Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kommunicera mera, då ni blir flera! En studie om vikten av kommunikation och samarbete i en förändringsprocess.

Sohrabi Nejad, Mojgan ; Gustafsson, Jenny and Molven, Caroline (2009)
Department of Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att belysa hur samarbetet och kommunikation fungerar i en planerad förändringsprocess. Metod: Vi har använt oss av en fallstudie med kvalitativa intervjuer. Vi har genomfört totalt sju intervjuer. Fem intervjuer med butikschefer på handelsområdet och två intervjuer med Väla köpcentrums marknadschef. Slutsatser: Vi anser att kommunikationen och samarbetet i handelsområdet är delvis fungerande då kommunikationen från Välas ledning är relativ öppen. Men Välas ledning har gjort en avgränsning som innebär att en del av handelsområdet är uteslutet i kommunikationsprocessen. Vi anser med teorierna som bakgrund att det inte går att utesluta en part då målet är att bli ett mer attraktivt handelsområde. Det är av vikt... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att belysa hur samarbetet och kommunikation fungerar i en planerad förändringsprocess. Metod: Vi har använt oss av en fallstudie med kvalitativa intervjuer. Vi har genomfört totalt sju intervjuer. Fem intervjuer med butikschefer på handelsområdet och två intervjuer med Väla köpcentrums marknadschef. Slutsatser: Vi anser att kommunikationen och samarbetet i handelsområdet är delvis fungerande då kommunikationen från Välas ledning är relativ öppen. Men Välas ledning har gjort en avgränsning som innebär att en del av handelsområdet är uteslutet i kommunikationsprocessen. Vi anser med teorierna som bakgrund att det inte går att utesluta en part då målet är att bli ett mer attraktivt handelsområde. Det är av vikt att alla parter är informerade och känner sig delaktiga. Konsekvensen av att utesluta en aktör är att målet och visionen inte delas med den uteblivna aktören och på sätt kan förändringsprocessen försvåras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sohrabi Nejad, Mojgan ; Gustafsson, Jenny and Molven, Caroline
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
nätverk, samarbete, förändringsprocess, strategi, kommunikation och samverkan, Trade, Handel, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1470627
date added to LUP
2009-09-02 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:08:22
@misc{1470627,
 abstract   = {{Syfte: Syftet med uppsatsen är att belysa hur samarbetet och kommunikation fungerar i en planerad förändringsprocess. Metod: Vi har använt oss av en fallstudie med kvalitativa intervjuer. Vi har genomfört totalt sju intervjuer. Fem intervjuer med butikschefer på handelsområdet och två intervjuer med Väla köpcentrums marknadschef. Slutsatser: Vi anser att kommunikationen och samarbetet i handelsområdet är delvis fungerande då kommunikationen från Välas ledning är relativ öppen. Men Välas ledning har gjort en avgränsning som innebär att en del av handelsområdet är uteslutet i kommunikationsprocessen. Vi anser med teorierna som bakgrund att det inte går att utesluta en part då målet är att bli ett mer attraktivt handelsområde. Det är av vikt att alla parter är informerade och känner sig delaktiga. Konsekvensen av att utesluta en aktör är att målet och visionen inte delas med den uteblivna aktören och på sätt kan förändringsprocessen försvåras.}},
 author    = {{Sohrabi Nejad, Mojgan and Gustafsson, Jenny and Molven, Caroline}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kommunicera mera, då ni blir flera! En studie om vikten av kommunikation och samarbete i en förändringsprocess.}},
 year     = {{2009}},
}