Advanced

Vad förstår du av texten du läser? Analys av faktorer som påverkar gymnasieelevers förståelse av lärobokstexter

Kågerman Hansén, Malin LU and Johansson, Aina LU (2009) PEDM21 20091
Education
Abstract (Swedish)
Läromedelsforskning i både Sverige och internationellt
(Reichenberg 2000) påvisar att lärobokstexter som är
försedda med vissa språkliga variabler, som röst och
kausalitet, är lättare för eleverna att förstå.
I denna studie har vi velat undersöka hur elever på ett
yrkesförberedande gymnasieprogram, Barn- och
fritidsprogrammet, tar sig an och tolkar textutdrag ur två
läroböcker. Texterna, som innehållsmässigt avhandlar
samma ämne (ledarskapsstilar), är till sin språkliga karaktär
mycket olika.
Vi har analyserat texterna utifrån ett antal olika,
huvudsakligen språkliga variabler, med fokus på röst och
kausalitet. Därefter har vi intervjuat elever som läst endera
texten för att se om vi kunde påvisa något samband mellan
textens... (More)
Läromedelsforskning i både Sverige och internationellt
(Reichenberg 2000) påvisar att lärobokstexter som är
försedda med vissa språkliga variabler, som röst och
kausalitet, är lättare för eleverna att förstå.
I denna studie har vi velat undersöka hur elever på ett
yrkesförberedande gymnasieprogram, Barn- och
fritidsprogrammet, tar sig an och tolkar textutdrag ur två
läroböcker. Texterna, som innehållsmässigt avhandlar
samma ämne (ledarskapsstilar), är till sin språkliga karaktär
mycket olika.
Vi har analyserat texterna utifrån ett antal olika,
huvudsakligen språkliga variabler, med fokus på röst och
kausalitet. Därefter har vi intervjuat elever som läst endera
texten för att se om vi kunde påvisa något samband mellan
textens konstruktion och hur eleverna förstår och tolkar
innehållet.
Vår slutsats av elevernas svar är i hög utsträckning
samstämmig med den bild som många läromedelsforskare
ger av faktorer som påverkar elevers läsförståelse: Den
lärobokstext med större inslag av kausalitet och i viss mån
röst gav eleverna en djupare förståelse av innehållet, vilket
framgår bl.a. av att de i större utsträckning kunde koppla
ihop det med andra erfarenheter inom och utanför skolan.
I den efterföljande diskussionen har vi resonerat om hur
elevernas möte med läromedelstexter kan utvecklas dels
genom att lärobokstexterna får större inslag av bl.a. röst
och kausalitet, dels genom att läraren hjälper eleverna fram
till goda lässtrategier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kågerman Hansén, Malin LU and Johansson, Aina LU
supervisor
organization
course
PEDM21 20091
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
lärobokstexter, läromedel, Barn- och fritidsprogrammet, läsförståelse, läsbarhet, röst, kausalitet, inferens, textrörlighet, informationstäthet, LIX, lässtrategier
language
Swedish
id
1580791
date added to LUP
2010-03-29 14:47:04
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1580791,
 abstract   = {Läromedelsforskning i både Sverige och internationellt
(Reichenberg 2000) påvisar att lärobokstexter som är
försedda med vissa språkliga variabler, som röst och
kausalitet, är lättare för eleverna att förstå.
I denna studie har vi velat undersöka hur elever på ett
yrkesförberedande gymnasieprogram, Barn- och
fritidsprogrammet, tar sig an och tolkar textutdrag ur två
läroböcker. Texterna, som innehållsmässigt avhandlar
samma ämne (ledarskapsstilar), är till sin språkliga karaktär
mycket olika.
Vi har analyserat texterna utifrån ett antal olika,
huvudsakligen språkliga variabler, med fokus på röst och
kausalitet. Därefter har vi intervjuat elever som läst endera
texten för att se om vi kunde påvisa något samband mellan
textens konstruktion och hur eleverna förstår och tolkar
innehållet.
Vår slutsats av elevernas svar är i hög utsträckning
samstämmig med den bild som många läromedelsforskare
ger av faktorer som påverkar elevers läsförståelse: Den
lärobokstext med större inslag av kausalitet och i viss mån
röst gav eleverna en djupare förståelse av innehållet, vilket
framgår bl.a. av att de i större utsträckning kunde koppla
ihop det med andra erfarenheter inom och utanför skolan.
I den efterföljande diskussionen har vi resonerat om hur
elevernas möte med läromedelstexter kan utvecklas dels
genom att lärobokstexterna får större inslag av bl.a. röst
och kausalitet, dels genom att läraren hjälper eleverna fram
till goda lässtrategier.},
 author    = {Kågerman Hansén, Malin and Johansson, Aina},
 keyword   = {lärobokstexter,läromedel,Barn- och fritidsprogrammet,läsförståelse,läsbarhet,röst,kausalitet,inferens,textrörlighet,informationstäthet,LIX,lässtrategier},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad förstår du av texten du läser? Analys av faktorer som påverkar gymnasieelevers förståelse av lärobokstexter},
 year     = {2009},
}