Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ökat behov av transparens- En innehållsanalys av de fyra svenska storbankernas årsredovisningar

Svensson, Jakob ; Nilsson, Niklas and Sylvén, Fredrik (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att analysera utvecklingen i riskkommunikation och transparens i de fyra svenska storbankerna. Metod: Den metodologiska ansatsen grundar sig i studiens problemformulering vilken är av fenomenologisk karaktär. Fenomenologi har därmed en central roll i studien. Med hjälp av den offentliga debatten genereras frågor till en innehållsanalys som används för att generera empiri. Utöver det fenomenologiska förhållningssättet tillämpas grundad teori då den är av teorigenererande karaktär och utgör ett bra komplement till fenomenologi. Teoretiskt perspektiv: Studiens teoretiska bas grundar sig i de teorier som kan kopplas till riskhantering och årsredovisningar. Disclosure - offentliggörandet av information behandlas som en central teori.... (More)
Syfte: Att analysera utvecklingen i riskkommunikation och transparens i de fyra svenska storbankerna. Metod: Den metodologiska ansatsen grundar sig i studiens problemformulering vilken är av fenomenologisk karaktär. Fenomenologi har därmed en central roll i studien. Med hjälp av den offentliga debatten genereras frågor till en innehållsanalys som används för att generera empiri. Utöver det fenomenologiska förhållningssättet tillämpas grundad teori då den är av teorigenererande karaktär och utgör ett bra komplement till fenomenologi. Teoretiskt perspektiv: Studiens teoretiska bas grundar sig i de teorier som kan kopplas till riskhantering och årsredovisningar. Disclosure - offentliggörandet av information behandlas som en central teori. Andra för studien viktiga teorier är riskmätning ur ett historiskt perspektiv, Basel II - ramverk för banker och Enterprise Risk Management. Empiri: Innehållsanalysen behandlar de fyra svenska storbankerna, Nordea, Swedbank, Svenska Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken. Urvalet har baserats på de fyra bankernas dominerande ställning på den svenska marknaden. Val av tidsperiod motiveras med intressanta händelser på de finansiella marknaderna. Resultat: Resultatet av studien och den innehållsanalys som utförts visar på att riskavsnitten i bankernas årsredovisningar har blivit mer omfattande, transparensen har ökat. Riskhantering har under de senare åren fått mer uppmärksamhet delvis genom regleringar såsom Basel II. Dock ska det noteras att denna ökade transparens inte entydigt har lett till att det går att få en bättre bild av bankens riskhantering. Därtill råder avsaknad vad gäller kritiskt tänkande i och med riskhantering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Jakob ; Nilsson, Niklas and Sylvén, Fredrik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Transparens, Riskhantering, Disclosure, Basel II, Årsredovisning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1436174
date added to LUP
2009-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:40:06
@misc{1436174,
 abstract   = {{Syfte: Att analysera utvecklingen i riskkommunikation och transparens i de fyra svenska storbankerna. Metod: Den metodologiska ansatsen grundar sig i studiens problemformulering vilken är av fenomenologisk karaktär. Fenomenologi har därmed en central roll i studien. Med hjälp av den offentliga debatten genereras frågor till en innehållsanalys som används för att generera empiri. Utöver det fenomenologiska förhållningssättet tillämpas grundad teori då den är av teorigenererande karaktär och utgör ett bra komplement till fenomenologi. Teoretiskt perspektiv: Studiens teoretiska bas grundar sig i de teorier som kan kopplas till riskhantering och årsredovisningar. Disclosure - offentliggörandet av information behandlas som en central teori. Andra för studien viktiga teorier är riskmätning ur ett historiskt perspektiv, Basel II - ramverk för banker och Enterprise Risk Management. Empiri: Innehållsanalysen behandlar de fyra svenska storbankerna, Nordea, Swedbank, Svenska Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken. Urvalet har baserats på de fyra bankernas dominerande ställning på den svenska marknaden. Val av tidsperiod motiveras med intressanta händelser på de finansiella marknaderna. Resultat: Resultatet av studien och den innehållsanalys som utförts visar på att riskavsnitten i bankernas årsredovisningar har blivit mer omfattande, transparensen har ökat. Riskhantering har under de senare åren fått mer uppmärksamhet delvis genom regleringar såsom Basel II. Dock ska det noteras att denna ökade transparens inte entydigt har lett till att det går att få en bättre bild av bankens riskhantering. Därtill råder avsaknad vad gäller kritiskt tänkande i och med riskhantering.}},
 author    = {{Svensson, Jakob and Nilsson, Niklas and Sylvén, Fredrik}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ökat behov av transparens- En innehållsanalys av de fyra svenska storbankernas årsredovisningar}},
 year     = {{2009}},
}