Advanced

Bankernas omklassificeringar av finansiella tillgångar - En nödvändig eller en vilseledande affär?

Mostro, Lejla and Zell, Patricia (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Uppsatsen avser belysa huruvida användbarheten samt transparensen i de finansiella rapporterna har påverkats av tillämpningen av tilläggen i IAS 39 samt IFRS 7 och i så fall på vilket sätt. Undersökningen genomförs utifrån användarnas perspektiv på de finansiella rapporterna. Metod: Uppsatsen skrivs utifrån en kvalitativ forskningsstrategi med betoning på abduktion. Undersökningen består av granskning av bankernas årsredovisningar samt intervjuer med bank- och aktieanalytiker. Teoretiskt perspektiv: I uppsatsen redogörs för vetenskaplig litteratur kring regleringar av bankernas redovisning och värderingsmetoder. Vidare ges en aktuell och vetenskapligt förankrad presentation av kvalitativa egenskaper samt transparensen. Empiri:... (More)
Syfte: Uppsatsen avser belysa huruvida användbarheten samt transparensen i de finansiella rapporterna har påverkats av tillämpningen av tilläggen i IAS 39 samt IFRS 7 och i så fall på vilket sätt. Undersökningen genomförs utifrån användarnas perspektiv på de finansiella rapporterna. Metod: Uppsatsen skrivs utifrån en kvalitativ forskningsstrategi med betoning på abduktion. Undersökningen består av granskning av bankernas årsredovisningar samt intervjuer med bank- och aktieanalytiker. Teoretiskt perspektiv: I uppsatsen redogörs för vetenskaplig litteratur kring regleringar av bankernas redovisning och värderingsmetoder. Vidare ges en aktuell och vetenskapligt förankrad presentation av kvalitativa egenskaper samt transparensen. Empiri: Uppsatsens empiriska undersökning består av granskning av bankernas årsredovisningar samt intervjuer med bank- och aktieanalytiker. Genom granskning av årsredovisningar fastsälls det hur tillämpning av tilläggen ser ut i praktiken samt vilka effekter de här kan ha på användbarheten och transparensen i de finansiella rapporterna. Empiriska resultat stärks av respondenternas svar vilka ges i intervjuerna. Resultat: Studien visar att tre av de fyra undersökta svenska börsnoterade bankerna tillämpar tilläggen i IAS 39 och IFRS 7. Upplysningarnas omfattning skiljer sig dock mellan bankerna vilket kan innebära att brister finns i IFRS 7. I uppsatsen fastställs också att begreppet rapporteringsperiod tolkas olika av olika banker. Studien visar vidare att det kan finnas ett samband mellan tillämpningen av tilläggen och användbarheten samt transparensen i de finansiella rapporterna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mostro, Lejla and Zell, Patricia
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
omklassificeringar, upplysningar, användbarhet, transparens, kvalitativa egenskaper, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1591497
date added to LUP
2010-01-26 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:57:26
@misc{1591497,
 abstract   = {Syfte: Uppsatsen avser belysa huruvida användbarheten samt transparensen i de finansiella rapporterna har påverkats av tillämpningen av tilläggen i IAS 39 samt IFRS 7 och i så fall på vilket sätt. Undersökningen genomförs utifrån användarnas perspektiv på de finansiella rapporterna. Metod: Uppsatsen skrivs utifrån en kvalitativ forskningsstrategi med betoning på abduktion. Undersökningen består av granskning av bankernas årsredovisningar samt intervjuer med bank- och aktieanalytiker. Teoretiskt perspektiv: I uppsatsen redogörs för vetenskaplig litteratur kring regleringar av bankernas redovisning och värderingsmetoder. Vidare ges en aktuell och vetenskapligt förankrad presentation av kvalitativa egenskaper samt transparensen. Empiri: Uppsatsens empiriska undersökning består av granskning av bankernas årsredovisningar samt intervjuer med bank- och aktieanalytiker. Genom granskning av årsredovisningar fastsälls det hur tillämpning av tilläggen ser ut i praktiken samt vilka effekter de här kan ha på användbarheten och transparensen i de finansiella rapporterna. Empiriska resultat stärks av respondenternas svar vilka ges i intervjuerna. Resultat: Studien visar att tre av de fyra undersökta svenska börsnoterade bankerna tillämpar tilläggen i IAS 39 och IFRS 7. Upplysningarnas omfattning skiljer sig dock mellan bankerna vilket kan innebära att brister finns i IFRS 7. I uppsatsen fastställs också att begreppet rapporteringsperiod tolkas olika av olika banker. Studien visar vidare att det kan finnas ett samband mellan tillämpningen av tilläggen och användbarheten samt transparensen i de finansiella rapporterna.},
 author    = {Mostro, Lejla and Zell, Patricia},
 keyword   = {omklassificeringar,upplysningar,användbarhet,transparens,kvalitativa egenskaper,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bankernas omklassificeringar av finansiella tillgångar - En nödvändig eller en vilseledande affär?},
 year     = {2010},
}