Advanced

"Jag vill att du pratar klartext med mig"

Svensson, Oscar LU and Holmberg, Josefina (2010) MKVK01 20101
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Har Ni, på semester eller i yrkeslivet, varit i kontakt och kommunicerat med personer från en annan kultur, och upplevt att språkförbistringar inte riktigt räcker till att förklara varför ni inte förstår varandra? Troligen har det rört sig om olika kommunikationssystem, som vart och ett präglas av den kulturella identitet man har. Antingen som en konstruktion av ens lokala eller nationella identitet, eller ens yrkesidentitet medför de ett visst sätt att agera och uppfatta saker och händelser. Vikten av att tillsammans kunna överbrygga den ömsesidiga bristen på förståelse är stor, och kan betyda mycket på såväl individnivå, som ur ett större perspektiv.
Denna studie tar sig an dessa problem genom att undersöka erfarenheter och upplevelser... (More)
Har Ni, på semester eller i yrkeslivet, varit i kontakt och kommunicerat med personer från en annan kultur, och upplevt att språkförbistringar inte riktigt räcker till att förklara varför ni inte förstår varandra? Troligen har det rört sig om olika kommunikationssystem, som vart och ett präglas av den kulturella identitet man har. Antingen som en konstruktion av ens lokala eller nationella identitet, eller ens yrkesidentitet medför de ett visst sätt att agera och uppfatta saker och händelser. Vikten av att tillsammans kunna överbrygga den ömsesidiga bristen på förståelse är stor, och kan betyda mycket på såväl individnivå, som ur ett större perspektiv.
Denna studie tar sig an dessa problem genom att undersöka erfarenheter och upplevelser hos människor som bott och arbetat i en kultur annorlunda än den de växt upp i. Studiens empiri utgörs av 14 kvalitativa intervjuer, genomförda med sju svenska respondenter och sju italienska respondenter som under en tid bott och arbetat i det andra landet och därmed utsatts för en annorlunda kultur med ett för dem nytt kommunikationssystem. Vi behandlar frågor som kulturs förhållande till kommunikation, och hur kommunikation kan användas för att överbrygga just sådana informationsgap som beskrivs ovan.
Den teoretiska referensramen bygger på teorier som tillsammans täcker in både makro- och mikroperspektiv av ämnet. De har dels använts för att analysera interkulturell kommunikation ur ett vidare perspektiv, samt för att på individnivå analysera varför vissa individer upplever det lättare än andra att kommunicera med främlingar med annan kulturell identitet. Vår forskning visar bland annat på en betydelse i att kunna identifiera det kommunikationssystem som används i den kulturella omgivning man befinner sig. Vi upptäckte även en intressant korrelation mellan till vilken grad respondenterna aktivt sökt sig till medlemmar av den värdkultur de flyttat till, och lättheten med vilken de kunnat anpassa sig och mer effektivt kan kommunicera med främlingar. Slutligen framkom det att kommunikation spelar en vital roll i anpassningen till en ny kultur miljö, då denna sker i, och genom, just kommunikation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Oscar LU and Holmberg, Josefina
supervisor
organization
alternative title
En studie om interkulturell kommunikation
course
MKVK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
interkulturell kommunikation, osäkerhetshanterande, av- och återsocialisering, kulturchock, kulturmöten, kulturutbyte, kulturell assimilation, kulturell identitet
language
Swedish
id
1608485
date added to LUP
2010-06-24 15:54:42
date last changed
2014-09-04 08:36:15
@misc{1608485,
 abstract   = {Har Ni, på semester eller i yrkeslivet, varit i kontakt och kommunicerat med personer från en annan kultur, och upplevt att språkförbistringar inte riktigt räcker till att förklara varför ni inte förstår varandra? Troligen har det rört sig om olika kommunikationssystem, som vart och ett präglas av den kulturella identitet man har. Antingen som en konstruktion av ens lokala eller nationella identitet, eller ens yrkesidentitet medför de ett visst sätt att agera och uppfatta saker och händelser. Vikten av att tillsammans kunna överbrygga den ömsesidiga bristen på förståelse är stor, och kan betyda mycket på såväl individnivå, som ur ett större perspektiv.
Denna studie tar sig an dessa problem genom att undersöka erfarenheter och upplevelser hos människor som bott och arbetat i en kultur annorlunda än den de växt upp i. Studiens empiri utgörs av 14 kvalitativa intervjuer, genomförda med sju svenska respondenter och sju italienska respondenter som under en tid bott och arbetat i det andra landet och därmed utsatts för en annorlunda kultur med ett för dem nytt kommunikationssystem. Vi behandlar frågor som kulturs förhållande till kommunikation, och hur kommunikation kan användas för att överbrygga just sådana informationsgap som beskrivs ovan.
Den teoretiska referensramen bygger på teorier som tillsammans täcker in både makro- och mikroperspektiv av ämnet. De har dels använts för att analysera interkulturell kommunikation ur ett vidare perspektiv, samt för att på individnivå analysera varför vissa individer upplever det lättare än andra att kommunicera med främlingar med annan kulturell identitet. Vår forskning visar bland annat på en betydelse i att kunna identifiera det kommunikationssystem som används i den kulturella omgivning man befinner sig. Vi upptäckte även en intressant korrelation mellan till vilken grad respondenterna aktivt sökt sig till medlemmar av den värdkultur de flyttat till, och lättheten med vilken de kunnat anpassa sig och mer effektivt kan kommunicera med främlingar. Slutligen framkom det att kommunikation spelar en vital roll i anpassningen till en ny kultur miljö, då denna sker i, och genom, just kommunikation.},
 author    = {Svensson, Oscar and Holmberg, Josefina},
 keyword   = {interkulturell kommunikation,osäkerhetshanterande,av- och återsocialisering,kulturchock,kulturmöten,kulturutbyte,kulturell assimilation,kulturell identitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Jag vill att du pratar klartext med mig"},
 year     = {2010},
}