Advanced

FACEBOOK – Ett ansiktslyft för din identitet

Horvath, Eszter LU and Albinsson, Mathilde (2010) MKVA21 20092
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken roll Facebook spelar för tonåringar i deras identitetsskapande.
Syftet uppnås genom följande övergripande frågeställning:
• Hur ser relationen mellan tonåringars användning av Facebook och deras identitetsskapande ut?
Den i sin tur mynnar ut i två följdfrågor:
• Vilken typ av behov fyller Facebook för tonåringar?
• Hur yttrar sig ett sådant behov och vad får det för betydelse i det sociala livet?

Metod: Utgångspunkten för metoden bottnar i en socialkonstruktivistisk verklighetssyn. Studien kretsar därför kring en ontologisk inriktning inom den kvalitativa forskningsstrategin eftersom den handlar just om hur människan konstruerar sin verklighetsuppfattning. Med den kvalitativa... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken roll Facebook spelar för tonåringar i deras identitetsskapande.
Syftet uppnås genom följande övergripande frågeställning:
• Hur ser relationen mellan tonåringars användning av Facebook och deras identitetsskapande ut?
Den i sin tur mynnar ut i två följdfrågor:
• Vilken typ av behov fyller Facebook för tonåringar?
• Hur yttrar sig ett sådant behov och vad får det för betydelse i det sociala livet?

Metod: Utgångspunkten för metoden bottnar i en socialkonstruktivistisk verklighetssyn. Studien kretsar därför kring en ontologisk inriktning inom den kvalitativa forskningsstrategin eftersom den handlar just om hur människan konstruerar sin verklighetsuppfattning. Med den kvalitativa metoden vill vi få en beskrivande bild av hur Facebook kan användas i tonåringars identitetsskapande samt vilken betydelse detta innebär samt få en förståelse för vad som händer under en sådan process i en vidare kontext. För att uppnå detta sammanförs de båda objekten för vår studie, Facebook och tonåringar, i form av fokusgruppsintervjuer följt av kvalitativ analys.

Slutsatser: På Facebook uppstår ett samspel mellan den medierade samt den levda erfarenheten där den virtuella gemenskapen fungerar som ett komplement till det vardagliga mötet. Tonåringar använder Facebook som en del i identitetsskapandet. Möjligheterna att ta intryck av andra sammanfogas till ett nytt jag. Ur ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv ser vi att Facebook som nytt medium ger tonåringarna en källa till att införskaffa inspiration om hur man kan forma sin identitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Horvath, Eszter LU and Albinsson, Mathilde
supervisor
organization
course
MKVA21 20092
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Jaget, Jagbildning, Kvalitativ analys, Facebook-användning, Tonåringar, Identitetsskapande, Det dramaturgiska perspektivet
language
Swedish
id
1527213
date added to LUP
2010-02-16 10:59:06
date last changed
2014-09-04 08:36:14
@misc{1527213,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken roll Facebook spelar för tonåringar i deras identitetsskapande. 
Syftet uppnås genom följande övergripande frågeställning: 
• Hur ser relationen mellan tonåringars användning av Facebook och deras identitetsskapande ut?
Den i sin tur mynnar ut i två följdfrågor:
• Vilken typ av behov fyller Facebook för tonåringar?
• Hur yttrar sig ett sådant behov och vad får det för betydelse i det sociala livet?

Metod: Utgångspunkten för metoden bottnar i en socialkonstruktivistisk verklighetssyn. Studien kretsar därför kring en ontologisk inriktning inom den kvalitativa forskningsstrategin eftersom den handlar just om hur människan konstruerar sin verklighetsuppfattning. Med den kvalitativa metoden vill vi få en beskrivande bild av hur Facebook kan användas i tonåringars identitetsskapande samt vilken betydelse detta innebär samt få en förståelse för vad som händer under en sådan process i en vidare kontext. För att uppnå detta sammanförs de båda objekten för vår studie, Facebook och tonåringar, i form av fokusgruppsintervjuer följt av kvalitativ analys.

Slutsatser: På Facebook uppstår ett samspel mellan den medierade samt den levda erfarenheten där den virtuella gemenskapen fungerar som ett komplement till det vardagliga mötet. Tonåringar använder Facebook som en del i identitetsskapandet. Möjligheterna att ta intryck av andra sammanfogas till ett nytt jag. Ur ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv ser vi att Facebook som nytt medium ger tonåringarna en källa till att införskaffa inspiration om hur man kan forma sin identitet.},
 author    = {Horvath, Eszter and Albinsson, Mathilde},
 keyword   = {Jaget,Jagbildning,Kvalitativ analys,Facebook-användning,Tonåringar,Identitetsskapande,Det dramaturgiska perspektivet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {FACEBOOK – Ett ansiktslyft för din identitet},
 year     = {2010},
}