Advanced

FÖR ÄNDRINGENS SKULL - en studie av hur ledarskap kan användas som verktyg för att styra en förändring

Madeling, Simon; Olsson, Stefan and Möller, Henrik (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: FÖR ÄNDRINGENS SKULL – en studie av hur ledarskap kan användas som verktyg för att styra en förändring. Seminariedatum: 2009-06-03. Ämne/kurs: FEKP01, Examensarbete magisternivå, Företagsekonomi, Strategi, 15 HP. Författare: Simon Madeling, Henrik Möller & Stefan Olsson. Handledare: Anna Jonsson & Magnus Nilsson. Fem nyckelord: Ledarskap, kommunikation, change management, organisationskultur & strategi. Syfte: Vårt syfte med studien är att öka förståelsen för de faktorer som är centrala i förändringsprocesser samt att öka förståelsen för hur dessa faktorer bör hanteras av ledningen i syfte att förankra tron på förändringen. Metod: Studien har en abduktiv ansats med en longitudinell, kvalitativ fallstudie som grund... (More)
Examensarbetets titel: FÖR ÄNDRINGENS SKULL – en studie av hur ledarskap kan användas som verktyg för att styra en förändring. Seminariedatum: 2009-06-03. Ämne/kurs: FEKP01, Examensarbete magisternivå, Företagsekonomi, Strategi, 15 HP. Författare: Simon Madeling, Henrik Möller & Stefan Olsson. Handledare: Anna Jonsson & Magnus Nilsson. Fem nyckelord: Ledarskap, kommunikation, change management, organisationskultur & strategi. Syfte: Vårt syfte med studien är att öka förståelsen för de faktorer som är centrala i förändringsprocesser samt att öka förståelsen för hur dessa faktorer bör hanteras av ledningen i syfte att förankra tron på förändringen. Metod: Studien har en abduktiv ansats med en longitudinell, kvalitativ fallstudie som grund för primärdata. Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska ansats utgår från Change management-litteraturen med inriktning inom ämnet mot ledarskap och kommunikation. Empiri: Studien tar sin grund i det svenska distanshandelsföretaget Haléns AB. Under 2008 och 2009 inför företaget ett nytt produktinformationssystem, något som förväntas förändra organisationens arbetssätt från grunden. Vår primärdata stammar från tio stycken semistrukturerade intervjuer, en öppen observation samt empiri från den tidigare studien av samma objekt. Slutsatser: Visionärt ledarskap vid förändring skapar osäkerhet hos anställda. Ledarna måste åtnjuta förtroende hos medarbetarna men samtidigt ge utrymme för intern problemlösning. Motstånd inbäddat i kulturen bör motverkas med åtgärder från högsta ledningen. En viktig åtgärd är att ha en dynamisk och reaktiv kommunikationsstrategi. Positivt ledarskap i kombination med oundviklig, negativ kommunikation förmedlar ambivalenta signaler till de anställda. Förståelse för helheten av förändring är essentiellt för en lyckad implementeringsprocess. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Madeling, Simon; Olsson, Stefan and Möller, Henrik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Ledarskap, Organisationskultur, Strategi, Kommunikation, Change Management, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1437331
date added to LUP
2009-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:25:38
@misc{1437331,
 abstract   = {Examensarbetets titel: FÖR ÄNDRINGENS SKULL – en studie av hur ledarskap kan användas som verktyg för att styra en förändring. Seminariedatum: 2009-06-03. Ämne/kurs: FEKP01, Examensarbete magisternivå, Företagsekonomi, Strategi, 15 HP. Författare: Simon Madeling, Henrik Möller & Stefan Olsson. Handledare: Anna Jonsson & Magnus Nilsson. Fem nyckelord: Ledarskap, kommunikation, change management, organisationskultur & strategi. Syfte: Vårt syfte med studien är att öka förståelsen för de faktorer som är centrala i förändringsprocesser samt att öka förståelsen för hur dessa faktorer bör hanteras av ledningen i syfte att förankra tron på förändringen. Metod: Studien har en abduktiv ansats med en longitudinell, kvalitativ fallstudie som grund för primärdata. Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska ansats utgår från Change management-litteraturen med inriktning inom ämnet mot ledarskap och kommunikation. Empiri: Studien tar sin grund i det svenska distanshandelsföretaget Haléns AB. Under 2008 och 2009 inför företaget ett nytt produktinformationssystem, något som förväntas förändra organisationens arbetssätt från grunden. Vår primärdata stammar från tio stycken semistrukturerade intervjuer, en öppen observation samt empiri från den tidigare studien av samma objekt. Slutsatser: Visionärt ledarskap vid förändring skapar osäkerhet hos anställda. Ledarna måste åtnjuta förtroende hos medarbetarna men samtidigt ge utrymme för intern problemlösning. Motstånd inbäddat i kulturen bör motverkas med åtgärder från högsta ledningen. En viktig åtgärd är att ha en dynamisk och reaktiv kommunikationsstrategi. Positivt ledarskap i kombination med oundviklig, negativ kommunikation förmedlar ambivalenta signaler till de anställda. Förståelse för helheten av förändring är essentiellt för en lyckad implementeringsprocess.},
 author    = {Madeling, Simon and Olsson, Stefan and Möller, Henrik},
 keyword   = {Ledarskap,Organisationskultur,Strategi,Kommunikation,Change Management,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {FÖR ÄNDRINGENS SKULL - en studie av hur ledarskap kan användas som verktyg för att styra en förändring},
 year     = {2009},
}