Advanced

Med fokus på hälsan - En teoretisk studie kring det hälsofrämjande ledarskapet

Karlsson, Sofie and Karlsson, Jenny (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
PROBLEM:Ohälsan i det svenska arbetslivet har ökat, vilket resulterar i att forskningen nu börjar stödja tesen om att ledarskap som främjar medarbetarnas välmående skapar förutsättningar för effektivitet. Det innebär att forskning kring begreppet hälsofrämjande ledarskap har vuxit fram men problematiken är att forskningen har svårt för att finna en entydig definition av begreppet. SYFTE:Uppsatsens syfte är att belysa begreppet hälsofrämjande ledarskap. FRÅGESTÄLLNING: Vad menas med begreppet hälsofrämjande ledarskap? METOD:Uppsatsen bygger på en teoretisk ansats där dokumenterad forskning studerats och analyserats. En kvalitativ metod har används för att kunna studera komplexiteten i fenomenet. SLUTSATSER:Det finns en svårighet i att... (More)
PROBLEM:Ohälsan i det svenska arbetslivet har ökat, vilket resulterar i att forskningen nu börjar stödja tesen om att ledarskap som främjar medarbetarnas välmående skapar förutsättningar för effektivitet. Det innebär att forskning kring begreppet hälsofrämjande ledarskap har vuxit fram men problematiken är att forskningen har svårt för att finna en entydig definition av begreppet. SYFTE:Uppsatsens syfte är att belysa begreppet hälsofrämjande ledarskap. FRÅGESTÄLLNING: Vad menas med begreppet hälsofrämjande ledarskap? METOD:Uppsatsen bygger på en teoretisk ansats där dokumenterad forskning studerats och analyserats. En kvalitativ metod har används för att kunna studera komplexiteten i fenomenet. SLUTSATSER:Det finns en svårighet i att besvara uppsatsens frågeställning, därav är slutsatserna av en mer reflekterande karaktär än ett rakt svar på frågeställningen. Begreppen hälsa och hälsofrämjande definieras utifrån individen vilket medför att det finns en problematik när de sätts i en organisationskontext. Det hälsofrämjande ledarskapet handlar om att stödja och uppmuntra medarbetare till att öka kontrollen över sin egen hälsa. Det skapar en svårighet för ledaren då individen själv definierar hälsa vilket medför att ledaren måste anpassa insatserna efter den enskilde medarbetaren. Trots de reflektioner som görs kring det hälsofrämjande ledarskapet ställer vi oss kritiska till begreppet. Vi menar att hälsofrämjande ledarskap snarare är en strategisk fråga som ska finnas i hela organisationen och bör inte kategoriseras som ett ledarskapsbegrepp (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Sofie and Karlsson, Jenny
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
hälsa, hälsofrämjande, arbetsmiljö, ledarskap, hälsofrämjande ledarskap, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1436478
date added to LUP
2009-06-12 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:05:20
@misc{1436478,
 abstract   = {PROBLEM:Ohälsan i det svenska arbetslivet har ökat, vilket resulterar i att forskningen nu börjar stödja tesen om att ledarskap som främjar medarbetarnas välmående skapar förutsättningar för effektivitet. Det innebär att forskning kring begreppet hälsofrämjande ledarskap har vuxit fram men problematiken är att forskningen har svårt för att finna en entydig definition av begreppet. SYFTE:Uppsatsens syfte är att belysa begreppet hälsofrämjande ledarskap. FRÅGESTÄLLNING: Vad menas med begreppet hälsofrämjande ledarskap? METOD:Uppsatsen bygger på en teoretisk ansats där dokumenterad forskning studerats och analyserats. En kvalitativ metod har används för att kunna studera komplexiteten i fenomenet. SLUTSATSER:Det finns en svårighet i att besvara uppsatsens frågeställning, därav är slutsatserna av en mer reflekterande karaktär än ett rakt svar på frågeställningen. Begreppen hälsa och hälsofrämjande definieras utifrån individen vilket medför att det finns en problematik när de sätts i en organisationskontext. Det hälsofrämjande ledarskapet handlar om att stödja och uppmuntra medarbetare till att öka kontrollen över sin egen hälsa. Det skapar en svårighet för ledaren då individen själv definierar hälsa vilket medför att ledaren måste anpassa insatserna efter den enskilde medarbetaren. Trots de reflektioner som görs kring det hälsofrämjande ledarskapet ställer vi oss kritiska till begreppet. Vi menar att hälsofrämjande ledarskap snarare är en strategisk fråga som ska finnas i hela organisationen och bör inte kategoriseras som ett ledarskapsbegrepp},
 author    = {Karlsson, Sofie and Karlsson, Jenny},
 keyword   = {hälsa,hälsofrämjande,arbetsmiljö,ledarskap,hälsofrämjande ledarskap,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Med fokus på hälsan - En teoretisk studie kring det hälsofrämjande ledarskapet},
 year     = {2009},
}