Advanced

Utvalda stressorers påverkan på lärsituationer i arbetet: en teoretisk studie

Wretensjö, Fannie LU and Carlsson, Caroline (2009) PEDK11 20091
Education
Abstract (Swedish)
Lärande i arbetet är ett ständigt aktuellt ämne. Likaså stress som ständigt diskuteras. Uppsatsens syfte var att undersöka utvalda stressorers påverkan på lärsituationer i arbetet. Studien är teoretisk och baserades på litteratur vi fann lämplig i förhållande till syfte samt utökad frågeställning. Vi skapade en egen modell som följer med processen genom hela uppsatsen. Modellen visar relationen mellan lärande, lärande i arbetet, generella stressorer samt våra utvalda stressorer kommunikation, organisatorisk förändring samt variation i arbetet. Vi använde oss av ett iterativt tillvägagångssätt när vi genomförde studien, vilket innebar att insamlandet av teori samt analysen integrerades i varandra. Inget specifikt resultat finns utan detta... (More)
Lärande i arbetet är ett ständigt aktuellt ämne. Likaså stress som ständigt diskuteras. Uppsatsens syfte var att undersöka utvalda stressorers påverkan på lärsituationer i arbetet. Studien är teoretisk och baserades på litteratur vi fann lämplig i förhållande till syfte samt utökad frågeställning. Vi skapade en egen modell som följer med processen genom hela uppsatsen. Modellen visar relationen mellan lärande, lärande i arbetet, generella stressorer samt våra utvalda stressorer kommunikation, organisatorisk förändring samt variation i arbetet. Vi använde oss av ett iterativt tillvägagångssätt när vi genomförde studien, vilket innebar att insamlandet av teori samt analysen integrerades i varandra. Inget specifikt resultat finns utan detta går att hitta i teoridelen.
Vi kom bland annat fram till att stressorer inte alltid behöver vara negativa utan snarare kontextberoende. En annan slutsats var att på grund av tidsbrist används mer ett ”just in time-lärande” snarare än ett livslångt lärande. Problem som uppstår ska helst lösas direkt och ingen eftertanke eller reflektion hinns med. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wretensjö, Fannie LU and Carlsson, Caroline
supervisor
organization
course
PEDK11 20091
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
variation & just in time-lärande, förändring, kommunikation, Stressorer, lärande i arbetet
language
Swedish
id
1415944
date added to LUP
2009-06-18 10:35:50
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1415944,
 abstract   = {Lärande i arbetet är ett ständigt aktuellt ämne. Likaså stress som ständigt diskuteras. Uppsatsens syfte var att undersöka utvalda stressorers påverkan på lärsituationer i arbetet. Studien är teoretisk och baserades på litteratur vi fann lämplig i förhållande till syfte samt utökad frågeställning. Vi skapade en egen modell som följer med processen genom hela uppsatsen. Modellen visar relationen mellan lärande, lärande i arbetet, generella stressorer samt våra utvalda stressorer kommunikation, organisatorisk förändring samt variation i arbetet. Vi använde oss av ett iterativt tillvägagångssätt när vi genomförde studien, vilket innebar att insamlandet av teori samt analysen integrerades i varandra. Inget specifikt resultat finns utan detta går att hitta i teoridelen.
Vi kom bland annat fram till att stressorer inte alltid behöver vara negativa utan snarare kontextberoende. En annan slutsats var att på grund av tidsbrist används mer ett ”just in time-lärande” snarare än ett livslångt lärande. Problem som uppstår ska helst lösas direkt och ingen eftertanke eller reflektion hinns med.},
 author    = {Wretensjö, Fannie and Carlsson, Caroline},
 keyword   = {variation & just in time-lärande,förändring,kommunikation,Stressorer,lärande i arbetet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utvalda stressorers påverkan på lärsituationer i arbetet: en teoretisk studie},
 year     = {2009},
}