Advanced

Basel II och småföretagare- En dålig kombination?

Aronsson, Maria and Sundström, Joo (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsen avser att undersöka kreditsituationen från företagens perspektiv för att se hur dessa har påverkats av Basel II- reglerna. Undersökningen syftar också till att undersöka om den oro som tycks finnas bland företagarna, att Basel II- reglerna kommer att medföra att färre kommer att få tillgång till banklån, är befogad. För att kunna besvara forskningsfrågan har Grounded Theory använts, vilket i grunden är en kvalitativ metod, med en analytisk induktion som ansats. Studien finner att majoriteten av bankerna har förändrat sina rutiner, främst genom att riskklassificeringen blivit individuell och fått högre status i banken. Det har blivit svårare för företag som inte får högt kreditbetyg, det vill säga mikroföretag, unga företag och... (More)
Uppsatsen avser att undersöka kreditsituationen från företagens perspektiv för att se hur dessa har påverkats av Basel II- reglerna. Undersökningen syftar också till att undersöka om den oro som tycks finnas bland företagarna, att Basel II- reglerna kommer att medföra att färre kommer att få tillgång till banklån, är befogad. För att kunna besvara forskningsfrågan har Grounded Theory använts, vilket i grunden är en kvalitativ metod, med en analytisk induktion som ansats. Studien finner att majoriteten av bankerna har förändrat sina rutiner, främst genom att riskklassificeringen blivit individuell och fått högre status i banken. Det har blivit svårare för företag som inte får högt kreditbetyg, det vill säga mikroföretag, unga företag och företag vars finansiella ställning är svag, att få lån. Företag som har högt kreditbetyg skall dock gynnas på grund av större prisdifferentiering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Aronsson, Maria and Sundström, Joo
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Basel II, kreditgivning, mikro- och småföretag, economic capital, kreditbetyg, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1436365
date added to LUP
2009-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:37:22
@misc{1436365,
 abstract   = {Uppsatsen avser att undersöka kreditsituationen från företagens perspektiv för att se hur dessa har påverkats av Basel II- reglerna. Undersökningen syftar också till att undersöka om den oro som tycks finnas bland företagarna, att Basel II- reglerna kommer att medföra att färre kommer att få tillgång till banklån, är befogad. För att kunna besvara forskningsfrågan har Grounded Theory använts, vilket i grunden är en kvalitativ metod, med en analytisk induktion som ansats. Studien finner att majoriteten av bankerna har förändrat sina rutiner, främst genom att riskklassificeringen blivit individuell och fått högre status i banken. Det har blivit svårare för företag som inte får högt kreditbetyg, det vill säga mikroföretag, unga företag och företag vars finansiella ställning är svag, att få lån. Företag som har högt kreditbetyg skall dock gynnas på grund av större prisdifferentiering.},
 author    = {Aronsson, Maria and Sundström, Joo},
 keyword   = {Basel II,kreditgivning,mikro- och småföretag,economic capital,kreditbetyg,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Basel II och småföretagare- En dålig kombination?},
 year     = {2009},
}