Advanced

”Köper du, köper jag” – En dramaturgisk studie om påverkan vid ett home party

Rydh, Karin and Borglin, Åsa (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syfte är att bidra till teori inom direktförsäljning, genom att ur ett dramaturgiskt perspektiv, studera hur social interaktion och relationer påverkar konsumenter under ett home party. Uppsatsen utgår från teorier inom socialisering och socialpsykologisk påverkan. Ett dramaturgiskt perspektiv utifrån Goffman och Burke, används som ett verktyg vid empiri och analys. Det är en kvalitativ studie med en abduktiv ansats där en observation har genomförts. För att bedöma uppsatsens kvalitet har vi utgått från begreppet trovärdighet. Empirin är inhämtad från en observation av ett home party genom Tupperware. Studien visar att konsumenter påverkas av sociala och psykologiska aspekter i stor utsträckning vid ett home party. Påverkan sker i... (More)
Vårt syfte är att bidra till teori inom direktförsäljning, genom att ur ett dramaturgiskt perspektiv, studera hur social interaktion och relationer påverkar konsumenter under ett home party. Uppsatsen utgår från teorier inom socialisering och socialpsykologisk påverkan. Ett dramaturgiskt perspektiv utifrån Goffman och Burke, används som ett verktyg vid empiri och analys. Det är en kvalitativ studie med en abduktiv ansats där en observation har genomförts. För att bedöma uppsatsens kvalitet har vi utgått från begreppet trovärdighet. Empirin är inhämtad från en observation av ett home party genom Tupperware. Studien visar att konsumenter påverkas av sociala och psykologiska aspekter i stor utsträckning vid ett home party. Påverkan sker i utbytet mellan deltagarna samt genom omgivningen och förväntningar. Home partyt följer ett förutbestämt mönster som nästan kan liknas en ritual, vilket tillsammans med hur interaktionen påverkar och sker parterna emellan, är något som vi tror kan tillföra mycket i liknande försäljningssituationer inom direktförsäljning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rydh, Karin and Borglin, Åsa
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
dramaturgisk, home party, interaktion, påverkan, sociologi, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1437413
date added to LUP
2009-06-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:25:09
@misc{1437413,
 abstract   = {Vårt syfte är att bidra till teori inom direktförsäljning, genom att ur ett dramaturgiskt perspektiv, studera hur social interaktion och relationer påverkar konsumenter under ett home party. Uppsatsen utgår från teorier inom socialisering och socialpsykologisk påverkan. Ett dramaturgiskt perspektiv utifrån Goffman och Burke, används som ett verktyg vid empiri och analys. Det är en kvalitativ studie med en abduktiv ansats där en observation har genomförts. För att bedöma uppsatsens kvalitet har vi utgått från begreppet trovärdighet. Empirin är inhämtad från en observation av ett home party genom Tupperware. Studien visar att konsumenter påverkas av sociala och psykologiska aspekter i stor utsträckning vid ett home party. Påverkan sker i utbytet mellan deltagarna samt genom omgivningen och förväntningar. Home partyt följer ett förutbestämt mönster som nästan kan liknas en ritual, vilket tillsammans med hur interaktionen påverkar och sker parterna emellan, är något som vi tror kan tillföra mycket i liknande försäljningssituationer inom direktförsäljning.},
 author    = {Rydh, Karin and Borglin, Åsa},
 keyword   = {dramaturgisk,home party,interaktion,påverkan,sociologi,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Köper du, köper jag” – En dramaturgisk studie om påverkan vid ett home party},
 year     = {2009},
}