Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Val och ideal – en studie av musiken i rytmikundervisningen

Stensson, Annika (2009)
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Det här arbetet handlar om musikaliska ideal i rytmikundervisningen på högskolenivå. Följande frågor behandlas i arbetet: Vilken roll har musiken i rytmikundervisningen? Vilka musikaliska ideal beskrivs? Utifrån vilka kriterier väljer musikhögskolornas rytmikutbildningar musikmaterial i sin undervisning och hur ser materialet ut? Arbetet bygger på tre kvalitativa intervjuer som har genomförts med två kursledare för ryt-mikutbildningarna på musikhögskolorna i Göteborg och Malmö, samt en professor i rytmik i Stockholm. Huvudresultatet av intervjuerna och den genomgångna litteraturen visar på att det har funnits ett tydligt musikaliskt ideal inom rytmiken men att idealet i och med rytmikens spridning har luckrats upp. Idag finns det... (More)
Det här arbetet handlar om musikaliska ideal i rytmikundervisningen på högskolenivå. Följande frågor behandlas i arbetet: Vilken roll har musiken i rytmikundervisningen? Vilka musikaliska ideal beskrivs? Utifrån vilka kriterier väljer musikhögskolornas rytmikutbildningar musikmaterial i sin undervisning och hur ser materialet ut? Arbetet bygger på tre kvalitativa intervjuer som har genomförts med två kursledare för ryt-mikutbildningarna på musikhögskolorna i Göteborg och Malmö, samt en professor i rytmik i Stockholm. Huvudresultatet av intervjuerna och den genomgångna litteraturen visar på att det har funnits ett tydligt musikaliskt ideal inom rytmiken men att idealet i och med rytmikens spridning har luckrats upp. Idag finns det förmodligen lika många musikideal som det finns rytmikpedagoger. Materialet man använder sig av i undervisningen skiljer sig åt väsentligt mellan de olika musikhögskolorna. Det finns också många tillvägagångssätt och många olika syften vid val av musik i undervisningen. En gemensam musikalisk grund för rytmikutbildningarna i Sverige är enligt de intervjuade inte aktuellt.

Title: Choices and ideals – a study of music in the teaching of eurhythmics. The main purpose of this study was to examine the musical ideals and criteria for the selection of music in eurhythmics teaching in higher musical education in Sweden. The following questions will be treated: Which role does the choice of music play in the teaching of eurhythmics? What musical ideals are described? Which criteria govern the choice of music at the Musical Academies in Stockholm, Göteborg and Malmö? What does the musical material look like? The study was conducted on the basis of three qualitative interviews with two course instruc-tors, responsible for the higher musical education of eurhythmics in Göteborg and Malmö and a professor of eurhythmics in Stockholm. The result of the study shows that the musical ideals that once existed, are less obvious nowadays. Today there are probably as many musical ideals as there are pedagogues of eurhythmics. The musical material used at these three Academies of Music mentioned above, differs a lot from each other. The interviewees use different courses of action in their teaching as well as in their purpose of choosing music. According to the interviewees´ descriptions, a common ground of musical ideals or a com-mon syllabus for the Academies of Music in Sweden will not come into question. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stensson, Annika
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
higher musical education, Keywords: eurhythmics, kursplaner, musikrepertoarer, musikhögskolor, rytmik, musical repertoire, syllabi
language
Swedish
id
1469039
date added to LUP
2009-08-31 14:46:43
date last changed
2009-08-31 14:46:43
@misc{1469039,
 abstract   = {{Det här arbetet handlar om musikaliska ideal i rytmikundervisningen på högskolenivå. Följande frågor behandlas i arbetet: Vilken roll har musiken i rytmikundervisningen? Vilka musikaliska ideal beskrivs? Utifrån vilka kriterier väljer musikhögskolornas rytmikutbildningar musikmaterial i sin undervisning och hur ser materialet ut? Arbetet bygger på tre kvalitativa intervjuer som har genomförts med två kursledare för ryt-mikutbildningarna på musikhögskolorna i Göteborg och Malmö, samt en professor i rytmik i Stockholm. Huvudresultatet av intervjuerna och den genomgångna litteraturen visar på att det har funnits ett tydligt musikaliskt ideal inom rytmiken men att idealet i och med rytmikens spridning har luckrats upp. Idag finns det förmodligen lika många musikideal som det finns rytmikpedagoger. Materialet man använder sig av i undervisningen skiljer sig åt väsentligt mellan de olika musikhögskolorna. Det finns också många tillvägagångssätt och många olika syften vid val av musik i undervisningen. En gemensam musikalisk grund för rytmikutbildningarna i Sverige är enligt de intervjuade inte aktuellt.

Title: Choices and ideals – a study of music in the teaching of eurhythmics. The main purpose of this study was to examine the musical ideals and criteria for the selection of music in eurhythmics teaching in higher musical education in Sweden. The following questions will be treated: Which role does the choice of music play in the teaching of eurhythmics? What musical ideals are described? Which criteria govern the choice of music at the Musical Academies in Stockholm, Göteborg and Malmö? What does the musical material look like? The study was conducted on the basis of three qualitative interviews with two course instruc-tors, responsible for the higher musical education of eurhythmics in Göteborg and Malmö and a professor of eurhythmics in Stockholm. The result of the study shows that the musical ideals that once existed, are less obvious nowadays. Today there are probably as many musical ideals as there are pedagogues of eurhythmics. The musical material used at these three Academies of Music mentioned above, differs a lot from each other. The interviewees use different courses of action in their teaching as well as in their purpose of choosing music. According to the interviewees´ descriptions, a common ground of musical ideals or a com-mon syllabus for the Academies of Music in Sweden will not come into question.}},
 author    = {{Stensson, Annika}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Val och ideal – en studie av musiken i rytmikundervisningen}},
 year     = {{2009}},
}