Advanced

Facebook + politik = sant?! En studie kring svenska politikers användande av och inställning till sociala medier

Herrmann, Malin LU and Egonson, Moa (2010) MKVA21 20101
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Politik och media är beroende av varandra och vi finner det därför intressant att studera hur internet och sociala medier spelar en allt större roll i den politiska kommunikationen. Vi har valt att närmare granska hur de svenska riksdagspartiernas politiker handskas med dessa nya kommunikationskanaler, något som är särskilt intressant med tanke på att det är valår. Vår ansats är kvalitativ och vi har genomfört personliga intervjuer med fem politiker i Skåneregionen. Fokus har legat på offentlighet, makt och synlighet och hur sociala medier kan påverka demokratin. Syftet har varit att ta reda på hur politikerna använder sociala medier i sitt dagliga arbete för att nå ut till väljare och kan formuleras i följande... (More)
Sammanfattning
Politik och media är beroende av varandra och vi finner det därför intressant att studera hur internet och sociala medier spelar en allt större roll i den politiska kommunikationen. Vi har valt att närmare granska hur de svenska riksdagspartiernas politiker handskas med dessa nya kommunikationskanaler, något som är särskilt intressant med tanke på att det är valår. Vår ansats är kvalitativ och vi har genomfört personliga intervjuer med fem politiker i Skåneregionen. Fokus har legat på offentlighet, makt och synlighet och hur sociala medier kan påverka demokratin. Syftet har varit att ta reda på hur politikerna använder sociala medier i sitt dagliga arbete för att nå ut till väljare och kan formuleras i följande frågeställningar:

• Hur arbetar politiker med sociala medier?
• Hur uppfattar politiker sitt arbete med sociala medier?
• Hur använder de svenska politikerna sig av sociala mediers möjlighet till interaktion med väljarna? Vad blir konsekvenserna av en kontinuerlig interaktion/brist på interaktion?

Vi har undersökt och analyserat vikten av att vara personlig i dessa mediekanaler utan att bli alltför privat och betydelsen av att föra dialog med medborgarna. Vad vi kunnat konstatera är att det finns en god inställning till sociala medier, så som Facebook, Twitter och bloggar, bland politikerna och att de förstått att detta är en mycket viktig arena att synas på då det är där många väljare finns. En fråga som uppstår i samband med användandet av dessa nya kanaler är gränsen mellan privat och personligt. Informanterna påpekar att det förväntas mer av dem på ett personligt plan och att det ibland är svårt att avgöra vad som är att bli för privat.

Ännu ett ämne som berörs är främjandet av demokrati, hur man ska formulera sig och att man haft president Obamas valkampanj som inspirationskälla. Dock så har vi kunnat tyda bristande kunskaper i hur de på bästa sätt ska utnyttja de möjligheter till ökad kommunikation som sociala medier innebär. Det finns en tendens till att man använder sociala medier på samma sätt som man använder traditionella medier, genom att använda sig av envägskommunikation. Man missar därför en utav de viktigaste fördelarna, chansen till dialog med väljarna.

Nyckelord: Sociala medier, interaktion, politik, personligt/privat, opinionsbildning, val, demokrati, synlighet, makt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Herrmann, Malin LU and Egonson, Moa
supervisor
organization
course
MKVA21 20101
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
opinionsbildning, privatliv, interaktion, politik, Sociala medier, makt, synlighet, demokrati, val, kommunikation i politiken
language
Swedish
id
1614782
date added to LUP
2010-06-18 13:50:06
date last changed
2014-09-04 08:36:14
@misc{1614782,
 abstract   = {Sammanfattning
Politik och media är beroende av varandra och vi finner det därför intressant att studera hur internet och sociala medier spelar en allt större roll i den politiska kommunikationen. Vi har valt att närmare granska hur de svenska riksdagspartiernas politiker handskas med dessa nya kommunikationskanaler, något som är särskilt intressant med tanke på att det är valår. Vår ansats är kvalitativ och vi har genomfört personliga intervjuer med fem politiker i Skåneregionen. Fokus har legat på offentlighet, makt och synlighet och hur sociala medier kan påverka demokratin. Syftet har varit att ta reda på hur politikerna använder sociala medier i sitt dagliga arbete för att nå ut till väljare och kan formuleras i följande frågeställningar:

•	Hur arbetar politiker med sociala medier? 
•	Hur uppfattar politiker sitt arbete med sociala medier?
•	Hur använder de svenska politikerna sig av sociala mediers möjlighet till interaktion med väljarna? Vad blir konsekvenserna av en kontinuerlig interaktion/brist på interaktion?

Vi har undersökt och analyserat vikten av att vara personlig i dessa mediekanaler utan att bli alltför privat och betydelsen av att föra dialog med medborgarna. Vad vi kunnat konstatera är att det finns en god inställning till sociala medier, så som Facebook, Twitter och bloggar, bland politikerna och att de förstått att detta är en mycket viktig arena att synas på då det är där många väljare finns. En fråga som uppstår i samband med användandet av dessa nya kanaler är gränsen mellan privat och personligt. Informanterna påpekar att det förväntas mer av dem på ett personligt plan och att det ibland är svårt att avgöra vad som är att bli för privat. 

Ännu ett ämne som berörs är främjandet av demokrati, hur man ska formulera sig och att man haft president Obamas valkampanj som inspirationskälla. Dock så har vi kunnat tyda bristande kunskaper i hur de på bästa sätt ska utnyttja de möjligheter till ökad kommunikation som sociala medier innebär. Det finns en tendens till att man använder sociala medier på samma sätt som man använder traditionella medier, genom att använda sig av envägskommunikation. Man missar därför en utav de viktigaste fördelarna, chansen till dialog med väljarna. 

Nyckelord: Sociala medier, interaktion, politik, personligt/privat, opinionsbildning, val, demokrati, synlighet, makt.},
 author    = {Herrmann, Malin and Egonson, Moa},
 keyword   = {opinionsbildning,privatliv,interaktion,politik,Sociala medier,makt,synlighet,demokrati,val,kommunikation i politiken},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Facebook + politik = sant?! En studie kring svenska politikers användande av och inställning till sociala medier},
 year     = {2010},
}