Advanced

Vi trivs bäst i öppna landskap, eller? En utvärdering av förändringen från cellkontor till öppna kontorslandskap hos Skatteverket i Helsingborg

Höjd, Johanna LU and Jaxelius, Anna LU (2010) PEDK11 20101
Education
Abstract (Swedish)
Skatteverkets Helsingborgskontor genomgick för ungefär ett år sedan en organisationsförändring i form av ett byte från arbete i cellkontor till arbete i öppna kontorslandskap i en annan byggnad. Detta gjordes på grund av att det uppstod problem i den tidigare byggnaden. Denna utvärdering syftade till att undersöka hur medarbetare och sektionschefer upplever sig ha påverkats av förändringen i kontorstyp, med avseende på organisationskultur och social interaktion, samt om några skillnader förelåg dessa grupper emellan. Därtill ämnade utvärderingen att klargöra vad resultaten innebär för Skatteverket Helsingborgs fortsatta utvecklingsmöjligeter. Undersökningens data samlades in dels genom en webbenkät innehållande både slutna och öppna frågor... (More)
Skatteverkets Helsingborgskontor genomgick för ungefär ett år sedan en organisationsförändring i form av ett byte från arbete i cellkontor till arbete i öppna kontorslandskap i en annan byggnad. Detta gjordes på grund av att det uppstod problem i den tidigare byggnaden. Denna utvärdering syftade till att undersöka hur medarbetare och sektionschefer upplever sig ha påverkats av förändringen i kontorstyp, med avseende på organisationskultur och social interaktion, samt om några skillnader förelåg dessa grupper emellan. Därtill ämnade utvärderingen att klargöra vad resultaten innebär för Skatteverket Helsingborgs fortsatta utvecklingsmöjligeter. Undersökningens data samlades in dels genom en webbenkät innehållande både slutna och öppna frågor med medarbetarna, och dels genom intervjuer med sektions-cheferna. Resultaten från enkäten visade att medarbetarna upplever att stöd från chefen, det sociala klimatet, det innovativa klimatet, ojämlikheten samt personalinriktningen har ökat sedan kontorslandskapet infördes. Däremot hade det inte skett någon förändring i sociala relationer. De mest framträdande undersökningsresultaten från både medarbetare och chefer visade att den sociala interaktionen gynnas av kontorslandskap men att det är förödande för koncentrationen. De blir mer trötta och mindre produktiva. Studiens begränsningar har diskuterats samt förslag till vidare forskning, därtill har även förslag till utveckling för organisationen presenterats. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Höjd, Johanna LU and Jaxelius, Anna LU
supervisor
organization
course
PEDK11 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kontorslandskap, organisationsförändring, cellkontor, organisationskultur, social interaktion
language
Swedish
id
1613328
date added to LUP
2010-06-23 11:59:38
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1613328,
 abstract   = {Skatteverkets Helsingborgskontor genomgick för ungefär ett år sedan en organisationsförändring i form av ett byte från arbete i cellkontor till arbete i öppna kontorslandskap i en annan byggnad. Detta gjordes på grund av att det uppstod problem i den tidigare byggnaden. Denna utvärdering syftade till att undersöka hur medarbetare och sektionschefer upplever sig ha påverkats av förändringen i kontorstyp, med avseende på organisationskultur och social interaktion, samt om några skillnader förelåg dessa grupper emellan. Därtill ämnade utvärderingen att klargöra vad resultaten innebär för Skatteverket Helsingborgs fortsatta utvecklingsmöjligeter. Undersökningens data samlades in dels genom en webbenkät innehållande både slutna och öppna frågor med medarbetarna, och dels genom intervjuer med sektions-cheferna. Resultaten från enkäten visade att medarbetarna upplever att stöd från chefen, det sociala klimatet, det innovativa klimatet, ojämlikheten samt personalinriktningen har ökat sedan kontorslandskapet infördes. Däremot hade det inte skett någon förändring i sociala relationer. De mest framträdande undersökningsresultaten från både medarbetare och chefer visade att den sociala interaktionen gynnas av kontorslandskap men att det är förödande för koncentrationen. De blir mer trötta och mindre produktiva. Studiens begränsningar har diskuterats samt förslag till vidare forskning, därtill har även förslag till utveckling för organisationen presenterats.},
 author    = {Höjd, Johanna and Jaxelius, Anna},
 keyword   = {kontorslandskap,organisationsförändring,cellkontor,organisationskultur,social interaktion},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vi trivs bäst i öppna landskap, eller? En utvärdering av förändringen från cellkontor till öppna kontorslandskap hos Skatteverket i Helsingborg},
 year     = {2010},
}