Advanced

Lojalitet i mjölkhyllan? En studie om kundlojalitet i den vardagliga kontexten.

Linderqvist, Johanna; Ströhm, Jenny and Önnheim, Pernilla (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Tidigare forskning om kundlojalitet fokuserar främst på vilka faktorer som är viktiga för att skapa lojala kunder. Vi ställer oss dock kritiska till att den tidigare forskningen tar ut kunden från sin vardagliga kontext och enbart ser till mötet mellan kund och butik. Vi menar således att det saknas forskning om hur lojala konsumtionspraktiker faktiskt uppkommer. Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för butikens roll i konsumentens vardagsliv genom att undersöka hur vardagliga konsumtionspraktiker etableras. Vi har därför valt att studera livsmedelskonsumtion då vi anser detta vara den mest vardagliga praktiken. För att förstå konsumtionspraktikernas betydelse vid skapandet av kundlojalitet sätts den nyförvärvade... (More)
Tidigare forskning om kundlojalitet fokuserar främst på vilka faktorer som är viktiga för att skapa lojala kunder. Vi ställer oss dock kritiska till att den tidigare forskningen tar ut kunden från sin vardagliga kontext och enbart ser till mötet mellan kund och butik. Vi menar således att det saknas forskning om hur lojala konsumtionspraktiker faktiskt uppkommer. Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för butikens roll i konsumentens vardagsliv genom att undersöka hur vardagliga konsumtionspraktiker etableras. Vi har därför valt att studera livsmedelskonsumtion då vi anser detta vara den mest vardagliga praktiken. För att förstå konsumtionspraktikernas betydelse vid skapandet av kundlojalitet sätts den nyförvärvade kunskapen i relation till tidigare forskning inom ämnet. Vidare introduceras två nya begrepp som bidrar med en ny infallsvinkel och ökar förståelsen för kundlojalitet i den vardagliga kontexten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Linderqvist, Johanna; Ströhm, Jenny and Önnheim, Pernilla
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kundlojalitet, konsumtionspraktiker, livsmedel, vardaglig kontext, Trade, Handel
language
Swedish
id
1470788
date added to LUP
2009-09-02 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:08:58
@misc{1470788,
 abstract   = {Tidigare forskning om kundlojalitet fokuserar främst på vilka faktorer som är viktiga för att skapa lojala kunder. Vi ställer oss dock kritiska till att den tidigare forskningen tar ut kunden från sin vardagliga kontext och enbart ser till mötet mellan kund och butik. Vi menar således att det saknas forskning om hur lojala konsumtionspraktiker faktiskt uppkommer. Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för butikens roll i konsumentens vardagsliv genom att undersöka hur vardagliga konsumtionspraktiker etableras. Vi har därför valt att studera livsmedelskonsumtion då vi anser detta vara den mest vardagliga praktiken. För att förstå konsumtionspraktikernas betydelse vid skapandet av kundlojalitet sätts den nyförvärvade kunskapen i relation till tidigare forskning inom ämnet. Vidare introduceras två nya begrepp som bidrar med en ny infallsvinkel och ökar förståelsen för kundlojalitet i den vardagliga kontexten.},
 author    = {Linderqvist, Johanna and Ströhm, Jenny and Önnheim, Pernilla},
 keyword   = {kundlojalitet,konsumtionspraktiker,livsmedel,vardaglig kontext,Trade,Handel},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lojalitet i mjölkhyllan? En studie om kundlojalitet i den vardagliga kontexten.},
 year     = {2009},
}