Advanced

Interaktiv kulturförmedling på Internet: när användarna skapar innehållet

Ask, Karen (2001)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att bidra till en förståelse för hur Internets interaktiva karaktär kan utnyttjas för att främja meningsskapande kommunikation där mottagaren, i minst lika stor utsträckning som sändaren, har möjlighet att påverka kommunikationens innehåll. Jag hoppas därmed att kunna inspirera museer och andra kulturförmedlande institutioner till att utveckla mer interaktiva och meningsskapande webbplatser. Detta gäller även andra institutioner eller organisationer som önskar mer meningsskapande kommunikation med sina mottagare.

Frågeställningen är: <br /> I vilken utsträckning har kulturförmedlande webbplatser en medielogik som främjar interaktivitet och meningsskapande? <br /> - Hur kan webbplatsernas interaktiva möjligheter... (More)
Uppsatsens syfte är att bidra till en förståelse för hur Internets interaktiva karaktär kan utnyttjas för att främja meningsskapande kommunikation där mottagaren, i minst lika stor utsträckning som sändaren, har möjlighet att påverka kommunikationens innehåll. Jag hoppas därmed att kunna inspirera museer och andra kulturförmedlande institutioner till att utveckla mer interaktiva och meningsskapande webbplatser. Detta gäller även andra institutioner eller organisationer som önskar mer meningsskapande kommunikation med sina mottagare.

Frågeställningen är: <br /> I vilken utsträckning har kulturförmedlande webbplatser en medielogik som främjar interaktivitet och meningsskapande? <br /> - Hur kan webbplatsernas interaktiva möjligheter karakteriseras enligt Jensens definitioner av konversationell, konsultativ och registrerande interaktivitet? <br /> - Hur främjar de interaktiva möjligheterna potentialen för multiple tolkningar? <br /> - Hur interaktiva är de interaktiva möjligheterna? <br /> - Hur kan webbplatserna karakteriseras som konstruktivistiska?

Frågeställningen har undersökts utifrån två exempel på kulturförmedlande webbplatser. Analysen av de två webbplatserna har genomförts med hjälp av en mall. Denna har jag utvecklat med stark anknytning till teorier om interaktivitet och meningsskapande. Utvecklandet av mallen har varit en stor del av undersökningen. Därför är mallen - som nu är klar att bli använd som ett analysredskap för andra interaktiva och meningsskapande webbplatser - också ett resultat av undersökningen. Undersökningen visar dessutom hur interaktivitet kan beskrivas i praktiken: Att respektive den konversationella, den konsultativa och den registrerande interaktiviteten kan realiseras på olika sätt som är mer eller mindre interaktiva och mer eller mindre meningsskapande. Det har också visat sig att det kan vara problematiskt att undersöka graden av interaktivitet eftersom interaktiviteten kan vara utformad på ett motsättningsfyllt sätt när det gäller användarnas möjlighet att påverka innehållet. Ytterligare ett resultat av undersökningen är att det inte går att skilja på informations- och meningsorienterade webbplatser. Detta eftersom användarvänlighet och informationsarkitektur är förutsättningar för att användarna ska kunna utnyttja webbplatsernas meningsskapande aspekter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ask, Karen
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1357510
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:10
@misc{1357510,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att bidra till en förståelse för hur Internets interaktiva karaktär kan utnyttjas för att främja meningsskapande kommunikation där mottagaren, i minst lika stor utsträckning som sändaren, har möjlighet att påverka kommunikationens innehåll. Jag hoppas därmed att kunna inspirera museer och andra kulturförmedlande institutioner till att utveckla mer interaktiva och meningsskapande webbplatser. Detta gäller även andra institutioner eller organisationer som önskar mer meningsskapande kommunikation med sina mottagare.

Frågeställningen är: <br /> I vilken utsträckning har kulturförmedlande webbplatser en medielogik som främjar interaktivitet och meningsskapande? <br /> - Hur kan webbplatsernas interaktiva möjligheter karakteriseras enligt Jensens definitioner av konversationell, konsultativ och registrerande interaktivitet? <br /> - Hur främjar de interaktiva möjligheterna potentialen för multiple tolkningar? <br /> - Hur interaktiva är de interaktiva möjligheterna? <br /> - Hur kan webbplatserna karakteriseras som konstruktivistiska?

Frågeställningen har undersökts utifrån två exempel på kulturförmedlande webbplatser. Analysen av de två webbplatserna har genomförts med hjälp av en mall. Denna har jag utvecklat med stark anknytning till teorier om interaktivitet och meningsskapande. Utvecklandet av mallen har varit en stor del av undersökningen. Därför är mallen - som nu är klar att bli använd som ett analysredskap för andra interaktiva och meningsskapande webbplatser - också ett resultat av undersökningen. Undersökningen visar dessutom hur interaktivitet kan beskrivas i praktiken: Att respektive den konversationella, den konsultativa och den registrerande interaktiviteten kan realiseras på olika sätt som är mer eller mindre interaktiva och mer eller mindre meningsskapande. Det har också visat sig att det kan vara problematiskt att undersöka graden av interaktivitet eftersom interaktiviteten kan vara utformad på ett motsättningsfyllt sätt när det gäller användarnas möjlighet att påverka innehållet. Ytterligare ett resultat av undersökningen är att det inte går att skilja på informations- och meningsorienterade webbplatser. Detta eftersom användarvänlighet och informationsarkitektur är förutsättningar för att användarna ska kunna utnyttja webbplatsernas meningsskapande aspekter.},
 author    = {Ask, Karen},
 keyword   = {Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Interaktiv kulturförmedling på Internet: när användarna skapar innehållet},
 year     = {2001},
}