Advanced

Kvantifiering av nyttan med mobilt arbetssätt

Lindelow, Sofia and Lundin, Daniel (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Problemställning: I den existerande litteraturen, inom ämnesområdet mobilitet, har en brist på kvantifieringsstudier av den ekonomiska nyttan med mobilt arbetssätt identifierats. Därav är detta examensarbetets problemställningar; - Hur kan graden av mobilitet mätas?
- Hur kan vägen till mobilitet beskrivas?
- Hur kan nyttan av ett mobilt arbetssätt hos företag kvantifieras?
- Hur kan samband mellan satsningar på en ökad grad av mobila lösningar och nyttan för en kunskapsarbetare härledas? Syfte: Att beräkna företags ekonomiska nytta som ett mobilt arbetssätt genererar. Metod: Initialt genomfördes en omfattande studie inom området mobilt arbetssätt, dels genom intervjuer på Telenor dels genom en litteraturstudie. Detta resulterade i ett... (More)
Problemställning: I den existerande litteraturen, inom ämnesområdet mobilitet, har en brist på kvantifieringsstudier av den ekonomiska nyttan med mobilt arbetssätt identifierats. Därav är detta examensarbetets problemställningar; - Hur kan graden av mobilitet mätas?
- Hur kan vägen till mobilitet beskrivas?
- Hur kan nyttan av ett mobilt arbetssätt hos företag kvantifieras?
- Hur kan samband mellan satsningar på en ökad grad av mobila lösningar och nyttan för en kunskapsarbetare härledas? Syfte: Att beräkna företags ekonomiska nytta som ett mobilt arbetssätt genererar. Metod: Initialt genomfördes en omfattande studie inom området mobilt arbetssätt, dels genom intervjuer på Telenor dels genom en litteraturstudie. Detta resulterade i ett teoretiskt ramverk bestående av teorier inom teknologi och mobilt arbetssätt, kunskapsintensiva företag och arbetare samt värdedrivare. Därefter genomfördes kvalitativa fallstudier på sex kunskapsintensiva företag. Detta arbete låg sedan som underlag för analys, slutsats, diskussion och rekommendationer. Slutsats: Ett mobilt arbetssätt genererar en ökad ekonomisk nytta motsvarande 221 000 SEK per kunskapsarbetare och år vid 100 procent mobilitet. De viktigaste värdedrivarna bakom denna siffra är en ökad flexibilitet, produktivitet och attraktivitet för anställda. Denna siffra är baserad på studier genomförda bland kunskapsintensiva företag i Sverige år 2009. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindelow, Sofia and Lundin, Daniel
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Mobilt arbetssätt, kvantifiering, kunskapsintensiva företag, kunskapsarbetare, grad av mobilitet, ekonomisk nytta, värdedrivare, teknologi, Telenor., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1438386
date added to LUP
2009-05-20 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:23:19
@misc{1438386,
 abstract   = {Problemställning: I den existerande litteraturen, inom ämnesområdet mobilitet, har en brist på kvantifieringsstudier av den ekonomiska nyttan med mobilt arbetssätt identifierats. Därav är detta examensarbetets problemställningar; - Hur kan graden av mobilitet mätas?
-	Hur kan vägen till mobilitet beskrivas?
-	Hur kan nyttan av ett mobilt arbetssätt hos företag kvantifieras?
-	Hur kan samband mellan satsningar på en ökad grad av mobila lösningar och nyttan för en kunskapsarbetare härledas? Syfte: Att beräkna företags ekonomiska nytta som ett mobilt arbetssätt genererar. Metod: Initialt genomfördes en omfattande studie inom området mobilt arbetssätt, dels genom intervjuer på Telenor dels genom en litteraturstudie. Detta resulterade i ett teoretiskt ramverk bestående av teorier inom teknologi och mobilt arbetssätt, kunskapsintensiva företag och arbetare samt värdedrivare. Därefter genomfördes kvalitativa fallstudier på sex kunskapsintensiva företag. Detta arbete låg sedan som underlag för analys, slutsats, diskussion och rekommendationer. Slutsats: Ett mobilt arbetssätt genererar en ökad ekonomisk nytta motsvarande 221 000 SEK per kunskapsarbetare och år vid 100 procent mobilitet. De viktigaste värdedrivarna bakom denna siffra är en ökad flexibilitet, produktivitet och attraktivitet för anställda. Denna siffra är baserad på studier genomförda bland kunskapsintensiva företag i Sverige år 2009.},
 author    = {Lindelow, Sofia and Lundin, Daniel},
 keyword   = {Mobilt arbetssätt,kvantifiering,kunskapsintensiva företag,kunskapsarbetare,grad av mobilitet,ekonomisk nytta,värdedrivare,teknologi,Telenor.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kvantifiering av nyttan med mobilt arbetssätt},
 year     = {2009},
}