verkligheten, ideologisk framställning och typ av filmisk realism. METOD: Jag har valt att undersöka två dokumentärfilmer på temat nazism och rasism, Vem bryr sig! från 2001 och Rasist, javisst! från 1993. Undersökningen hoppas jag därmed får ytterligare en dimension då jag inte bara undersöker filmernas verklighet, utan också hur de undersöker nazisternas verklighet. Jag använder mig av en kvalitativ hermeneutisk metod för att kunna tränga in på djupet av filmerna och sträva efter att upptäcka de känslor, åsikter och tankar som finns kring de företeelser jag valt att undersöka. För att kunna skapa en så bred förståelse som möjligt hos läsaren har jag valt att gå in på flertalet faktorer som rör dokumentärfilmens skapande. Detta istället för att ingående ta upp endast ett fåtal relevanta faktorer. Mina förhoppningar är att genom mitt tillvägagångssätt kunna kasta ett nytt ljus över dokumentärt skapande. SLUTSATSER: Det har visat sig att dokumentärfilmerna ur en berättarmässig och teknisk synvinkel framställer en verklighet och ger uttryck för vissa meningar beroende på hur strukturen och produktionen är sammansatt. Således ger dokumentärfilmerna oss en verklighetsbild som styrs av en mängd faktorer, varav många har behandlats i denna uppsats. Dokumentära filmer ger oss därmed inte en bild av verkligheten, utan snarare en verklighet. Min mening är därmed av vi, genom att ta till oss dessa olika verklighetsbilder, kan nå en ökad kunskap om de företeelser som behandlas i dokumentära framställningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stesser, Cecilia
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1357478
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:10
@misc{1357478,
 abstract   = {SYFTE: Mitt syfte i denna uppsats är att söka klarlägga och ge kunskap om hur dokumentärfilmen återger en verklighet ur ett innehållsligt och stilistiskt perspektiv. Syftet ämnar jag fullfölja genom att söka besvara frågan: hur ser dokumentärfilmens verklighet ut? Det jag har tittat på i filmerna har därmed varit de kännetecknande dragen som har funnits i respektive film, filmernas fokus, deras struktur, intervjuarnas förhållande till nazisterna/rasisterna, filmens argumentation/uttalande om verkligheten, ideologisk framställning och typ av filmisk realism. METOD: Jag har valt att undersöka två dokumentärfilmer på temat nazism och rasism, Vem bryr sig! från 2001 och Rasist, javisst! från 1993. Undersökningen hoppas jag därmed får ytterligare en dimension då jag inte bara undersöker filmernas verklighet, utan också hur de undersöker nazisternas verklighet. Jag använder mig av en kvalitativ hermeneutisk metod för att kunna tränga in på djupet av filmerna och sträva efter att upptäcka de känslor, åsikter och tankar som finns kring de företeelser jag valt att undersöka. För att kunna skapa en så bred förståelse som möjligt hos läsaren har jag valt att gå in på flertalet faktorer som rör dokumentärfilmens skapande. Detta istället för att ingående ta upp endast ett fåtal relevanta faktorer. Mina förhoppningar är att genom mitt tillvägagångssätt kunna kasta ett nytt ljus över dokumentärt skapande. SLUTSATSER: Det har visat sig att dokumentärfilmerna ur en berättarmässig och teknisk synvinkel framställer en verklighet och ger uttryck för vissa meningar beroende på hur strukturen och produktionen är sammansatt. Således ger dokumentärfilmerna oss en verklighetsbild som styrs av en mängd faktorer, varav många har behandlats i denna uppsats. Dokumentära filmer ger oss därmed inte en bild av verkligheten, utan snarare en verklighet. Min mening är därmed av vi, genom att ta till oss dessa olika verklighetsbilder, kan nå en ökad kunskap om de företeelser som behandlas i dokumentära framställningar.},
 author    = {Stesser, Cecilia},
 keyword   = {Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Verklighetsskapande : en studie i dokumentär skildring},
 year     = {2001},
}