Advanced

Det pedagogiska förhållningssättet - en förutsättning för pedagogisk verksamhet

Stjernquist, Jonas LU (2009) PEDK01 20091
Education
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar det pedagogiska förhållningssättet och
utgör en studie som grundar sig på åtta intervjuer med
lärarstudenter kring föreställningar och erfarenheter av
förhållningssätt kopplat till undervisning, samt en kortfattad
dokumentstudie av tre scener ur dokumentären Klass 9A.
Analysen bygger på tolkning och tematisering av kvalitativ
data. Resultatet av intervjustudien har använts till stöd för
analysen av dokumentstudien. Studien visar att det
pedagogiska förhållningssättet är ett abstrakt fenomen, som
dock låter sig skönjas genom praktik av tre dimensioner;
chefs- och ledarskapspräglade, trygghetsfrämjande- och
sökande förhållningssätt. Det pedagogiska förhållningssättet
har dock en explicit och en implicit sida... (More)
Uppsatsen behandlar det pedagogiska förhållningssättet och
utgör en studie som grundar sig på åtta intervjuer med
lärarstudenter kring föreställningar och erfarenheter av
förhållningssätt kopplat till undervisning, samt en kortfattad
dokumentstudie av tre scener ur dokumentären Klass 9A.
Analysen bygger på tolkning och tematisering av kvalitativ
data. Resultatet av intervjustudien har använts till stöd för
analysen av dokumentstudien. Studien visar att det
pedagogiska förhållningssättet är ett abstrakt fenomen, som
dock låter sig skönjas genom praktik av tre dimensioner;
chefs- och ledarskapspräglade, trygghetsfrämjande- och
sökande förhållningssätt. Det pedagogiska förhållningssättet
har dock en explicit och en implicit sida och gör sig
främst gällande genom lärares didaktik och intentioner,
vilket sammantaget visar sig tydligast genom lärarens sätt
att handla i mötet med eleven. Det pedagogiska förhållningssättet
tar sig i uttryck genom gester, varför implicita
yttringar visat sig fylla en speciell funktion i interaktionen
med eleverna. De implicita yttringarna kompletterar,
förstärker eller tydliggör det som verbaliseras i undervisningen.
Det gör förhållningssättet till en pedagogisk
resurs som likt ett medierande verktyg syftar till att skapa
goda förutsättningar för lärande och kunskapsbildning. Ett
pedagogiskt förhållningssätt bedöms därför utgöra en
betydande del av den kompetens som kallas för pedagogiska
skicklighet, vilket förutsätter både ämneskunskap och en
speciell inställning i den pedagogiska praktiken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stjernquist, Jonas LU
supervisor
organization
course
PEDK01 20091
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
pedagogisk skicklighet, didaktik, intentioner, det pedagogiska förhållningssättet, mellanmänskliga möten, lärande, kunskapsbildning, retorik
language
Swedish
id
1580412
date added to LUP
2010-03-26 11:17:37
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1580412,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar det pedagogiska förhållningssättet och
utgör en studie som grundar sig på åtta intervjuer med
lärarstudenter kring föreställningar och erfarenheter av
förhållningssätt kopplat till undervisning, samt en kortfattad
dokumentstudie av tre scener ur dokumentären Klass 9A.
Analysen bygger på tolkning och tematisering av kvalitativ
data. Resultatet av intervjustudien har använts till stöd för
analysen av dokumentstudien. Studien visar att det
pedagogiska förhållningssättet är ett abstrakt fenomen, som
dock låter sig skönjas genom praktik av tre dimensioner;
chefs- och ledarskapspräglade, trygghetsfrämjande- och
sökande förhållningssätt. Det pedagogiska förhållningssättet
har dock en explicit och en implicit sida och gör sig
främst gällande genom lärares didaktik och intentioner,
vilket sammantaget visar sig tydligast genom lärarens sätt
att handla i mötet med eleven. Det pedagogiska förhållningssättet
tar sig i uttryck genom gester, varför implicita
yttringar visat sig fylla en speciell funktion i interaktionen
med eleverna. De implicita yttringarna kompletterar,
förstärker eller tydliggör det som verbaliseras i undervisningen.
Det gör förhållningssättet till en pedagogisk
resurs som likt ett medierande verktyg syftar till att skapa
goda förutsättningar för lärande och kunskapsbildning. Ett
pedagogiskt förhållningssätt bedöms därför utgöra en
betydande del av den kompetens som kallas för pedagogiska
skicklighet, vilket förutsätter både ämneskunskap och en
speciell inställning i den pedagogiska praktiken.},
 author    = {Stjernquist, Jonas},
 keyword   = {pedagogisk skicklighet,didaktik,intentioner,det pedagogiska förhållningssättet,mellanmänskliga möten,lärande,kunskapsbildning,retorik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det pedagogiska förhållningssättet - en förutsättning för pedagogisk verksamhet},
 year     = {2009},
}