Advanced

Möjliga nya marknader för revisorer och revisionsbyråer

Björkman, Cecilia and Petrovic, Klaudija (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att redogöra för möjliga nya marknader för revisorer och revisionsbyråer i samband med det stundande avskaffandet av revisionsplikten utifrån revisionsbyråernas och småföretagens inställning till förslaget. Studien tar sin utgångspunkt i det hermeneutiska synsättet och är av kvalitativ karaktär. Insamlingen av data baserar sig på semi- strukturerade intervjuer med både revisionsbyråer och småföretagare. Utgångspunkten för vår studie har vi framförallt tagit i Svanströms avhandling beträffande ”Revision och rådgivning, efterfrågan, kvalitet och oberoende”. I teoriavsnittet har vi använt oss av Agentteorin och Relevansmodellen men även klargjort revisorns roll och uppgifter. Empirin utgörs av personliga intervjuer med... (More)
Syftet med uppsatsen är att redogöra för möjliga nya marknader för revisorer och revisionsbyråer i samband med det stundande avskaffandet av revisionsplikten utifrån revisionsbyråernas och småföretagens inställning till förslaget. Studien tar sin utgångspunkt i det hermeneutiska synsättet och är av kvalitativ karaktär. Insamlingen av data baserar sig på semi- strukturerade intervjuer med både revisionsbyråer och småföretagare. Utgångspunkten för vår studie har vi framförallt tagit i Svanströms avhandling beträffande ”Revision och rådgivning, efterfrågan, kvalitet och oberoende”. I teoriavsnittet har vi använt oss av Agentteorin och Relevansmodellen men även klargjort revisorns roll och uppgifter. Empirin utgörs av personliga intervjuer med tre revisionsbyråer och sex småföretag i Sverige. Utöver det har data samlats in via mejlkontakt med en revisionsbyrå och ett företag i Danmark samt en revisionsbyrå i Sverige.
Studiens resultat är att revisorerna måste anpassa både sig och sitt utbud av tjänster till kundernas behov och efterfrågan. En stark trend som det går mot är rådgivningstjänster vilka vi anser som en möjlig ny marknad. Med lärdom av Danmark tror vi även att granskning av mindre omfattning kommer att uppstå som komplement till revision. En avreglerad marknad skapar en mer naturlig och äkta kundrelation och bidrar därmed till ökad nytta. Skiljaktigheter mellan den svenska och den danska lagstiftningen, anser vi kommer att medverka till att revisionsbyråerna i Sverige påverkas mer i helhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björkman, Cecilia and Petrovic, Klaudija
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Revision, revisionsplikten, regelförenkling, revisionsbyråer, småföretag, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1615269
date added to LUP
2010-06-07 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:14:44
@misc{1615269,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att redogöra för möjliga nya marknader för revisorer och revisionsbyråer i samband med det stundande avskaffandet av revisionsplikten utifrån revisionsbyråernas och småföretagens inställning till förslaget. Studien tar sin utgångspunkt i det hermeneutiska synsättet och är av kvalitativ karaktär. Insamlingen av data baserar sig på semi- strukturerade intervjuer med både revisionsbyråer och småföretagare. Utgångspunkten för vår studie har vi framförallt tagit i Svanströms avhandling beträffande ”Revision och rådgivning, efterfrågan, kvalitet och oberoende”. I teoriavsnittet har vi använt oss av Agentteorin och Relevansmodellen men även klargjort revisorns roll och uppgifter. Empirin utgörs av personliga intervjuer med tre revisionsbyråer och sex småföretag i Sverige. Utöver det har data samlats in via mejlkontakt med en revisionsbyrå och ett företag i Danmark samt en revisionsbyrå i Sverige.
Studiens resultat är att revisorerna måste anpassa både sig och sitt utbud av tjänster till kundernas behov och efterfrågan. En stark trend som det går mot är rådgivningstjänster vilka vi anser som en möjlig ny marknad. Med lärdom av Danmark tror vi även att granskning av mindre omfattning kommer att uppstå som komplement till revision. En avreglerad marknad skapar en mer naturlig och äkta kundrelation och bidrar därmed till ökad nytta. Skiljaktigheter mellan den svenska och den danska lagstiftningen, anser vi kommer att medverka till att revisionsbyråerna i Sverige påverkas mer i helhet.},
 author    = {Björkman, Cecilia and Petrovic, Klaudija},
 keyword   = {Revision,revisionsplikten,regelförenkling,revisionsbyråer,småföretag,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Möjliga nya marknader för revisorer och revisionsbyråer},
 year     = {2010},
}