Advanced

The Recommendation Generation - En magisteruppsats om konsumtionsbeteende hos Generation Y ur en direkthandelskontext.

Jankovic, Suzana; Ralevska, Katarina and Pettersson, Edwin (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka hur köpbeteende och intresse för varumärken skapas hos Generation Y i Sverige och hur detta kan leda till köpbeslut. Undersökningen genomförs med fokus på ett företag vars försäljning sker via direkthandel.
Frågeställningar: Vilka faktorer påverkar Generation Y:s konsumtionsbeteende? Hur ser detta konsumtionsbeteende ut i en direkthandels kontext? Metod: För att kunna besvara våra frågeställningar och syftet med uppsatsen har vi valt att använda oss av en metodtriangulering. Där vi vid insamlandet av det empiriska materialet använde oss av personliga intervjuer, fokusgruppsintervjuer samt en enkät. Slutsatser: Vår undersökning visar att konsumtionen hos våra respondenter är behovs- och... (More)
Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka hur köpbeteende och intresse för varumärken skapas hos Generation Y i Sverige och hur detta kan leda till köpbeslut. Undersökningen genomförs med fokus på ett företag vars försäljning sker via direkthandel.
Frågeställningar: Vilka faktorer påverkar Generation Y:s konsumtionsbeteende? Hur ser detta konsumtionsbeteende ut i en direkthandels kontext? Metod: För att kunna besvara våra frågeställningar och syftet med uppsatsen har vi valt att använda oss av en metodtriangulering. Där vi vid insamlandet av det empiriska materialet använde oss av personliga intervjuer, fokusgruppsintervjuer samt en enkät. Slutsatser: Vår undersökning visar att konsumtionen hos våra respondenter är behovs- och situationsbunden. Det som skapar intresse för varumärkena är att de måste vara synliga. Kvaliteten anses vara en viktig faktor vid konsumtion av kosmetika, då produktens funktion är avgörande vid köp. Här gäller det att framhäva produkternas egenskaper. Om Generation Y får möjlighet att testa och känna på produkterna ökar deras köpsug. Utöver produktens funktion visar vår undersökning att det är viktigt att ha naturliga och etiska produkter samt att företaget tar sitt sociala ansvar. Då direkthandelns varumärken inte är synliga har det inte formats ett konsumtionsbeteende för deras varumärken. Framförallt var det vänners rekommendationer som styrde konsumtionsbeteendet mer än någonting annat. Detta då vänners rekommendationer uppfattas som mer trovärdiga än företagets kommersiella reklam och det är där som recommendation generations sanna inverkan slå till. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jankovic, Suzana; Ralevska, Katarina and Pettersson, Edwin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
generation y, direkthandel, konsumtionsbeteende, varumärken, word-of-mouth, Trade, Handel, Market study, Marknadsanalys
language
Swedish
id
1483000
date added to LUP
2009-10-01 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:09:16
@misc{1483000,
 abstract   = {Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka hur köpbeteende och intresse för varumärken skapas hos Generation Y i Sverige och hur detta kan leda till köpbeslut. Undersökningen genomförs med fokus på ett företag vars försäljning sker via direkthandel.
Frågeställningar: Vilka faktorer påverkar Generation Y:s konsumtionsbeteende? Hur ser detta konsumtionsbeteende ut i en direkthandels kontext? Metod: För att kunna besvara våra frågeställningar och syftet med uppsatsen har vi valt att använda oss av en metodtriangulering. Där vi vid insamlandet av det empiriska materialet använde oss av personliga intervjuer, fokusgruppsintervjuer samt en enkät. Slutsatser: Vår undersökning visar att konsumtionen hos våra respondenter är behovs- och situationsbunden. Det som skapar intresse för varumärkena är att de måste vara synliga. Kvaliteten anses vara en viktig faktor vid konsumtion av kosmetika, då produktens funktion är avgörande vid köp. Här gäller det att framhäva produkternas egenskaper. Om Generation Y får möjlighet att testa och känna på produkterna ökar deras köpsug. Utöver produktens funktion visar vår undersökning att det är viktigt att ha naturliga och etiska produkter samt att företaget tar sitt sociala ansvar. Då direkthandelns varumärken inte är synliga har det inte formats ett konsumtionsbeteende för deras varumärken. Framförallt var det vänners rekommendationer som styrde konsumtionsbeteendet mer än någonting annat. Detta då vänners rekommendationer uppfattas som mer trovärdiga än företagets kommersiella reklam och det är där som recommendation generations sanna inverkan slå till.},
 author    = {Jankovic, Suzana and Ralevska, Katarina and Pettersson, Edwin},
 keyword   = {generation y,direkthandel,konsumtionsbeteende,varumärken,word-of-mouth,Trade,Handel,Market study,Marknadsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The Recommendation Generation - En magisteruppsats om konsumtionsbeteende hos Generation Y ur en direkthandelskontext.},
 year     = {2009},
}