Advanced

Försäljningsprocesser i konsultföretag

Elofsson, Andreas; Ramel, Carl and Nadjafi, Daniel (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SYFTE: Syftet med denna uppsats är att undersöka möjligheterna kring att skapa en best practice metod för försäljningsprocesser i konsultföretag. METOD: Vi har med en abduktiv ansats genomfört en kvalitativ fallstudie på försäljningsprocesser hos sju etablerade konsultföretag på den Svenska marknaden. Vid intervju har en semistrukturerad intervjumetod använts. TEORI: Uppsatsens teorier behandlar grundläggande försäljningsteori och teorier speciellt inriktade på försäljningsprocesser i konsultföretag. EMPIRI: Det empiriska materialet sammanställs utifrån den kvalitativa fallstudien. Resultaten av intervjuerna redovisas i beaktande av uppsatsens frågeställningar. ANALYS OCH DISKUSSION: I detta kapitel ställs det empiriska materialet i... (More)
SYFTE: Syftet med denna uppsats är att undersöka möjligheterna kring att skapa en best practice metod för försäljningsprocesser i konsultföretag. METOD: Vi har med en abduktiv ansats genomfört en kvalitativ fallstudie på försäljningsprocesser hos sju etablerade konsultföretag på den Svenska marknaden. Vid intervju har en semistrukturerad intervjumetod använts. TEORI: Uppsatsens teorier behandlar grundläggande försäljningsteori och teorier speciellt inriktade på försäljningsprocesser i konsultföretag. EMPIRI: Det empiriska materialet sammanställs utifrån den kvalitativa fallstudien. Resultaten av intervjuerna redovisas i beaktande av uppsatsens frågeställningar. ANALYS OCH DISKUSSION: I detta kapitel ställs det empiriska materialet i relation till uppsatsens teoretiska material. Författarna diskuterar försäljningsprocesserna och belyser de delar och faktorer som påverkar det slutgiltiga försäljningsresultatet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Elofsson, Andreas; Ramel, Carl and Nadjafi, Daniel
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Försäljningsprocesser, Försäljningsstrategi, Best practice, Konsultföretag, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1366672
date added to LUP
2009-01-20 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:17:00
@misc{1366672,
 abstract   = {SYFTE: Syftet med denna uppsats är att undersöka möjligheterna kring att skapa en best practice metod för försäljningsprocesser i konsultföretag. METOD: Vi har med en abduktiv ansats genomfört en kvalitativ fallstudie på försäljningsprocesser hos sju etablerade konsultföretag på den Svenska marknaden. Vid intervju har en semistrukturerad intervjumetod använts. TEORI: Uppsatsens teorier behandlar grundläggande försäljningsteori och teorier speciellt inriktade på försäljningsprocesser i konsultföretag. EMPIRI: Det empiriska materialet sammanställs utifrån den kvalitativa fallstudien. Resultaten av intervjuerna redovisas i beaktande av uppsatsens frågeställningar. ANALYS OCH DISKUSSION: I detta kapitel ställs det empiriska materialet i relation till uppsatsens teoretiska material. Författarna diskuterar försäljningsprocesserna och belyser de delar och faktorer som påverkar det slutgiltiga försäljningsresultatet.},
 author    = {Elofsson, Andreas and Ramel, Carl and Nadjafi, Daniel},
 keyword   = {Försäljningsprocesser,Försäljningsstrategi,Best practice,Konsultföretag,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Försäljningsprocesser i konsultföretag},
 year     = {2009},
}