Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Låt oss aldrig glömma - en studie i mediernas bildframställningar av händelsen 11 september vid årsdagen 2002

Callerud, Annika (2003)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Problem: Medierna präglades vid tidpunkten för årsdagen 2002 av omfattande bilder och tillbakablickar på händelsen 11 september, trots att nyhets-värdet då måste anses som förhållandevis begränsat. Vid årsdagen hade medierna dessutom tillfälle att förbereda ett material och frågan uppstår hur de valde att ånyo skildra händelsen år 2002. Dagens digra bildflöde komplicerar situationen ytterligare, då nyhetsbilder inte är de oskyldiga och transparenta fönster till vår omvärld som vi ofta verkar tro. Bildernas frekventa närvaro gör att de blir så självklara och inte-grerade i den allmänna kulturen att de också osynliggörs. Syfte: Syftet med studien är att analysera de svenska mediernas framställ-ningar av händelsen 11 september vid årsdagen... (More)
Problem: Medierna präglades vid tidpunkten för årsdagen 2002 av omfattande bilder och tillbakablickar på händelsen 11 september, trots att nyhets-värdet då måste anses som förhållandevis begränsat. Vid årsdagen hade medierna dessutom tillfälle att förbereda ett material och frågan uppstår hur de valde att ånyo skildra händelsen år 2002. Dagens digra bildflöde komplicerar situationen ytterligare, då nyhetsbilder inte är de oskyldiga och transparenta fönster till vår omvärld som vi ofta verkar tro. Bildernas frekventa närvaro gör att de blir så självklara och inte-grerade i den allmänna kulturen att de också osynliggörs. Syfte: Syftet med studien är att analysera de svenska mediernas framställ-ningar av händelsen 11 september vid årsdagen 2002. Studien inriktar sig på att se till vilka bilder som förekommer samt hur dessa iscensätts i medierna. Bildframställningarna ställs i relation till år 2001. Undersökning: Det empiriska materialet har utgjorts av nyhetsprogrammen Rapport och Aktuellt, liksom morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, samt kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. Fokus för undersökningen har placerats på nyhetsbildens inre kontext och iscensättning, där teman och berättarstrukturer uppmärksammats. En övergripande bild av händelsens framställning har formulerats utifrån ovanstående tillsammans med inslagens och artiklarnas yttre-, sändar- och multikontexter. Slutligen har även symbolbilder av händelsen ana-lyserats för att observera vilka uttalade och underliggande betydelser som nyhetsbilder kan inrymma. Slutsatser: Det är framförallt människan som utgör det mest framträdande moti-vet i de svenska mediernas bildframställningar år 2002. För att hantera den stora gruppen av människor lyfter medierna ut några karaktärer som symboler. Undersökningen visar på hur ett liknande bildmaterial kan iscensättas på vitt skilda sätt. Bilderna i nyhetsprogrammen och i tidningarna kan därmed inte anses spegla verkligheten så som den är, utan visar olika sätt att se på händelsen 11 september. I ett större per-spektiv framstår bildframställningarna år 2002 utgöra en produkt av medieföretagens politiska ekonomi, organisationernas tillvägagående och vår kultur. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Callerud, Annika
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1357588
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:15
@misc{1357588,
 abstract   = {Problem: Medierna präglades vid tidpunkten för årsdagen 2002 av omfattande bilder och tillbakablickar på händelsen 11 september, trots att nyhets-värdet då måste anses som förhållandevis begränsat. Vid årsdagen hade medierna dessutom tillfälle att förbereda ett material och frågan uppstår hur de valde att ånyo skildra händelsen år 2002. Dagens digra bildflöde komplicerar situationen ytterligare, då nyhetsbilder inte är de oskyldiga och transparenta fönster till vår omvärld som vi ofta verkar tro. Bildernas frekventa närvaro gör att de blir så självklara och inte-grerade i den allmänna kulturen att de också osynliggörs. Syfte: Syftet med studien är att analysera de svenska mediernas framställ-ningar av händelsen 11 september vid årsdagen 2002. Studien inriktar sig på att se till vilka bilder som förekommer samt hur dessa iscensätts i medierna. Bildframställningarna ställs i relation till år 2001. Undersökning: Det empiriska materialet har utgjorts av nyhetsprogrammen Rapport och Aktuellt, liksom morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, samt kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. Fokus för undersökningen har placerats på nyhetsbildens inre kontext och iscensättning, där teman och berättarstrukturer uppmärksammats. En övergripande bild av händelsens framställning har formulerats utifrån ovanstående tillsammans med inslagens och artiklarnas yttre-, sändar- och multikontexter. Slutligen har även symbolbilder av händelsen ana-lyserats för att observera vilka uttalade och underliggande betydelser som nyhetsbilder kan inrymma. Slutsatser: Det är framförallt människan som utgör det mest framträdande moti-vet i de svenska mediernas bildframställningar år 2002. För att hantera den stora gruppen av människor lyfter medierna ut några karaktärer som symboler. Undersökningen visar på hur ett liknande bildmaterial kan iscensättas på vitt skilda sätt. Bilderna i nyhetsprogrammen och i tidningarna kan därmed inte anses spegla verkligheten så som den är, utan visar olika sätt att se på händelsen 11 september. I ett större per-spektiv framstår bildframställningarna år 2002 utgöra en produkt av medieföretagens politiska ekonomi, organisationernas tillvägagående och vår kultur.},
 author    = {Callerud, Annika},
 keyword   = {Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Låt oss aldrig glömma - en studie i mediernas bildframställningar av händelsen 11 september vid årsdagen 2002},
 year     = {2003},
}