Advanced

Public Social Responsibility - En studie om Malmö stads Corporate Social Responsibility

Friberg, Jennifer and Norell, Johan (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Inom CSR-forskningsfältet lyser offentlig sektor som analysobjekt med sin frånvaro. Trots frånvaron framhålls att offentlig sektor bör inkluderas i forskningsfältet. Denna uppsats har som ambition att sprida ljus över detta sedan tidigare negligerade område. Malmö stad certifierades 2006 och blev Sveriges första Fairtrade City. Certifieringen innebar att Malmö stad förenade sig till organisationen Fairtrade och deras kriterier till certifiering. I och med Fairtrade City certifieringen ska Malmö stad i sin dagliga verksamhet sträva efter en etisk konsumtion och sprida information om Fairtrade. För att undersöka Malmö stad Fairtrade City appliceras Carrolls CSR-begrepp och Freemans stakeholderteori. Appliceringen resulterar i en prövning av... (More)
Inom CSR-forskningsfältet lyser offentlig sektor som analysobjekt med sin frånvaro. Trots frånvaron framhålls att offentlig sektor bör inkluderas i forskningsfältet. Denna uppsats har som ambition att sprida ljus över detta sedan tidigare negligerade område. Malmö stad certifierades 2006 och blev Sveriges första Fairtrade City. Certifieringen innebar att Malmö stad förenade sig till organisationen Fairtrade och deras kriterier till certifiering. I och med Fairtrade City certifieringen ska Malmö stad i sin dagliga verksamhet sträva efter en etisk konsumtion och sprida information om Fairtrade. För att undersöka Malmö stad Fairtrade City appliceras Carrolls CSR-begrepp och Freemans stakeholderteori. Appliceringen resulterar i en prövning av Malmö stads Fairtrade arbete – är det CSR? Analysen resulterar i en kartläggning av Malmö Fairtrade City aktiviteter och mot vem de riktas mot. Kartläggningen tydliggör att Malmö stad i Fairtrade arbetet innehar följande stakeholders: politiker, medborgare, brukare, anställda, leverantörer, Fairtrade, NGO, stat, media, andra och näringsliv. Analysen påvisar att Carrolls CSR-begrepp inte kan appliceras på Malmö stad. Carrolls utgångspunkt i sin syn på CSR fokuserar på det privata företaget. Det privata företagets grundläggande struktur är väsenskilt i relation till Malmö stad och divergens kan inte överbryggas. Att offentlig sektor inom CSR-forskningsfältet har lyfts fram som ett möjligt undersökningsobjekt inspirerade till att finna nya vägar för att förklara det är arbete som genomfördes i Fairtrade Citys namn i Malmö stad. Resultatet av denna inspiration blev begreppet Public Social Responsibility, PSR. Begreppet är utformat för att klarlägga Malmö stad Fairtrade City-certifiering och möter den problematik som CSR begreppet stötte på i fallet. Begreppsutvecklingar är utformad utifrån berört fall och uppsatsen avslutas med en inbjudan till vidare forskning inom ämnet för att undersöka PSR-begreppets applicerbarhet på andra aktörer inom offentlig sektor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Friberg, Jennifer and Norell, Johan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Fairtrade, CSR, Offentlig sektor, Malmö stad, PSR, Public Social Responsibility, Stakeholder, Corporate Social Responsibility, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1436117
date added to LUP
2009-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:45:09
@misc{1436117,
 abstract   = {Inom CSR-forskningsfältet lyser offentlig sektor som analysobjekt med sin frånvaro. Trots frånvaron framhålls att offentlig sektor bör inkluderas i forskningsfältet. Denna uppsats har som ambition att sprida ljus över detta sedan tidigare negligerade område. Malmö stad certifierades 2006 och blev Sveriges första Fairtrade City. Certifieringen innebar att Malmö stad förenade sig till organisationen Fairtrade och deras kriterier till certifiering. I och med Fairtrade City certifieringen ska Malmö stad i sin dagliga verksamhet sträva efter en etisk konsumtion och sprida information om Fairtrade. För att undersöka Malmö stad Fairtrade City appliceras Carrolls CSR-begrepp och Freemans stakeholderteori. Appliceringen resulterar i en prövning av Malmö stads Fairtrade arbete – är det CSR? Analysen resulterar i en kartläggning av Malmö Fairtrade City aktiviteter och mot vem de riktas mot. Kartläggningen tydliggör att Malmö stad i Fairtrade arbetet innehar följande stakeholders: politiker, medborgare, brukare, anställda, leverantörer, Fairtrade, NGO, stat, media, andra och näringsliv. Analysen påvisar att Carrolls CSR-begrepp inte kan appliceras på Malmö stad. Carrolls utgångspunkt i sin syn på CSR fokuserar på det privata företaget. Det privata företagets grundläggande struktur är väsenskilt i relation till Malmö stad och divergens kan inte överbryggas. Att offentlig sektor inom CSR-forskningsfältet har lyfts fram som ett möjligt undersökningsobjekt inspirerade till att finna nya vägar för att förklara det är arbete som genomfördes i Fairtrade Citys namn i Malmö stad. Resultatet av denna inspiration blev begreppet Public Social Responsibility, PSR. Begreppet är utformat för att klarlägga Malmö stad Fairtrade City-certifiering och möter den problematik som CSR begreppet stötte på i fallet. Begreppsutvecklingar är utformad utifrån berört fall och uppsatsen avslutas med en inbjudan till vidare forskning inom ämnet för att undersöka PSR-begreppets applicerbarhet på andra aktörer inom offentlig sektor.},
 author    = {Friberg, Jennifer and Norell, Johan},
 keyword   = {Fairtrade,CSR,Offentlig sektor,Malmö stad,PSR,Public Social Responsibility,Stakeholder,Corporate Social Responsibility,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Public Social Responsibility - En studie om Malmö stads Corporate Social Responsibility},
 year     = {2009},
}