Advanced

Rebranding - En narrativ process: En studie av den interna rebrandingprocessen i ett multinationellt IT-företag

Ekstrand, Joakim; Åkerblom, Magnus and Rexhepi, Arben (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med vår uppsats är att studera en intern rebrandingprocess ur ett narrativt perspektiv. Genom att fokusera på internt identitetsskapande hoppas vi kunna bidra med en djupare förståelse för interna rebrandingprocesser. Metod: Vår studie är en kvalitativ fallstudie baserad på intervjuer och observationer. Vi har använt oss av storytelling som övergripande metodologiskt perspektiv vilket innebär att våra intervjuer varit väldigt öppna då vårt mål har varit att få respondenterna att ”berätta sin historia”. Teoretiska perspektiv: Storytelling, Employee branding. Empiri: Vår empiri består av intervjuer med såväl den som varit ansvarig för rebrandingprocessen och ett antal övriga anställda. Vi har även haft möjligheten till... (More)
Syfte: Syftet med vår uppsats är att studera en intern rebrandingprocess ur ett narrativt perspektiv. Genom att fokusera på internt identitetsskapande hoppas vi kunna bidra med en djupare förståelse för interna rebrandingprocesser. Metod: Vår studie är en kvalitativ fallstudie baserad på intervjuer och observationer. Vi har använt oss av storytelling som övergripande metodologiskt perspektiv vilket innebär att våra intervjuer varit väldigt öppna då vårt mål har varit att få respondenterna att ”berätta sin historia”. Teoretiska perspektiv: Storytelling, Employee branding. Empiri: Vår empiri består av intervjuer med såväl den som varit ansvarig för rebrandingprocessen och ett antal övriga anställda. Vi har även haft möjligheten till observation då vi fick vara med under en av företagets ”brand-workshops”. Resultat: Vår studie visar att en intern rebranding mycket väl kan studeras och skildras ur ett narrativt perspektiv. Detta har i sin tur resulterat i nya insikter om hur den interna varumärkesidentiteten skapas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekstrand, Joakim; Åkerblom, Magnus and Rexhepi, Arben
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Rebranding, narratives, employee branding, storytelling, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1615302
date added to LUP
2010-06-08 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:12:11
@misc{1615302,
 abstract   = {Syfte: Syftet med vår uppsats är att studera en intern rebrandingprocess ur ett narrativt perspektiv. Genom att fokusera på internt identitetsskapande hoppas vi kunna bidra med en djupare förståelse för interna rebrandingprocesser. Metod: Vår studie är en kvalitativ fallstudie baserad på intervjuer och observationer. Vi har använt oss av storytelling som övergripande metodologiskt perspektiv vilket innebär att våra intervjuer varit väldigt öppna då vårt mål har varit att få respondenterna att ”berätta sin historia”. Teoretiska perspektiv: Storytelling, Employee branding. Empiri: Vår empiri består av intervjuer med såväl den som varit ansvarig för rebrandingprocessen och ett antal övriga anställda. Vi har även haft möjligheten till observation då vi fick vara med under en av företagets ”brand-workshops”. Resultat: Vår studie visar att en intern rebranding mycket väl kan studeras och skildras ur ett narrativt perspektiv. Detta har i sin tur resulterat i nya insikter om hur den interna varumärkesidentiteten skapas.},
 author    = {Ekstrand, Joakim and Åkerblom, Magnus and Rexhepi, Arben},
 keyword   = {Rebranding,narratives,employee branding,storytelling,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rebranding - En narrativ process: En studie av den interna rebrandingprocessen i ett multinationellt IT-företag},
 year     = {2010},
}