Advanced

Organisationskulturens symbolik - En fallstudie av artefakternas betydelse för WeSC:s organisationskultur.

Isbäck, Sara and Johansson, Katarina (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problem: Organisationskultur är ett brett område som kan undersökas på en mängd olika sätt. Traditionellt har dock ämnet belysts främst ur ett beteendeperspektiv, men vårt intresse ligger i att belysa de kulturella föremålen som benämns artefakter och deras roll för organisationskulturen hos ett specifikt retailföretag. Genom att se butiken och dess innehåll som artefakter avser vi närma oss artefakternas betydelse för retailföretaget WeSC:s organisationskultur. Syfte: Syftet med uppsatsen är att, utifrån fallstudien av WeSC samt litteratur som berör organisationskultur och kulturella artefakter, undersöka hur butiken och dess artefakter påverkar företagets organisationskultur. Frågeställningar:
• Vilken betydelse har artefakterna för... (More)
Problem: Organisationskultur är ett brett område som kan undersökas på en mängd olika sätt. Traditionellt har dock ämnet belysts främst ur ett beteendeperspektiv, men vårt intresse ligger i att belysa de kulturella föremålen som benämns artefakter och deras roll för organisationskulturen hos ett specifikt retailföretag. Genom att se butiken och dess innehåll som artefakter avser vi närma oss artefakternas betydelse för retailföretaget WeSC:s organisationskultur. Syfte: Syftet med uppsatsen är att, utifrån fallstudien av WeSC samt litteratur som berör organisationskultur och kulturella artefakter, undersöka hur butiken och dess artefakter påverkar företagets organisationskultur. Frågeställningar:
• Vilken betydelse har artefakterna för WeSC:s organisationskultur?
• Hur arbetar WeSC med sin organisationskultur via artefakter? Uppsatsen bidrar med ny kunskap till ämnet organisationskultur genom att belysa vikten av de kulturella artefakter som organisationskulturen innefattar. Metod: Uppsatsen utgår från ett hermeneutiskt perspektiv vilket gör det naturligt att svara på frågeställningarna med hjälp av kvalitativ forskningsmetod. Empirin har således samlats in via kvalitativa intervjuer med representanter från företagets svenska butiker samt huvudkontoret. Utöver intervjuer har även observationer av butikerna och dess personal genomförts, dessutom har företagets produktkatalog observerats. Teori: Den teoretiska ramen startar i kulturbegreppet för att sedan penetreras via organisationskultur och dess nivåer. En av nivåerna beskriver artefakterna och dess betydelse för organisationskulturen, för att undersöka artefakterna närmre har vi valt att kategorisera dem efter berättelser och myter; språk och metaforer; symboler; ceremonier och ritualer; beteenden och värderingar samt interiör och exteriör. Denna kategorisering utgör även analysens utgångspunkt. Empiri: WeSC är ett retailföretag som grundar sig i skate- och snowboardkulturen, man inriktar sig således på försäljning av kläder och de tillbehör som hör kulturen till. Kulturens kärna har från början handlat om grundstenarna kreativitet, gemenskap samt en punkmentalitet. Idag har företaget butiker i Stockholm, Örebro och Falun. Slutsatser: WeSC:s organisationskultur formas runt dess artefakter på många sätt. Artefakterna bildar tillsammans en spelplan som medarbetarna dagligen förhåller sig till och därigenom belyses artefakternas betydelse för organisationskulturen. Att vara medveten om vilka artefakter som är av betydelse och förvalta dessa på ett önskvärt sätt kan således bidra till enat företag. Även om uppsatsen grundar sig i undersökningen av ett fallföretag är förhoppningen att dess slutsatser ska kunna användas även av andra företag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Isbäck, Sara and Johansson, Katarina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
organisationskultur, artefakter, berättelser, myter, språk, metaforer, symboler, ceremonier, ritualer, beteenden, värderingar, interiör, exteriör, Trade, Handel
language
Swedish
id
1552139
date added to LUP
2010-02-27 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:10:03
@misc{1552139,
 abstract   = {Problem: Organisationskultur är ett brett område som kan undersökas på en mängd olika sätt. Traditionellt har dock ämnet belysts främst ur ett beteendeperspektiv, men vårt intresse ligger i att belysa de kulturella föremålen som benämns artefakter och deras roll för organisationskulturen hos ett specifikt retailföretag. Genom att se butiken och dess innehåll som artefakter avser vi närma oss artefakternas betydelse för retailföretaget WeSC:s organisationskultur. Syfte: Syftet med uppsatsen är att, utifrån fallstudien av WeSC samt litteratur som berör organisationskultur och kulturella artefakter, undersöka hur butiken och dess artefakter påverkar företagets organisationskultur. Frågeställningar:
•	Vilken betydelse har artefakterna för WeSC:s organisationskultur?
•	Hur arbetar WeSC med sin organisationskultur via artefakter? Uppsatsen bidrar med ny kunskap till ämnet organisationskultur genom att belysa vikten av de kulturella artefakter som organisationskulturen innefattar. Metod: Uppsatsen utgår från ett hermeneutiskt perspektiv vilket gör det naturligt att svara på frågeställningarna med hjälp av kvalitativ forskningsmetod. Empirin har således samlats in via kvalitativa intervjuer med representanter från företagets svenska butiker samt huvudkontoret. Utöver intervjuer har även observationer av butikerna och dess personal genomförts, dessutom har företagets produktkatalog observerats. Teori: Den teoretiska ramen startar i kulturbegreppet för att sedan penetreras via organisationskultur och dess nivåer. En av nivåerna beskriver artefakterna och dess betydelse för organisationskulturen, för att undersöka artefakterna närmre har vi valt att kategorisera dem efter berättelser och myter; språk och metaforer; symboler; ceremonier och ritualer; beteenden och värderingar samt interiör och exteriör. Denna kategorisering utgör även analysens utgångspunkt. Empiri: WeSC är ett retailföretag som grundar sig i skate- och snowboardkulturen, man inriktar sig således på försäljning av kläder och de tillbehör som hör kulturen till. Kulturens kärna har från början handlat om grundstenarna kreativitet, gemenskap samt en punkmentalitet. Idag har företaget butiker i Stockholm, Örebro och Falun. Slutsatser: WeSC:s organisationskultur formas runt dess artefakter på många sätt. Artefakterna bildar tillsammans en spelplan som medarbetarna dagligen förhåller sig till och därigenom belyses artefakternas betydelse för organisationskulturen. Att vara medveten om vilka artefakter som är av betydelse och förvalta dessa på ett önskvärt sätt kan således bidra till enat företag. Även om uppsatsen grundar sig i undersökningen av ett fallföretag är förhoppningen att dess slutsatser ska kunna användas även av andra företag.},
 author    = {Isbäck, Sara and Johansson, Katarina},
 keyword   = {organisationskultur,artefakter,berättelser,myter,språk,metaforer,symboler,ceremonier,ritualer,beteenden,värderingar,interiör,exteriör,Trade,Handel},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Organisationskulturens symbolik - En fallstudie av artefakternas betydelse för WeSC:s organisationskultur.},
 year     = {2010},
}