Advanced

H+ Tunneln till framtiden? En fallstudie i skapande av levande stadsmiljö

Boson, Mats; Jansson, Gunilla and Maxelius, Thérèse (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: H+ Tunneln till framtiden? En fallstudie i skapande av levande stadsmiljö Nivå: Kandidatuppsats Författare: Boson, Mats; Jansson, Gunilla; Maxelius, Thérèse Handledare: Eskilsson, Lena; Thufvesson, Ola Problem: Det är svårt att definiera exakt hur en stad ska byggas för att bli attraktiv. I dagspressen går det att följa debatter om hur människor anser att visionerna för stadsbyggnation många gånger är allt för högtflygande. De boende upplever många gånger att vid planering har uppdragsgivare och arkitekter inte tagit hänsyn till människorna som skall leva och verka i staden. Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie undersöka hur en stadsdel kan utformas för att vara en del av en levande stadsmiljö. Frågeställning:... (More)
Titel: H+ Tunneln till framtiden? En fallstudie i skapande av levande stadsmiljö Nivå: Kandidatuppsats Författare: Boson, Mats; Jansson, Gunilla; Maxelius, Thérèse Handledare: Eskilsson, Lena; Thufvesson, Ola Problem: Det är svårt att definiera exakt hur en stad ska byggas för att bli attraktiv. I dagspressen går det att följa debatter om hur människor anser att visionerna för stadsbyggnation många gånger är allt för högtflygande. De boende upplever många gånger att vid planering har uppdragsgivare och arkitekter inte tagit hänsyn till människorna som skall leva och verka i staden. Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie undersöka hur en stadsdel kan utformas för att vara en del av en levande stadsmiljö. Frågeställning: - Vilken påverkan har byggnader och deras aktiviteter på stadsmiljön?
- Hur kan offentliga rum utformas för att bidra till en mer levande stadsmiljö?
- Har utbud och attraktion någon påverkan på förutsättningarna i skapandet av en levande stad? Metod: Uppsatsens syfte har uppfyllts genom kvalitativ metod med bland annat textanalys inför det komparativa momentet där H+ området i Helsingborg har jämförts med Malmös Västra Hamnen i en fallstudie. Resultat: Våra resultat visar att det bör finnas en blandning av arbete, boende och företag för att skapa en levande stadsdel. Byggnaderna för boende bör inte vara för höga då detta hämmar stadslivet. Aktiviteter är en naturlig del av en livfull stad, och en stadsdel bör vara utformad för att främja dessa. Utformningen av torg bör noga övervägas för att inte bli tomma, och aktiviteter måste gynnas så det händer något på platsen. Barriärer i staden kan vara av både positiv och negativ karaktär. De kan hindra rörelsen om utformningen är dålig, men kan även leda människor till platser dit de i andra fall inte hade rört sig. Vi anser att handel är en viktig del för att skapa en levande stadsdel. För att få handel att lokalisera sig i ett område krävs att förutsättningarna för det är goda genom bland annat att människor rör sig inom området över en stor del av dygnet. Nyckelord: Stadsmiljö, flöden, aktiviteter, barriärer, attraktivitet, byggnader, Västra Hamnen, H+. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Boson, Mats; Jansson, Gunilla and Maxelius, Thérèse
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
stadsmiljö, flöden, aktiviteter, barriärer, attraktivitet, byggnader, västra hamnen, h+, Social geography, Socialgeografi, Town and country planning, Stads- och glesbygdsplanering
language
Swedish
id
1580079
date added to LUP
2010-03-25 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:10:28
@misc{1580079,
 abstract   = {Titel: H+ Tunneln till framtiden? En fallstudie i skapande av levande stadsmiljö Nivå: Kandidatuppsats Författare: Boson, Mats; Jansson, Gunilla; Maxelius, Thérèse Handledare: Eskilsson, Lena; Thufvesson, Ola Problem: Det är svårt att definiera exakt hur en stad ska byggas för att bli attraktiv. I dagspressen går det att följa debatter om hur människor anser att visionerna för stadsbyggnation många gånger är allt för högtflygande. De boende upplever många gånger att vid planering har uppdragsgivare och arkitekter inte tagit hänsyn till människorna som skall leva och verka i staden. Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie undersöka hur en stadsdel kan utformas för att vara en del av en levande stadsmiljö. Frågeställning:	- Vilken påverkan har byggnader och deras aktiviteter på stadsmiljön?
- Hur kan offentliga rum utformas för att bidra till en mer levande stadsmiljö?
- Har utbud och attraktion någon påverkan på förutsättningarna i skapandet av en levande stad? Metod: Uppsatsens syfte har uppfyllts genom kvalitativ metod med bland annat textanalys inför det komparativa momentet där H+ området i Helsingborg har jämförts med Malmös Västra Hamnen i en fallstudie. Resultat: Våra resultat visar att det bör finnas en blandning av arbete, boende och företag för att skapa en levande stadsdel. Byggnaderna för boende bör inte vara för höga då detta hämmar stadslivet. Aktiviteter är en naturlig del av en livfull stad, och en stadsdel bör vara utformad för att främja dessa. Utformningen av torg bör noga övervägas för att inte bli tomma, och aktiviteter måste gynnas så det händer något på platsen. Barriärer i staden kan vara av både positiv och negativ karaktär. De kan hindra rörelsen om utformningen är dålig, men kan även leda människor till platser dit de i andra fall inte hade rört sig. Vi anser att handel är en viktig del för att skapa en levande stadsdel. För att få handel att lokalisera sig i ett område krävs att förutsättningarna för det är goda genom bland annat att människor rör sig inom området över en stor del av dygnet. Nyckelord: Stadsmiljö, flöden, aktiviteter, barriärer, attraktivitet, byggnader, Västra Hamnen, H+.},
 author    = {Boson, Mats and Jansson, Gunilla and Maxelius, Thérèse},
 keyword   = {stadsmiljö,flöden,aktiviteter,barriärer,attraktivitet,byggnader,västra hamnen,h+,Social geography,Socialgeografi,Town and country planning,Stads- och glesbygdsplanering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {H+ Tunneln till framtiden? En fallstudie i skapande av levande stadsmiljö},
 year     = {2010},
}