Advanced

Sponsring - Varför det? En undersökning av vilka mål sponsorerna för Skånes tre allsvenska fotbollsklubbar har med sin sponsring

Olofsson, Erik and Torkelson, Anders (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka de mål som sponsorerna för Skånes tre allsvenska fotbollsklubbar har med sin sponsring. Metod: I vår uppsats använder vi oss utav ett deduktivt angreppssätt och en kvantitativ metod. Empiriinsamlingen sker genom en enkätundersökning. Teoretiska perspektiv: I vårt teoriavsnitt har vi använt oss av Grönkvist 14 motiv till sponsring, Jiffer & Roos modell enligt A-ERIC, CSR, intressentmodellen och övriga artiklar av forskare inom området sponsring. Empiri & Analys: Detta kapitel består av det data som vi insamlat via vår enkätundersökning och en analys utav den. Resultat: Resultatet av undersökningen visar vilka mål sponsorerna till de tre Allsvenska fotbollsklubbarna i Skåne har med sin... (More)
Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka de mål som sponsorerna för Skånes tre allsvenska fotbollsklubbar har med sin sponsring. Metod: I vår uppsats använder vi oss utav ett deduktivt angreppssätt och en kvantitativ metod. Empiriinsamlingen sker genom en enkätundersökning. Teoretiska perspektiv: I vårt teoriavsnitt har vi använt oss av Grönkvist 14 motiv till sponsring, Jiffer & Roos modell enligt A-ERIC, CSR, intressentmodellen och övriga artiklar av forskare inom området sponsring. Empiri & Analys: Detta kapitel består av det data som vi insamlat via vår enkätundersökning och en analys utav den. Resultat: Resultatet av undersökningen visar vilka mål sponsorerna till de tre Allsvenska fotbollsklubbarna i Skåne har med sin sponsring. Resultatet ger även indikationer på skillnader i målsättning bland sponsorerna utifrån vilken marknad de agerar på och hur länge de har varit sponsorer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olofsson, Erik and Torkelson, Anders
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sponsring, mål, CSR, marknadsföringsstrategi, fotboll, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1437728
date added to LUP
2009-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:26:14
@misc{1437728,
 abstract   = {Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka de mål som sponsorerna för Skånes tre allsvenska fotbollsklubbar har med sin sponsring. Metod: I vår uppsats använder vi oss utav ett deduktivt angreppssätt och	en kvantitativ metod. Empiriinsamlingen sker genom en enkätundersökning. Teoretiska perspektiv:	I vårt teoriavsnitt har vi använt oss av Grönkvist 14 motiv till sponsring, Jiffer & Roos modell enligt A-ERIC, CSR, intressentmodellen och övriga artiklar av forskare inom området sponsring. Empiri & Analys: Detta kapitel består av det data som vi insamlat via vår enkätundersökning och en analys utav den. Resultat: Resultatet av undersökningen visar vilka mål sponsorerna till de tre Allsvenska fotbollsklubbarna i Skåne har med sin sponsring. Resultatet ger även indikationer på skillnader i målsättning bland sponsorerna utifrån vilken marknad de agerar på och hur länge de har varit sponsorer.},
 author    = {Olofsson, Erik and Torkelson, Anders},
 keyword   = {Sponsring,mål,CSR,marknadsföringsstrategi,fotboll,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sponsring - Varför det? En undersökning av vilka mål sponsorerna för Skånes tre allsvenska fotbollsklubbar har med sin sponsring},
 year     = {2009},
}