Advanced

Arteprenören - artistskapet som en syntes av konst och företagande

Hellgren, Magnus; Asplund, Johannes and Han Herzegh, Victor (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Uppsatsens titel: Arteprenören - artistskapet som en syntes av konst och företagande Seminariedatum: 2009-06-05 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Johannes Asplund Victor Z. Hahn Magnus Hellgren Handledare: Elisabeth Kjellström Carl-Mikael Unger Examinator: Christer Kedström Fem nyckelord: arteprenör, artistskap, autokratisering, entreprenör, populärmusik Syfte: Beskriva, och förklara möjliga bakomliggande drivkrafter till tesen att förändrade förutsättningar inom musikbranschen har skapat nya möjligheter för artister att bli autokrata, samt att undersöka om det företagsekonomiska begreppet entreprenörskap kan berika förståelsen av dagens artistskap. Metod: Studien bygger på en abduktiv... (More)
Sammanfattning Uppsatsens titel: Arteprenören - artistskapet som en syntes av konst och företagande Seminariedatum: 2009-06-05 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Johannes Asplund Victor Z. Hahn Magnus Hellgren Handledare: Elisabeth Kjellström Carl-Mikael Unger Examinator: Christer Kedström Fem nyckelord: arteprenör, artistskap, autokratisering, entreprenör, populärmusik Syfte: Beskriva, och förklara möjliga bakomliggande drivkrafter till tesen att förändrade förutsättningar inom musikbranschen har skapat nya möjligheter för artister att bli autokrata, samt att undersöka om det företagsekonomiska begreppet entreprenörskap kan berika förståelsen av dagens artistskap. Metod: Studien bygger på en abduktiv arbetsmetod där vi underbygger och prövar tesen med en kvalitativ undersökning och lämpliga sekundärkällor. Vi undersöker även begreppen entreprenör och arteprenör genom att med utgångspunkt i Faircloughs metod genomföra en kritisk diskursanalys. Teoretiskt perspektiv: Våra huvudsakliga teorier är Bourdieus "distinktionsteori", Rogers teori om självförverkligande samt Faircloughs teorier om diskursanalysen. Empiri: Våra primärkällor utgörs av intervjuer med olika aktörer i musikbranschen och sekundärkällorna består av intervjumaterial, försäljningsstatistik och artiklar. Resultat: Artister har idag möjligheten att producera, distribuera och marknadsföra sin musik på egen hand samt att utnyttja nya affärsmodeller för att tjäna pengar. Dessa möjligheter gör att artister i allt större utsträckning i praktiken sysslar med saker som härrör till vad som betecknas som företagande. Vi menar således att en omdefiniering av begreppet artist bör ske. Detta beror på att praktiken inte står i relation till våra föreställningar av konsten som ekonomins motsats. Därför menar vi att man genom att införa begreppet arteprenör i den konst-ekonomiska parlören bidrar till att emancipera föreställningarna om artistskapets innebörd och (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hellgren, Magnus; Asplund, Johannes and Han Herzegh, Victor
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arteprenör, artistskap, autokratisering, entreprenör, populärmusik, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1436377
date added to LUP
2009-06-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:41:55
@misc{1436377,
 abstract   = {Sammanfattning Uppsatsens titel:	Arteprenören - artistskapet som en syntes av konst och företagande Seminariedatum: 2009-06-05 Ämne/kurs:	FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare:	Johannes Asplund Victor Z. Hahn Magnus Hellgren Handledare:	Elisabeth Kjellström Carl-Mikael Unger Examinator:	Christer Kedström Fem nyckelord: arteprenör, artistskap, autokratisering, entreprenör, populärmusik Syfte: Beskriva, och förklara möjliga bakomliggande drivkrafter till tesen att förändrade förutsättningar inom musikbranschen har skapat nya möjligheter för artister att bli autokrata, samt att undersöka om det företagsekonomiska begreppet entreprenörskap kan berika förståelsen av dagens artistskap. Metod: Studien bygger på en abduktiv arbetsmetod där vi underbygger och prövar tesen med en kvalitativ undersökning och lämpliga sekundärkällor. Vi undersöker även begreppen entreprenör och arteprenör genom att med utgångspunkt i Faircloughs metod genomföra en kritisk diskursanalys. Teoretiskt perspektiv: Våra huvudsakliga teorier är Bourdieus "distinktionsteori", Rogers teori om självförverkligande samt Faircloughs teorier om diskursanalysen. Empiri: Våra primärkällor utgörs av intervjuer med olika aktörer i musikbranschen och sekundärkällorna består av intervjumaterial, försäljningsstatistik och artiklar. Resultat: Artister har idag möjligheten att producera, distribuera och marknadsföra sin musik på egen hand samt att utnyttja nya affärsmodeller för att tjäna pengar. Dessa möjligheter gör att artister i allt större utsträckning i praktiken sysslar med saker som härrör till vad som betecknas som företagande. Vi menar således att en omdefiniering av begreppet artist bör ske. Detta beror på att praktiken inte står i relation till våra föreställningar av konsten som ekonomins motsats. Därför menar vi att man genom att införa begreppet arteprenör i den konst-ekonomiska parlören bidrar till att emancipera föreställningarna om artistskapets innebörd och},
 author    = {Hellgren, Magnus and Asplund, Johannes and Han Herzegh, Victor},
 keyword   = {arteprenör,artistskap,autokratisering,entreprenör,populärmusik,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arteprenören - artistskapet som en syntes av konst och företagande},
 year     = {2009},
}