Advanced

Define the Line - En kvalitativ studie om vilka aspekter som avgör var gränsen för integritetsintrång går i relationen mellan företag och konsument

Rubin, Lisa and Olofsson, Filippa (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Massmarknadsföringens framfart har gjort konsumenter mer resistenta mot stormen av information och budskap. För att nå den enskilde konsumenten direkt och med träffsäkerhet har många företag insett värdet av informationen. Den privata informationen som samlas in av företag används för att rikta marknadsföringen och på så sätt nå fram genom mediebruset med ett personligt och träffsäkert budskap. Fenomenet har kommit att kallas relationsmarknadsföring. Trots relationsskapandets framfart i marknadsföringen finner vi bristfälliga studier i hur konsumenten uppfattar denna information. Vi ställer oss frågande till hur nära ett företag kan komma konsumenten innan de upplevs inkräkta på dennes integritet. Avsikten med denna uppsats är därför att,... (More)
Massmarknadsföringens framfart har gjort konsumenter mer resistenta mot stormen av information och budskap. För att nå den enskilde konsumenten direkt och med träffsäkerhet har många företag insett värdet av informationen. Den privata informationen som samlas in av företag används för att rikta marknadsföringen och på så sätt nå fram genom mediebruset med ett personligt och träffsäkert budskap. Fenomenet har kommit att kallas relationsmarknadsföring. Trots relationsskapandets framfart i marknadsföringen finner vi bristfälliga studier i hur konsumenten uppfattar denna information. Vi ställer oss frågande till hur nära ett företag kan komma konsumenten innan de upplevs inkräkta på dennes integritet. Avsikten med denna uppsats är därför att, utifrån ett konsumentperspektiv, utveckla en bättre förståelse för vilka aspekter som är avgörande för var gränsen för integritetsintrång går i relationen mellan företag och konsument. En kvalitativ metodologi bestående av fokusgrupper och intervjuer togs i anspråk för att uppnå uppsatsens syfte. Det empiriska materialet tolkades utifrån det teoretiska ramverket med hjälp av den hermeneutiska cirkeln. Med utgångspunkt i analysen kunde sju aspekter urskiljas som alla påverkade konsumentens gränsdragning för det privata; Publikt vs privat, ömsesidig nytta, sociala regler, kontexten, tillit, kontroll genom valet och kundinställning. Samtliga aspekter var baserade på en underliggande aspekt, kontroll. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rubin, Lisa and Olofsson, Filippa
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
integritet, integritetsintrång, relation, relationsmarknadsföring, privat sfär, informationsinsamling, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1620532
date added to LUP
2010-06-08 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:16:12
@misc{1620532,
 abstract   = {Massmarknadsföringens framfart har gjort konsumenter mer resistenta mot stormen av information och budskap. För att nå den enskilde konsumenten direkt och med träffsäkerhet har många företag insett värdet av informationen. Den privata informationen som samlas in av företag används för att rikta marknadsföringen och på så sätt nå fram genom mediebruset med ett personligt och träffsäkert budskap. Fenomenet har kommit att kallas relationsmarknadsföring. Trots relationsskapandets framfart i marknadsföringen finner vi bristfälliga studier i hur konsumenten uppfattar denna information. Vi ställer oss frågande till hur nära ett företag kan komma konsumenten innan de upplevs inkräkta på dennes integritet. Avsikten med denna uppsats är därför att, utifrån ett konsumentperspektiv, utveckla en bättre förståelse för vilka aspekter som är avgörande för var gränsen för integritetsintrång går i relationen mellan företag och konsument. En kvalitativ metodologi bestående av fokusgrupper och intervjuer togs i anspråk för att uppnå uppsatsens syfte. Det empiriska materialet tolkades utifrån det teoretiska ramverket med hjälp av den hermeneutiska cirkeln. Med utgångspunkt i analysen kunde sju aspekter urskiljas som alla påverkade konsumentens gränsdragning för det privata; Publikt vs privat, ömsesidig nytta, sociala regler, kontexten, tillit, kontroll genom valet och kundinställning. Samtliga aspekter var baserade på en underliggande aspekt, kontroll.},
 author    = {Rubin, Lisa and Olofsson, Filippa},
 keyword   = {integritet,integritetsintrång,relation,relationsmarknadsföring,privat sfär,informationsinsamling,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Define the Line - En kvalitativ studie om vilka aspekter som avgör var gränsen för integritetsintrång går i relationen mellan företag och konsument},
 year     = {2010},
}