Advanced

Industrin, arbetarna och kompetensutvecklingen: forskningsbaserade förslag till utveckling av befintligt kompetensutvecklingssystem för produktionspersonal på ett förpackningsföretag

Johansson, Tina LU and Sturesson, Daniel LU (2010) PEDK11 20101
Education
Abstract (Swedish)
Kompetensutveckling är något som ofta förknippas med högskoleutbildad arbetskraft men i det här fallet riktas uppmärksamheten mot kompetensutveckling av produktionspersonal. Genom att skriva denna uppsats ville vi dels lyfta fram målgruppen produktionspersonal och dels adressera problematiken kring det konfliktteoretiska perspektiv som lätt uppstår vid kompetensutveckling. Detta eftersom företag vill få ut så mycket som möjligt av sin personal för att nå maximal ekonomisk vinst samtidigt som de ser behovet av kompetensutveckling. Vårt syfte blev således att utvärdera organisatoriska behov av kompetensutveckling för produktionspersonal, för att mot bakgrund av detta, identifiera och föreslå utvecklingsmöjligheter. För att få en djupare... (More)
Kompetensutveckling är något som ofta förknippas med högskoleutbildad arbetskraft men i det här fallet riktas uppmärksamheten mot kompetensutveckling av produktionspersonal. Genom att skriva denna uppsats ville vi dels lyfta fram målgruppen produktionspersonal och dels adressera problematiken kring det konfliktteoretiska perspektiv som lätt uppstår vid kompetensutveckling. Detta eftersom företag vill få ut så mycket som möjligt av sin personal för att nå maximal ekonomisk vinst samtidigt som de ser behovet av kompetensutveckling. Vårt syfte blev således att utvärdera organisatoriska behov av kompetensutveckling för produktionspersonal, för att mot bakgrund av detta, identifiera och föreslå utvecklingsmöjligheter. För att få en djupare förståelse för företaget och framför allt produktionen, valdes en traditionell kvalitativ forskningsstrategi där intervjuer och dokumentinsamling användes. Detta för att tydliggöra de organisatoriska och anläggningsspecifika behoven samt vilka kompetensutvecklingssystem som används idag. Empirin visade att det i dagsläget inte finns något komplett system för kompetensutveckling, vilket resulterade i forskningsbaserade förslag såsom modeller för praktisk och utvecklande kompetenskartläggning samt en modell för avstämning av individuell kompetens. Vidare föreslogs mer generella åtgärder för att ytterligare utveckla och höja kompetensen hos personalen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Tina LU and Sturesson, Daniel LU
supervisor
organization
course
PEDK11 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
produktionspersonal, personalutveckling, lärdilemman, lärande, kompetensutvecklingssystem, kompetensutveckling, kompetenskartläggning, kompetens, kommunikation, humankapital, behovsanalys, arbetslivslärande
language
Swedish
id
1614627
date added to LUP
2010-06-21 10:16:46
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1614627,
 abstract   = {Kompetensutveckling är något som ofta förknippas med högskoleutbildad arbetskraft men i det här fallet riktas uppmärksamheten mot kompetensutveckling av produktionspersonal. Genom att skriva denna uppsats ville vi dels lyfta fram målgruppen produktionspersonal och dels adressera problematiken kring det konfliktteoretiska perspektiv som lätt uppstår vid kompetensutveckling. Detta eftersom företag vill få ut så mycket som möjligt av sin personal för att nå maximal ekonomisk vinst samtidigt som de ser behovet av kompetensutveckling. Vårt syfte blev således att utvärdera organisatoriska behov av kompetensutveckling för produktionspersonal, för att mot bakgrund av detta, identifiera och föreslå utvecklingsmöjligheter. För att få en djupare förståelse för företaget och framför allt produktionen, valdes en traditionell kvalitativ forskningsstrategi där intervjuer och dokumentinsamling användes. Detta för att tydliggöra de organisatoriska och anläggningsspecifika behoven samt vilka kompetensutvecklingssystem som används idag. Empirin visade att det i dagsläget inte finns något komplett system för kompetensutveckling, vilket resulterade i forskningsbaserade förslag såsom modeller för praktisk och utvecklande kompetenskartläggning samt en modell för avstämning av individuell kompetens. Vidare föreslogs mer generella åtgärder för att ytterligare utveckla och höja kompetensen hos personalen.},
 author    = {Johansson, Tina and Sturesson, Daniel},
 keyword   = {produktionspersonal,personalutveckling,lärdilemman,lärande,kompetensutvecklingssystem,kompetensutveckling,kompetenskartläggning,kompetens,kommunikation,humankapital,behovsanalys,arbetslivslärande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Industrin, arbetarna och kompetensutvecklingen: forskningsbaserade förslag till utveckling av befintligt kompetensutvecklingssystem för produktionspersonal på ett förpackningsföretag},
 year     = {2010},
}