Advanced

Notan, tack! – En studie kring frontpersonalens motivationsfaktorer inom restaurantbranschen

Jönsson, Anders; Thörnholm, Joakim and Joannou, Daniel (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
PROBLEM: Forskningen säger att inre motivation skapas genom yttre belöning. Men frågan är hur frontpersonalen motiveras. Då restaurantbranschen fortsätter att växa samtidigt som den får anses som outforskad, menar vi att frontpersonalens bakomliggande motivationsfaktorer måste undersökas och kartläggas. SYFTE: Syftet med vår uppsats är att undersöka, diskutera och beskriva
frontpersonalens motivationskällor samt att se hur ledare motiverar i
en kontaktintensiv servicenäring. FRÅGESTÄLLNINGAR: Hur uppstår motivation hos frontpersonalen? Hur motiverar ledare sin frontpersonal? METOD: Vårt empiriska material utgörs av sex intervjuer och två observationer, vilka har använts för att besvara våra frågeställningar med stöd av teori. SLUTSATSER:... (More)
PROBLEM: Forskningen säger att inre motivation skapas genom yttre belöning. Men frågan är hur frontpersonalen motiveras. Då restaurantbranschen fortsätter att växa samtidigt som den får anses som outforskad, menar vi att frontpersonalens bakomliggande motivationsfaktorer måste undersökas och kartläggas. SYFTE: Syftet med vår uppsats är att undersöka, diskutera och beskriva
frontpersonalens motivationskällor samt att se hur ledare motiverar i
en kontaktintensiv servicenäring. FRÅGESTÄLLNINGAR: Hur uppstår motivation hos frontpersonalen? Hur motiverar ledare sin frontpersonal? METOD: Vårt empiriska material utgörs av sex intervjuer och två observationer, vilka har använts för att besvara våra frågeställningar med stöd av teori. SLUTSATSER: Yttre belöning kan öka den inre motivationen. Vår studie visar att immateriella belöningar har störst motiverande effekt och att verbal beröm är den belöningstyp som såväl ledare som anställd värdesätter
högst. Samtidigt som omgivningen och teamet tillsammans med ledaren spelar en betydande roll för den anställdas motivationsskapande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Anders; Thörnholm, Joakim and Joannou, Daniel
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
inre och yttre motivation, belöningssystem, restaurant, empowerment, ledarskap, team, motiverade arbetsförhållanden, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1436471
date added to LUP
2009-06-12 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:05:18
@misc{1436471,
 abstract   = {PROBLEM: Forskningen säger att inre motivation skapas genom yttre belöning. Men frågan är hur frontpersonalen motiveras. Då restaurantbranschen fortsätter att växa samtidigt som den får anses som outforskad, menar vi att frontpersonalens bakomliggande motivationsfaktorer måste undersökas och kartläggas. SYFTE: Syftet med vår uppsats är att undersöka, diskutera och beskriva
frontpersonalens motivationskällor samt att se hur ledare motiverar i
en kontaktintensiv servicenäring. FRÅGESTÄLLNINGAR: Hur uppstår motivation hos frontpersonalen? Hur motiverar ledare sin frontpersonal? METOD: Vårt empiriska material utgörs av sex intervjuer och två observationer, vilka har använts för att besvara våra frågeställningar med stöd av teori. SLUTSATSER: Yttre belöning kan öka den inre motivationen. Vår studie visar att immateriella belöningar har störst motiverande effekt och att verbal beröm är den belöningstyp som såväl ledare som anställd värdesätter
högst. Samtidigt som omgivningen och teamet tillsammans med ledaren spelar en betydande roll för den anställdas motivationsskapande.},
 author    = {Jönsson, Anders and Thörnholm, Joakim and Joannou, Daniel},
 keyword   = {inre och yttre motivation,belöningssystem,restaurant,empowerment,ledarskap,team,motiverade arbetsförhållanden,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Notan, tack! – En studie kring frontpersonalens motivationsfaktorer inom restaurantbranschen},
 year     = {2009},
}