Advanced

Energioptimering av IKEA Kållered - Kartläggning och analys av varuhusets energianvändning

Ekström, Emelie; Ohlsson, Martina and El-Gharbawi, Jaquelin (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
IKEA koncernen har ett övergripande mål att deras påverkan på människor och miljö ska vara positiv. Varuhuset IKEA Kållered i Göteborg har målet att sänka energiförbrukningen i varuhuset med tio procent till 2010. På uppdrag av IKEA Kållered syftar denna studie till att genom en energikartläggning av varuhuset IKEA Kållered undersöka vilka energieffektiviseringsåtgärder som är möjliga och lämpliga att vidta. Ambitionen är också att medvetet reflektera över erfarenheter i projektets genomförande och därmed bidra till företagens förmåga att uppnå resultat av planerade och genomförda insatser. En metod för uppdragsbaserade undersökningar har använts vilket sedan mynnat ut i en applicering av Energimyndighetens metod för energikartläggning för... (More)
IKEA koncernen har ett övergripande mål att deras påverkan på människor och miljö ska vara positiv. Varuhuset IKEA Kållered i Göteborg har målet att sänka energiförbrukningen i varuhuset med tio procent till 2010. På uppdrag av IKEA Kållered syftar denna studie till att genom en energikartläggning av varuhuset IKEA Kållered undersöka vilka energieffektiviseringsåtgärder som är möjliga och lämpliga att vidta. Ambitionen är också att medvetet reflektera över erfarenheter i projektets genomförande och därmed bidra till företagens förmåga att uppnå resultat av planerade och genomförda insatser. En metod för uppdragsbaserade undersökningar har använts vilket sedan mynnat ut i en applicering av Energimyndighetens metod för energikartläggning för själva kartläggningen av varuhuset. Studien grundar sig på informationsinsamling, systematiska observationer och intervjuer med personal på IKEA Kållered samt litteraturstudier. Resultatet av energikartläggningen visar att elförbrukningen, med energidrivarna ventilationen och belysningen, är det energislag där mest potential för förbättrande åtgärder föreligger. De åtgärder som föreslås är ett byte av regleringssystemet av ventilationen till ett sekvens- och frekvensstyrt fläktsystem. Vidare föreslås även ett antal åtgärder för belysningen samt några mindre åtgärder inom andra områden. Sammantaget har en årlig energibesparing på 675 MWh beräknats motsvarande en kostnadsbesparing på ca 470 000 kr. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekström, Emelie; Ohlsson, Martina and El-Gharbawi, Jaquelin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Energioptimering, energikartläggning, energianvändning, energieffektiviseringsåtgärder, investeringskalkylering, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1437722
date added to LUP
2009-06-03 00:00:00
date last changed
2014-09-10 12:14:37
@misc{1437722,
 abstract   = {IKEA koncernen har ett övergripande mål att deras påverkan på människor och miljö ska vara positiv. Varuhuset IKEA Kållered i Göteborg har målet att sänka energiförbrukningen i varuhuset med tio procent till 2010. På uppdrag av IKEA Kållered syftar denna studie till att genom en energikartläggning av varuhuset IKEA Kållered undersöka vilka energieffektiviseringsåtgärder som är möjliga och lämpliga att vidta. Ambitionen är också att medvetet reflektera över erfarenheter i projektets genomförande och därmed bidra till företagens förmåga att uppnå resultat av planerade och genomförda insatser. En metod för uppdragsbaserade undersökningar har använts vilket sedan mynnat ut i en applicering av Energimyndighetens metod för energikartläggning för själva kartläggningen av varuhuset. Studien grundar sig på informationsinsamling, systematiska observationer och intervjuer med personal på IKEA Kållered samt litteraturstudier. Resultatet av energikartläggningen visar att elförbrukningen, med energidrivarna ventilationen och belysningen, är det energislag där mest potential för förbättrande åtgärder föreligger. De åtgärder som föreslås är ett byte av regleringssystemet av ventilationen till ett sekvens- och frekvensstyrt fläktsystem. Vidare föreslås även ett antal åtgärder för belysningen samt några mindre åtgärder inom andra områden. Sammantaget har en årlig energibesparing på 675 MWh beräknats motsvarande en kostnadsbesparing på ca 470 000 kr.},
 author    = {Ekström, Emelie and Ohlsson, Martina and El-Gharbawi, Jaquelin},
 keyword   = {Energioptimering,energikartläggning,energianvändning,energieffektiviseringsåtgärder,investeringskalkylering,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Energioptimering av IKEA Kållered - Kartläggning och analys av varuhusets energianvändning},
 year     = {2009},
}