Advanced

Att tala är silver att agera är guld - Strategier för Energieffektivisering

Holst, Erik and Waara, Anna-Maria (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Examensarbetet syftar primärt till att utreda hur organisationer kan arbeta med energieffektivisering, samt belysa fördelarna av ett sådant arbete. Det sekundära syftet är att ta fram ett generellt verktyg för lönsamhetsberäkningar vid energieffektivisering. Modellen är tänkt att fungera som ett stöd i det energieffektiviserande arbetet. Dess output syftar till att indikera var effektiviseringarna bör ske primärt, det vill säga en rangordning över åtgärdernas ekonomiska lönsamhet och koldioxidreducerande potential. Metod: Examensarbetet bygger på litteraturstudier och kvalitativa intervjuer av kunniga personer inom energiområdet samt energiansvariga på utvalda företag. Företagen är valda utifrån att de bedriver ett aktivt... (More)
Syfte: Examensarbetet syftar primärt till att utreda hur organisationer kan arbeta med energieffektivisering, samt belysa fördelarna av ett sådant arbete. Det sekundära syftet är att ta fram ett generellt verktyg för lönsamhetsberäkningar vid energieffektivisering. Modellen är tänkt att fungera som ett stöd i det energieffektiviserande arbetet. Dess output syftar till att indikera var effektiviseringarna bör ske primärt, det vill säga en rangordning över åtgärdernas ekonomiska lönsamhet och koldioxidreducerande potential. Metod: Examensarbetet bygger på litteraturstudier och kvalitativa intervjuer av kunniga personer inom energiområdet samt energiansvariga på utvalda företag. Företagen är valda utifrån att de bedriver ett aktivt energiarbete och antas därför besitta värdefull kunskap inom området för energieffektivisering. Examensarbetet har skrivits av två studenter från Technology Management, Lunds Universitet. Slutsatser: En stor del i förklaringen varför inte fler företag arbetar aktivt med energieffektivisering och varför energieffektiviserande åtgärder inte blir utförda anser vi ligga i en brist på medvetenhet och en avsaknad av de rätta organisatoriska förutsättningarna. Det grundläggande hindret är organisationers attityd och inställning till frågorna. Många företag har fortfarande en konservativ syn på miljöarbete, det vill säga att arbetet är något de är tvingade till snarare än en möjlighet till ökad lönsamhet och produktivitet. Vi föreslår att organisationer kan utforma sin organisationsstruktur, anpassad till energieffektivisering, efter den best practice vi har tagit fram i arbetet. Strukturen är utformad för att bemästra de aktuella hinder som finns för energieffektivisering. I utformningen bör särskild vikt läggas vid några nyckelelement; energiansvarig, förändringsagent, energieffektiviseringsteam, energiledningssystem och utbildning. I arbetet bör fokus ligga på våra identifierade framgångfaktorer: genomför en energianalys, utveckla en energieffektiviseringsplan, genomför mätning och uppföljning samt långsiktighet och att inleda arbetet småskaligt. När det kommer till miljövärdering av energi är slutsatserna att det inte finns någon metod att föredra. Olika metoder ger olika resultat och det finns ingen metod som är rätt eller fel. Det är snarare viktigt att använda sig av flera metoder samt att belysa skillnaderna dem emellan. Alla åtgärder för minskningar av CO2-utsläppen är av vikt men de är svåra att rangordna efter betydelse. Att föra ett resonemang kring resultaten är därför nödvändigt vid miljövärdering. Vi avråder från att använda resultaten av koldioxiduträkningarna i externa redovisningar, de kan dock användas som interna jämförelser mellan olika åtgärder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holst, Erik and Waara, Anna-Maria
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Klimatförändringar, klimatpåverkan, energieffektivisering, organisationsförändring, kostnadsbesparingar, miljövärdering, investeringsbeslut, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1438364
date added to LUP
2008-05-14
date last changed
2012-04-02 17:12:43
@misc{1438364,
 abstract   = {Syfte:	Examensarbetet syftar primärt till att utreda hur organisationer kan arbeta med energieffektivisering, samt belysa fördelarna av ett sådant arbete. Det sekundära syftet är att ta fram ett generellt verktyg för lönsamhetsberäkningar vid energieffektivisering. Modellen är tänkt att fungera som ett stöd i det energieffektiviserande arbetet. Dess output syftar till att indikera var effektiviseringarna bör ske primärt, det vill säga en rangordning över åtgärdernas ekonomiska lönsamhet och koldioxidreducerande potential. Metod:	Examensarbetet bygger på litteraturstudier och kvalitativa intervjuer av kunniga personer inom energiområdet samt energiansvariga på utvalda företag. Företagen är valda utifrån att de bedriver ett aktivt energiarbete och antas därför besitta värdefull kunskap inom området för energieffektivisering. Examensarbetet har skrivits av två studenter från Technology Management, Lunds Universitet. Slutsatser:	En stor del i förklaringen varför inte fler företag arbetar aktivt med energieffektivisering och varför energieffektiviserande åtgärder inte blir utförda anser vi ligga i en brist på medvetenhet och en avsaknad av de rätta organisatoriska förutsättningarna. Det grundläggande hindret är organisationers attityd och inställning till frågorna. Många företag har fortfarande en konservativ syn på miljöarbete, det vill säga att arbetet är något de är tvingade till snarare än en möjlighet till ökad lönsamhet och produktivitet. Vi föreslår att organisationer kan utforma sin organisationsstruktur, anpassad till energieffektivisering, efter den best practice vi har tagit fram i arbetet. Strukturen är utformad för att bemästra de aktuella hinder som finns för energieffektivisering. I utformningen bör särskild vikt läggas vid några nyckelelement; energiansvarig, förändringsagent, energieffektiviseringsteam, energiledningssystem och utbildning. I arbetet bör fokus ligga på våra identifierade framgångfaktorer: genomför en energianalys, utveckla en energieffektiviseringsplan, genomför mätning och uppföljning samt långsiktighet och att inleda arbetet småskaligt. När det kommer till miljövärdering av energi är slutsatserna att det inte finns någon metod att föredra. Olika metoder ger olika resultat och det finns ingen metod som är rätt eller fel. Det är snarare viktigt att använda sig av flera metoder samt att belysa skillnaderna dem emellan. Alla åtgärder för minskningar av CO2-utsläppen är av vikt men de är svåra att rangordna efter betydelse. Att föra ett resonemang kring resultaten är därför nödvändigt vid miljövärdering. Vi avråder från att använda resultaten av koldioxiduträkningarna i externa redovisningar, de kan dock användas som interna jämförelser mellan olika åtgärder.},
 author    = {Holst, Erik and Waara, Anna-Maria},
 keyword   = {Klimatförändringar,klimatpåverkan,energieffektivisering,organisationsförändring,kostnadsbesparingar,miljövärdering,investeringsbeslut,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att tala är silver att agera är guld - Strategier för Energieffektivisering},
 year     = {2008},
}