Advanced

Myten om landsmarks

Harrbäck, Janna and Wehlin, Caroline (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Stadsplanerare har länge laborerat med teoretiskt hållbara utopier och efterlämnat en splittrad stadsbild och frågetecken inför dess framtida utveckling. Problematiken ligger i att stadens gestaltning har fått större utrymme än dess funktionssätt, vilket har resulterat i en samhällelig debatt. Nyskapade och iögonfallande landmärken är idag objekt som skall ges plats i stadsbilden, vilka förväntas stå som ambassadörer för stadens ekonomiska styrka och synlighet. Platsers vilja att synas överskyler ibland funderingarna över hur vi bygger och vilka effekter det får för människorna som bor och lever i stadens rumsliga miljö. Med bakgrund av detta kan en del förenklade sanningar och myter om landmärkets självklara del i staden identifieras.... (More)
Stadsplanerare har länge laborerat med teoretiskt hållbara utopier och efterlämnat en splittrad stadsbild och frågetecken inför dess framtida utveckling. Problematiken ligger i att stadens gestaltning har fått större utrymme än dess funktionssätt, vilket har resulterat i en samhällelig debatt. Nyskapade och iögonfallande landmärken är idag objekt som skall ges plats i stadsbilden, vilka förväntas stå som ambassadörer för stadens ekonomiska styrka och synlighet. Platsers vilja att synas överskyler ibland funderingarna över hur vi bygger och vilka effekter det får för människorna som bor och lever i stadens rumsliga miljö. Med bakgrund av detta kan en del förenklade sanningar och myter om landmärkets självklara del i staden identifieras. Uppsatsen avser därmed diskutera stadsplanerings- och platsmarknadsföringsdisciplinerna tvärdimensionellt med hjälp av landmärkets förenklade myter för att synliggöra disciplinernas samband och oskiljaktighet. Magisteruppsatsen syfte är att undersöka myterna om skapade landmärken. Vår undersökning förstärker komplexiteten gällande stadsbyggande på grund av att platsmarknadsföring idag tangerar ett flertal av dess beståndsdelar. Uppsatsen fastslår att förr formade staden platsens marknadsföring men idag är det snarare tvärtom. Platslösa byggnader vilka försämrar mikroklimatet i stadsmiljön är ett resultat av mentaliteten att bygga spektakulärt. Masstillverkning av symbolbyggnader har i många fall kommit att försumma invånarnas attraktiva stadsrum till förmån för politikernas självförverkligande. Användarna tvingas leva kvar med en ny fixerad byggnad oberoende av om byggnaden förstärker platsens identitet eller inte. Huruvida landmärkets existens är berättigad i ekonomiska termer beror helt på vilka betydenheter som värderas. Framtida platsmarknadsföring måste betona stadsutveckling och inneha förståelse för att många pusselbitar skall bilda en helhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Harrbäck, Janna and Wehlin, Caroline
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
landmärke, flaggskepp, platsmarknadsföring, stadsbyggnadsplanering, platsutveckling, myt, Market study, Marknadsanalys
language
Swedish
id
1438004
date added to LUP
2009-07-07 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:06:21
@misc{1438004,
 abstract   = {Stadsplanerare har länge laborerat med teoretiskt hållbara utopier och efterlämnat en splittrad stadsbild och frågetecken inför dess framtida utveckling. Problematiken ligger i att stadens gestaltning har fått större utrymme än dess funktionssätt, vilket har resulterat i en samhällelig debatt. Nyskapade och iögonfallande landmärken är idag objekt som skall ges plats i stadsbilden, vilka förväntas stå som ambassadörer för stadens ekonomiska styrka och synlighet. Platsers vilja att synas överskyler ibland funderingarna över hur vi bygger och vilka effekter det får för människorna som bor och lever i stadens rumsliga miljö. Med bakgrund av detta kan en del förenklade sanningar och myter om landmärkets självklara del i staden identifieras. Uppsatsen avser därmed diskutera stadsplanerings- och platsmarknadsföringsdisciplinerna tvärdimensionellt med hjälp av landmärkets förenklade myter för att synliggöra disciplinernas samband och oskiljaktighet. Magisteruppsatsen syfte är att undersöka myterna om skapade landmärken. Vår undersökning förstärker komplexiteten gällande stadsbyggande på grund av att platsmarknadsföring idag tangerar ett flertal av dess beståndsdelar. Uppsatsen fastslår att förr formade staden platsens marknadsföring men idag är det snarare tvärtom. Platslösa byggnader vilka försämrar mikroklimatet i stadsmiljön är ett resultat av mentaliteten att bygga spektakulärt. Masstillverkning av symbolbyggnader har i många fall kommit att försumma invånarnas attraktiva stadsrum till förmån för politikernas självförverkligande. Användarna tvingas leva kvar med en ny fixerad byggnad oberoende av om byggnaden förstärker platsens identitet eller inte. Huruvida landmärkets existens är berättigad i ekonomiska termer beror helt på vilka betydenheter som värderas. Framtida platsmarknadsföring måste betona stadsutveckling och inneha förståelse för att många pusselbitar skall bilda en helhet.},
 author    = {Harrbäck, Janna and Wehlin, Caroline},
 keyword   = {landmärke,flaggskepp,platsmarknadsföring,stadsbyggnadsplanering,platsutveckling,myt,Market study,Marknadsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Myten om landsmarks},
 year     = {2009},
}