Advanced

Medling vid ungdomsbrott: en studie om medlares erfarenheter av medlingsmetoden som ett pedagogiskt stöd för lärande hos gärningsperson och brottsoffer

Kilicaslan, Semranur LU and Celander, Anna LU (2009) FRIK01 20091
Education
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar medling vid ungdomsbrott och
syftet har varit att belysa medlares erfarenheter av
medlingsmetoden som ett pedagogiskt stöd för lärande hos
gärningsperson och brottsoffer. Medling vid brott innebär
att ett brottsoffer respektive en gärningsperson möts inför en
opartisk medlare för att tala om det specifika brottet.
Medling vid brott är frivilligt för båda parter och genomförs
i olika faser. Medlaren håller först ett förmöte med
gärningspersonen och brottsoffret var för sig, för att på detta
sätt skapa en tydlig bild över brottshändelsen. Därefter
träffar medlare både gärningspersonen och brottsoffret
tillsammans på ett medlingsmöte, där individer får berätta
sin syn på det inträffade, vilka konsekvenser... (More)
Denna uppsats behandlar medling vid ungdomsbrott och
syftet har varit att belysa medlares erfarenheter av
medlingsmetoden som ett pedagogiskt stöd för lärande hos
gärningsperson och brottsoffer. Medling vid brott innebär
att ett brottsoffer respektive en gärningsperson möts inför en
opartisk medlare för att tala om det specifika brottet.
Medling vid brott är frivilligt för båda parter och genomförs
i olika faser. Medlaren håller först ett förmöte med
gärningspersonen och brottsoffret var för sig, för att på detta
sätt skapa en tydlig bild över brottshändelsen. Därefter
träffar medlare både gärningspersonen och brottsoffret
tillsammans på ett medlingsmöte, där individer får berätta
sin syn på det inträffade, vilka konsekvenser och känslor
som brottshändelsen har gett dem. Slutligen byter
medlingsmötet fokus, på det som har varit till det som ska
hända i framtiden och vanligtvis avslutas detta möte med ett
beteendeavtal. Vi har valt att undersöka medlingsmetoden
genom en kvalitativ metod i form av delvis strukturerade
intervjuer. Totalt har vi intervjuat fyra stycken medlare som
arbetar inom två olika medlingsverksamheter i Skåne.
Resultatet av undersökningen visar att medling vid
ungdomsbrott är positivt både för gärningspersonen och för
brottsoffret. Medlingsmetoden är ett pedagogiskt stöd för
lärande, där individerna genom dialog och reflektion
utvecklar en förståelse för varandra och för brottshändelsen.
Gärningspersonen får ett individuellt lärande på det sätt att
individen får en insikt över brottets konsekvenser och får en
förståelse över hur brottsoffret tagit händelsen. Resultatet
visar att brottsoffret får ett individuellt lärande, där
individen får en förståelse och medkänsla för
gärningspersonen. Ett gemensamt lärande uppstår hos båda
parter och detta på ett känslomässigt plan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kilicaslan, Semranur LU and Celander, Anna LU
supervisor
organization
course
FRIK01 20091
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
medling, brottsoffer, gärningsperson, dialog, reflektion, förståelse och lärande
language
Swedish
id
1580782
date added to LUP
2010-03-29 14:30:34
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1580782,
 abstract   = {Denna uppsats behandlar medling vid ungdomsbrott och
syftet har varit att belysa medlares erfarenheter av
medlingsmetoden som ett pedagogiskt stöd för lärande hos
gärningsperson och brottsoffer. Medling vid brott innebär
att ett brottsoffer respektive en gärningsperson möts inför en
opartisk medlare för att tala om det specifika brottet.
Medling vid brott är frivilligt för båda parter och genomförs
i olika faser. Medlaren håller först ett förmöte med
gärningspersonen och brottsoffret var för sig, för att på detta
sätt skapa en tydlig bild över brottshändelsen. Därefter
träffar medlare både gärningspersonen och brottsoffret
tillsammans på ett medlingsmöte, där individer får berätta
sin syn på det inträffade, vilka konsekvenser och känslor
som brottshändelsen har gett dem. Slutligen byter
medlingsmötet fokus, på det som har varit till det som ska
hända i framtiden och vanligtvis avslutas detta möte med ett
beteendeavtal. Vi har valt att undersöka medlingsmetoden
genom en kvalitativ metod i form av delvis strukturerade
intervjuer. Totalt har vi intervjuat fyra stycken medlare som
arbetar inom två olika medlingsverksamheter i Skåne.
Resultatet av undersökningen visar att medling vid
ungdomsbrott är positivt både för gärningspersonen och för
brottsoffret. Medlingsmetoden är ett pedagogiskt stöd för
lärande, där individerna genom dialog och reflektion
utvecklar en förståelse för varandra och för brottshändelsen.
Gärningspersonen får ett individuellt lärande på det sätt att
individen får en insikt över brottets konsekvenser och får en
förståelse över hur brottsoffret tagit händelsen. Resultatet
visar att brottsoffret får ett individuellt lärande, där
individen får en förståelse och medkänsla för
gärningspersonen. Ett gemensamt lärande uppstår hos båda
parter och detta på ett känslomässigt plan.},
 author    = {Kilicaslan, Semranur and Celander, Anna},
 keyword   = {medling,brottsoffer,gärningsperson,dialog,reflektion,förståelse och lärande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Medling vid ungdomsbrott: en studie om medlares erfarenheter av medlingsmetoden som ett pedagogiskt stöd för lärande hos gärningsperson och brottsoffer},
 year     = {2009},
}