Advanced

Reflektioner om samtal kring mångfald i relation till en yrkesutbildning

Ahlström, Anna LU and Brännström, Jessica LU (2009) PEDK11 20091
Education
Abstract (Swedish)
Intentionen med uppsatsen var att undersöka hur deltagarna i en
yrkesutbildning pratar om en kurs i mångfaldskunskap. Avsikten
med uppsatsen var att med en diskursanalytisk positionering, tolka
deltagarnas diskurser och förhållningssätt i deras samtal om
kursen. En kurs i mångfaldskunskaper inom en yrkesutbildning
väcker intresse och en undran om hur kursen upplevs av deltagarna
i den. Mångfaldsbegreppet verkar allmänt vara komplext,
svårdefinierat och samtidigt ett aktuellt ämne i media och
samhälle. I pågående projektet En integrerad Räddningstjänst,
genomförs yrkesutbildning för personer med utomnordisk
bakgrund för en eventuell anställning inom räddningstjänsten. Till
insamling av empirin användes fokusgruppintervjuer med... (More)
Intentionen med uppsatsen var att undersöka hur deltagarna i en
yrkesutbildning pratar om en kurs i mångfaldskunskap. Avsikten
med uppsatsen var att med en diskursanalytisk positionering, tolka
deltagarnas diskurser och förhållningssätt i deras samtal om
kursen. En kurs i mångfaldskunskaper inom en yrkesutbildning
väcker intresse och en undran om hur kursen upplevs av deltagarna
i den. Mångfaldsbegreppet verkar allmänt vara komplext,
svårdefinierat och samtidigt ett aktuellt ämne i media och
samhälle. I pågående projektet En integrerad Räddningstjänst,
genomförs yrkesutbildning för personer med utomnordisk
bakgrund för en eventuell anställning inom räddningstjänsten. Till
insamling av empirin användes fokusgruppintervjuer med öppet
förhållningssätt. Tidskrävande tolknings- och analysprocess av
empiriskt material genererade vidareutveckling av syfte, till tre
frågeställningar utifrån tre utlästa samtalsområden; mångfald,
lärande och reflektion. Uppsatsens teorikapitel samt resultat- och
analyskapitel är strukturerade kring de tre områdena. Med
utgångspunkt i empirin söktes svar på tolkningar och analys i
teorin. Två sätt att analysera kom att användas, dels
diskursanalytiskt och dels tolkningar av deltagarnas reflektioner
om kursen. Reflektion utgör den röda tråden som binder samman
uppsatsens tre huvudområden. Resultaten visar på att deltagarna
pratar om mångfald på flera sätt och delvis på motsägelsefulla sätt.
Det framkom att en person med invandrarbakgrund ansåg sig
kunna mångfald genom livserfarenhet. Resultaten visade att
lärande kan ske även med en inledningsvis negativ inställning och
det verkade ske främst genom reflektion. En aspekt av
tolkningarna var att förhållningssättet till mångfaldskunskaper och
arbetet som brandman i viss mån ändrades. Resultaten visar hur ett
förhållningssätt till ett ämne, begrepp eller situation kan skifta,
ändras beroende på egna reflektioner såväl som reflektioner i
interaktion. I utbildningssammanhang kan förståelsen för
reflektionens betydelse för lärande vara användbar. Intressant
fördjupande forskning vore att ur ledarperspektiv se på
reflektionens betydelse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlström, Anna LU and Brännström, Jessica LU
supervisor
organization
course
PEDK11 20091
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
förhållningssätt, kurs, utbildning, reflektion, mångfald, lärande, fokusgruppintervjuer
language
Swedish
id
1580289
date added to LUP
2010-03-25 14:10:41
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1580289,
 abstract   = {Intentionen med uppsatsen var att undersöka hur deltagarna i en
yrkesutbildning pratar om en kurs i mångfaldskunskap. Avsikten
med uppsatsen var att med en diskursanalytisk positionering, tolka
deltagarnas diskurser och förhållningssätt i deras samtal om
kursen. En kurs i mångfaldskunskaper inom en yrkesutbildning
väcker intresse och en undran om hur kursen upplevs av deltagarna
i den. Mångfaldsbegreppet verkar allmänt vara komplext,
svårdefinierat och samtidigt ett aktuellt ämne i media och
samhälle. I pågående projektet En integrerad Räddningstjänst,
genomförs yrkesutbildning för personer med utomnordisk
bakgrund för en eventuell anställning inom räddningstjänsten. Till
insamling av empirin användes fokusgruppintervjuer med öppet
förhållningssätt. Tidskrävande tolknings- och analysprocess av
empiriskt material genererade vidareutveckling av syfte, till tre
frågeställningar utifrån tre utlästa samtalsområden; mångfald,
lärande och reflektion. Uppsatsens teorikapitel samt resultat- och
analyskapitel är strukturerade kring de tre områdena. Med
utgångspunkt i empirin söktes svar på tolkningar och analys i
teorin. Två sätt att analysera kom att användas, dels
diskursanalytiskt och dels tolkningar av deltagarnas reflektioner
om kursen. Reflektion utgör den röda tråden som binder samman
uppsatsens tre huvudområden. Resultaten visar på att deltagarna
pratar om mångfald på flera sätt och delvis på motsägelsefulla sätt.
Det framkom att en person med invandrarbakgrund ansåg sig
kunna mångfald genom livserfarenhet. Resultaten visade att
lärande kan ske även med en inledningsvis negativ inställning och
det verkade ske främst genom reflektion. En aspekt av
tolkningarna var att förhållningssättet till mångfaldskunskaper och
arbetet som brandman i viss mån ändrades. Resultaten visar hur ett
förhållningssätt till ett ämne, begrepp eller situation kan skifta,
ändras beroende på egna reflektioner såväl som reflektioner i
interaktion. I utbildningssammanhang kan förståelsen för
reflektionens betydelse för lärande vara användbar. Intressant
fördjupande forskning vore att ur ledarperspektiv se på
reflektionens betydelse.},
 author    = {Ahlström, Anna and Brännström, Jessica},
 keyword   = {förhållningssätt,kurs,utbildning,reflektion,mångfald,lärande,fokusgruppintervjuer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Reflektioner om samtal kring mångfald i relation till en yrkesutbildning},
 year     = {2009},
}