Advanced

ISO 26000 vs CSR - en jämförande studie

Brolin, Linnea; Eklund, Mattias and Ottander, Malin (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna studie är att jämföra ISO 26000 med etablerade CSR-teorier och genom det komma fram till en ny modell som kan hjälpa företag i sitt arbete med CSR. Metod: Vi har utfört en kvalitativ forskningsmetod där vi utgått från en induktiv ansats genom att vi har samlat in data och utifrån empirin försökt skapa egen teori. Uppsatsen grundar sig främst på det senaste utkastet av ISO 26000. Teoretiska perspektiv: Vi har utgått från traditionella CSR teorier och jämfört dessa med ISO 26000. De teorier vi använt oss av är skrivna av Freeman, Friedman och Carroll. Empiri: Empirin kommer främst från det senaste utkastet av ISO 26000 samt sekundärdata i form av böcker, artiklar och Internet. Resultat: Vi har kommit fram till att det... (More)
Syfte: Syftet med denna studie är att jämföra ISO 26000 med etablerade CSR-teorier och genom det komma fram till en ny modell som kan hjälpa företag i sitt arbete med CSR. Metod: Vi har utfört en kvalitativ forskningsmetod där vi utgått från en induktiv ansats genom att vi har samlat in data och utifrån empirin försökt skapa egen teori. Uppsatsen grundar sig främst på det senaste utkastet av ISO 26000. Teoretiska perspektiv: Vi har utgått från traditionella CSR teorier och jämfört dessa med ISO 26000. De teorier vi använt oss av är skrivna av Freeman, Friedman och Carroll. Empiri: Empirin kommer främst från det senaste utkastet av ISO 26000 samt sekundärdata i form av böcker, artiklar och Internet. Resultat: Vi har kommit fram till att det finns många likheter mellan de befintliga CSR modellerna och ISO 26000. De analyser vi gjort under studiens gång ligger till grund för den modellen vi har konstruerat som är tänkt att underlätta företags arbete med CSR. Modellen grundar sig på vad vi anser är de viktigaste aspekterna för ett företag att beakta när dem vill jobba med CSR.n. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brolin, Linnea; Eklund, Mattias and Ottander, Malin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1550164
date added to LUP
2010-01-22 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:56:24
@misc{1550164,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna studie är att jämföra ISO 26000 med etablerade CSR-teorier och genom det komma fram till en ny modell som kan hjälpa företag i sitt arbete med CSR. Metod: Vi har utfört en kvalitativ forskningsmetod där vi utgått från en induktiv ansats genom att vi har samlat in data och utifrån empirin försökt skapa egen teori. Uppsatsen grundar sig främst på det senaste utkastet av ISO 26000. Teoretiska perspektiv: Vi har utgått från traditionella CSR teorier och jämfört dessa med ISO 26000. De teorier vi använt oss av är skrivna av Freeman, Friedman och Carroll. Empiri: Empirin kommer främst från det senaste utkastet av ISO 26000 samt sekundärdata i form av böcker, artiklar och Internet. Resultat: Vi har kommit fram till att det finns många likheter mellan de befintliga CSR modellerna och ISO 26000. De analyser vi gjort under studiens gång ligger till grund för den modellen vi har konstruerat som är tänkt att underlätta företags arbete med CSR. Modellen grundar sig på vad vi anser är de viktigaste aspekterna för ett företag att beakta när dem vill jobba med CSR.n.},
 author    = {Brolin, Linnea and Eklund, Mattias and Ottander, Malin},
 keyword   = {Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {ISO 26000 vs CSR - en jämförande studie},
 year     = {2010},
}