Advanced

Oegentligheter i den finansiella rapporteringen vid en lågkonjunktur - Revisorns åsikter och agerande

Johansson, Markus and Ortner, Daniel (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att belysa förändringen av oegentligheternas karaktär vid en lågkonjunktur utifrån revisorernas perspektiv. Syftet är också att undersöka om revisorerna anser att de med anledning av karaktärsförändringen bör reagera och förändra sin revision på något sätt, och i så fall varför. Slutligen är syftet att visa på vilka åtgärder revisorerna då vidtar. Uppsatsen forskningsansats har huvudsakligen ett induktivt angreppssätt. För att besvara forskningsfrågan insamlas empiri och utifrån en analys av empirin kan relevanta exempel visas. Informationsinsamling har skett genom en litteraturstudie, samt kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med fem godkända eller auktoriserade revisorer. I litteraturgenomgången beskrivs hur... (More)
Syftet med uppsatsen är att belysa förändringen av oegentligheternas karaktär vid en lågkonjunktur utifrån revisorernas perspektiv. Syftet är också att undersöka om revisorerna anser att de med anledning av karaktärsförändringen bör reagera och förändra sin revision på något sätt, och i så fall varför. Slutligen är syftet att visa på vilka åtgärder revisorerna då vidtar. Uppsatsen forskningsansats har huvudsakligen ett induktivt angreppssätt. För att besvara forskningsfrågan insamlas empiri och utifrån en analys av empirin kan relevanta exempel visas. Informationsinsamling har skett genom en litteraturstudie, samt kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med fem godkända eller auktoriserade revisorer. I litteraturgenomgången beskrivs hur karaktären av oegentligheter kan förändras vid en lågkonjunktur och vilka typer av oegentligheter som då förändras. Normerna som behandlas utgår ifrån revisorns lagstadgade, reglerade och debatterade ansvar vid förekomst av oegentligheter. Undersökningen visar att revisorerna anser att de bör vidta åtgärder för att bemöta den förändring som sker av oegentligheternas karaktär, trots att revisorerna enligt lagen och god sed inte har ansvaret för att upptäcka oegentligheter. I uppsatsen identifieras tre incitament för varför revisorn ändå reagerar på förändringen: ryktet, förlorade klienter och upplevd ansvarskänsla. Vidare visar undersökningen att såväl revisionsbyråerna, som de enskilda revisorerna, redan har vidtagit faktiska åtgärder i sitt revisionsarbete för att möta förändringarna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Markus and Ortner, Daniel
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Oegentligheter i den finansiella rapporteringen, lågkonjunktur, karaktärsförändring, revision, revisorns ansvar, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1437516
date added to LUP
2009-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:25:02
@misc{1437516,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att belysa förändringen av oegentligheternas karaktär vid en lågkonjunktur utifrån revisorernas perspektiv. Syftet är också att undersöka om revisorerna anser att de med anledning av karaktärsförändringen bör reagera och förändra sin revision på något sätt, och i så fall varför. Slutligen är syftet att visa på vilka åtgärder revisorerna då vidtar. Uppsatsen forskningsansats har huvudsakligen ett induktivt angreppssätt. För att besvara forskningsfrågan insamlas empiri och utifrån en analys av empirin kan relevanta exempel visas. Informationsinsamling har skett genom en litteraturstudie, samt kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med fem godkända eller auktoriserade revisorer. I litteraturgenomgången beskrivs hur karaktären av oegentligheter kan förändras vid en lågkonjunktur och vilka typer av oegentligheter som då förändras. Normerna som behandlas utgår ifrån revisorns lagstadgade, reglerade och debatterade ansvar vid förekomst av oegentligheter. Undersökningen visar att revisorerna anser att de bör vidta åtgärder för att bemöta den förändring som sker av oegentligheternas karaktär, trots att revisorerna enligt lagen och god sed inte har ansvaret för att upptäcka oegentligheter. I uppsatsen identifieras tre incitament för varför revisorn ändå reagerar på förändringen: ryktet, förlorade klienter och upplevd ansvarskänsla. Vidare visar undersökningen att såväl revisionsbyråerna, som de enskilda revisorerna, redan har vidtagit faktiska åtgärder i sitt revisionsarbete för att möta förändringarna.},
 author    = {Johansson, Markus and Ortner, Daniel},
 keyword   = {Oegentligheter i den finansiella rapporteringen,lågkonjunktur,karaktärsförändring,revision,revisorns ansvar,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Oegentligheter i den finansiella rapporteringen vid en lågkonjunktur - Revisorns åsikter och agerande},
 year     = {2009},
}