Advanced

Att skapa värde – en fallstudie av hur värde skapas för arbetssökande ungdomar utan självförsörjning i Helsingborgs kommun

Grimpe, Carolin; Gertsson, Frida and Pettersson, Paulina (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsen tar utgångspunkt i den rådande lågkonjunkturen som bidragit till ökad arbetslöshet och ett ökat behov av försörjningsstöd bland ungdomar. Ansvaret för de arbetslösa ungdomarna är splittrat mellan flertalet myndigheter som måste samverka med och kring ungdomarna för att de ska få ett arbete och bli självförsörjande. Syftet med uppsatsen är att ur ett tjänsteperspektiv belysa hur arbetsförmedling och utredningscentrum i Helsingborgs kommun skapar värde för arbetssökande ungdomar som inte har möjlighet att försörja sig själva. Undersökningen grundas i en kvalitativ fallstudie där såväl enkäter som intervjuer med arbetssökande ungdomar som inte har förmåga att försörja sig själv har genomförts. Vidare en intervju med en koordinator... (More)
Uppsatsen tar utgångspunkt i den rådande lågkonjunkturen som bidragit till ökad arbetslöshet och ett ökat behov av försörjningsstöd bland ungdomar. Ansvaret för de arbetslösa ungdomarna är splittrat mellan flertalet myndigheter som måste samverka med och kring ungdomarna för att de ska få ett arbete och bli självförsörjande. Syftet med uppsatsen är att ur ett tjänsteperspektiv belysa hur arbetsförmedling och utredningscentrum i Helsingborgs kommun skapar värde för arbetssökande ungdomar som inte har möjlighet att försörja sig själva. Undersökningen grundas i en kvalitativ fallstudie där såväl enkäter som intervjuer med arbetssökande ungdomar som inte har förmåga att försörja sig själv har genomförts. Vidare en intervju med en koordinator på ungdomsstyrelsen genomförts samt har anställda inom arbetsförmedling och utredningscentrum intervjuats för att få ett verksamhetsperspektiv. Arbetsförmedling och utredningscentrum erbjuder tjänster i form av kontakter, försörjning och sysselsättning till arbetssökande ungdomar. Värde för ungdomarna skapas i en gemensam problemlösning och ömsesidig relation med myndigheterna där ungdomen uttrycker sina behov och myndigheterna utformar sina tjänsteerbjudanden efter dessa. Det finns ett behov av att arbetsförmedling och utredningscentrum samverkar för att utforma ett tjänsteerbjudande som ungdomen förstår och som bidrar till att denne kan etablera sig på arbetsmarkanden och blir självförsörjande. Samverkan sker idag i de fall handläggare anser det vara nödvändigt och då genom trepartssamtal, elektronisk post och telefonsamtal, vilket inte uppfattas som tillräckligt av ungdomarna. Begränsningar i samverkansmöjligheterna i form av politisk styrning, lagar och resurser måste hanteras för att samverkan ska utvecklas och förbättra ungdomarnas värdeskapande process, att få ett jobb och kunna försörja sig på egen hand. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grimpe, Carolin; Gertsson, Frida and Pettersson, Paulina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
värde, samverkan, relationer, ungdomar, utredningscentrum, arbetsförmedling, försörjningsstöd, arbetssökande, Market study, Marknadsanalys
language
Swedish
id
1470724
date added to LUP
2009-09-02 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:08:44
@misc{1470724,
 abstract   = {Uppsatsen tar utgångspunkt i den rådande lågkonjunkturen som bidragit till ökad arbetslöshet och ett ökat behov av försörjningsstöd bland ungdomar. Ansvaret för de arbetslösa ungdomarna är splittrat mellan flertalet myndigheter som måste samverka med och kring ungdomarna för att de ska få ett arbete och bli självförsörjande. Syftet med uppsatsen är att ur ett tjänsteperspektiv belysa hur arbetsförmedling och utredningscentrum i Helsingborgs kommun skapar värde för arbetssökande ungdomar som inte har möjlighet att försörja sig själva. Undersökningen grundas i en kvalitativ fallstudie där såväl enkäter som intervjuer med arbetssökande ungdomar som inte har förmåga att försörja sig själv har genomförts. Vidare en intervju med en koordinator på ungdomsstyrelsen genomförts samt har anställda inom arbetsförmedling och utredningscentrum intervjuats för att få ett verksamhetsperspektiv. Arbetsförmedling och utredningscentrum erbjuder tjänster i form av kontakter, försörjning och sysselsättning till arbetssökande ungdomar. Värde för ungdomarna skapas i en gemensam problemlösning och ömsesidig relation med myndigheterna där ungdomen uttrycker sina behov och myndigheterna utformar sina tjänsteerbjudanden efter dessa. Det finns ett behov av att arbetsförmedling och utredningscentrum samverkar för att utforma ett tjänsteerbjudande som ungdomen förstår och som bidrar till att denne kan etablera sig på arbetsmarkanden och blir självförsörjande. Samverkan sker idag i de fall handläggare anser det vara nödvändigt och då genom trepartssamtal, elektronisk post och telefonsamtal, vilket inte uppfattas som tillräckligt av ungdomarna. Begränsningar i samverkansmöjligheterna i form av politisk styrning, lagar och resurser måste hanteras för att samverkan ska utvecklas och förbättra ungdomarnas värdeskapande process, att få ett jobb och kunna försörja sig på egen hand.},
 author    = {Grimpe, Carolin and Gertsson, Frida and Pettersson, Paulina},
 keyword   = {värde,samverkan,relationer,ungdomar,utredningscentrum,arbetsförmedling,försörjningsstöd,arbetssökande,Market study,Marknadsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att skapa värde – en fallstudie av hur värde skapas för arbetssökande ungdomar utan självförsörjning i Helsingborgs kommun},
 year     = {2009},
}