Advanced

Adresserad direktmarknadsföring - En avvägning mellan affinitet och integritet

Ridderstad, Mikaela and Broomé, Amanda (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
IT-teknikens utveckling aktualiserar frågan huruvida information om enskilda individer och deras konsumtionsvanor är något som företag ska kunna använda sig av i sin marknadsföring. Syftet med uppsatsen är att undersöka när, var och hur konsumenter anser att gränsen för integritetsintrång går vid adresserad direktmarknadsföring. Uppsatsen utgår ifrån en abduktiv ansats. För att uppnå uppsatsens syfte valdes en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Det teoretiska ramverket består av teorier inom integritet, etisk kommunikation och relationsmarknadsföring. Det empiriska materialet består av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 12 personer i olika åldrar. Efter att ha analyserat insamlad primärdata kunde nio teman... (More)
IT-teknikens utveckling aktualiserar frågan huruvida information om enskilda individer och deras konsumtionsvanor är något som företag ska kunna använda sig av i sin marknadsföring. Syftet med uppsatsen är att undersöka när, var och hur konsumenter anser att gränsen för integritetsintrång går vid adresserad direktmarknadsföring. Uppsatsen utgår ifrån en abduktiv ansats. För att uppnå uppsatsens syfte valdes en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Det teoretiska ramverket består av teorier inom integritet, etisk kommunikation och relationsmarknadsföring. Det empiriska materialet består av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 12 personer i olika åldrar. Efter att ha analyserat insamlad primärdata kunde nio teman urskiljas och kategoriseras under frågeställningens delfrågor när, var och hur konsumenter anser att gränsen för integritetsintrång går vid adresserad direktmarknadsföring. Dessa är: privat respektive publik sfär, konsumtionsområde, informationslagring, belöning, tilltal, transparens, behov, tidpunkt och regelbundenhet. Det indikerades att kunder har bristande kunskaper om företagens insamlingsmetoder, vilket antyder att många mottagare av adresserad direktmarknadsföring ännu inte har tagit ställning till den pågående ökande affiniteten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ridderstad, Mikaela and Broomé, Amanda
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Adresserad direktmarknadsföring, datainsamling, affinitet, integritet och marknadsföringsetik, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1437890
date added to LUP
2009-03-12 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:21:40
@misc{1437890,
 abstract   = {IT-teknikens utveckling aktualiserar frågan huruvida information om enskilda individer och deras konsumtionsvanor är något som företag ska kunna använda sig av i sin marknadsföring. Syftet med uppsatsen är att undersöka när, var och hur konsumenter anser att gränsen för integritetsintrång går vid adresserad direktmarknadsföring. Uppsatsen utgår ifrån en abduktiv ansats. För att uppnå uppsatsens syfte valdes en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Det teoretiska ramverket består av teorier inom integritet, etisk kommunikation och relationsmarknadsföring. Det empiriska materialet består av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 12 personer i olika åldrar. Efter att ha analyserat insamlad primärdata kunde nio teman urskiljas och kategoriseras under frågeställningens delfrågor när, var och hur konsumenter anser att gränsen för integritetsintrång går vid adresserad direktmarknadsföring. Dessa är: privat respektive publik sfär, konsumtionsområde, informationslagring, belöning, tilltal, transparens, behov, tidpunkt och regelbundenhet. Det indikerades att kunder har bristande kunskaper om företagens insamlingsmetoder, vilket antyder att många mottagare av adresserad direktmarknadsföring ännu inte har tagit ställning till den pågående ökande affiniteten.},
 author    = {Ridderstad, Mikaela and Broomé, Amanda},
 keyword   = {Adresserad direktmarknadsföring,datainsamling,affinitet,integritet och marknadsföringsetik,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Adresserad direktmarknadsföring - En avvägning mellan affinitet och integritet},
 year     = {2009},
}