Advanced

Organisationskultur i förändring: en fallstudie om aktörernas upplevelser av organisationsförändringen

Lövstad, Stine LU and Ling, Jenny LU (2009) PEDK11 20091
Education
Abstract (Swedish)
Vi har genomfört en fallstudie på ett svenskt säljbolag som ingår i ett internationellt koncernbolag. Koncernchefen för det internationella bolaget styrde på ett mycket hierarkiskt sätt, vilket stred mot ägarfamiljens värderingar. Då klyftan mellan deras värderingar var för stor för att kunna överbryggas avsattes koncernchefen år 2001. Sedan dess har företaget satsat mycket på att förändra organisationens struktur och kultur.

Syftet med vår studie är att analysera hur aktörerna i organisationen upplever organisationsförändringen samt att med utgångspunkt i aktörernas upplevelse analysera hur organisationskulturen förefaller ha påverkats av förändringen.

Utifrån syftet har vi formulerat följande forskningsfrågor:
- Hur upplever... (More)
Vi har genomfört en fallstudie på ett svenskt säljbolag som ingår i ett internationellt koncernbolag. Koncernchefen för det internationella bolaget styrde på ett mycket hierarkiskt sätt, vilket stred mot ägarfamiljens värderingar. Då klyftan mellan deras värderingar var för stor för att kunna överbryggas avsattes koncernchefen år 2001. Sedan dess har företaget satsat mycket på att förändra organisationens struktur och kultur.

Syftet med vår studie är att analysera hur aktörerna i organisationen upplever organisationsförändringen samt att med utgångspunkt i aktörernas upplevelse analysera hur organisationskulturen förefaller ha påverkats av förändringen.

Utifrån syftet har vi formulerat följande forskningsfrågor:
- Hur upplever aktörerna att förändringen påverkat organisationen?
- Hur upplever aktörerna organisationskulturen idag jämfört med tidigare?
- På vilket sätt har aktörerna varit medskapare av organisationsförändringen och den organisationskultur organisationen har idag?

Vi har genomfört en empirisk fallstudie med induktiv ansats, där kvalitativa intervjuer med både chefer och medarbetare på det svenska bolaget har genomförts.

Studien visar att bolaget gått igenom både mindre och omvälvande förändringar, vilka kan sammankopplas med kontexten. Vidare upplever aktörerna en stor förändring av organisationskultur, vilket hänger samman med de strukturella förändringarna bolaget genomgått. Vi ser även att aktörerna varit medskapare av organisationsförändringen och organisationskulturen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lövstad, Stine LU and Ling, Jenny LU
supervisor
organization
course
PEDK11 20091
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Organisationsstruktur och Struktur., Change, Organizational change, Organisationsförändring, Corporate culture, Organizational culture, Organisationskultur, Organisation, Förändringsarbete
language
Swedish
id
1418924
date added to LUP
2009-06-18 10:06:21
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1418924,
 abstract   = {Vi har genomfört en fallstudie på ett svenskt säljbolag som ingår i ett internationellt koncernbolag. Koncernchefen för det internationella bolaget styrde på ett mycket hierarkiskt sätt, vilket stred mot ägarfamiljens värderingar. Då klyftan mellan deras värderingar var för stor för att kunna överbryggas avsattes koncernchefen år 2001. Sedan dess har företaget satsat mycket på att förändra organisationens struktur och kultur.

Syftet med vår studie är att analysera hur aktörerna i organisationen upplever organisationsförändringen samt att med utgångspunkt i aktörernas upplevelse analysera hur organisationskulturen förefaller ha påverkats av förändringen. 

Utifrån syftet har vi formulerat följande forskningsfrågor:
-	Hur upplever aktörerna att förändringen påverkat organisationen?
-	Hur upplever aktörerna organisationskulturen idag jämfört med tidigare?
-	På vilket sätt har aktörerna varit medskapare av organisationsförändringen och den organisationskultur organisationen har idag? 

Vi har genomfört en empirisk fallstudie med induktiv ansats, där kvalitativa intervjuer med både chefer och medarbetare på det svenska bolaget har genomförts.

Studien visar att bolaget gått igenom både mindre och omvälvande förändringar, vilka kan sammankopplas med kontexten. Vidare upplever aktörerna en stor förändring av organisationskultur, vilket hänger samman med de strukturella förändringarna bolaget genomgått. Vi ser även att aktörerna varit medskapare av organisationsförändringen och organisationskulturen.},
 author    = {Lövstad, Stine and Ling, Jenny},
 keyword   = {Organisationsstruktur och Struktur.,Change,Organizational change,Organisationsförändring,Corporate culture,Organizational culture,Organisationskultur,Organisation,Förändringsarbete},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Organisationskultur i förändring: en fallstudie om aktörernas upplevelser av organisationsförändringen},
 year     = {2009},
}