Advanced

Big Bath Accounting – Strategins förekomst på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen och faktorer som påverkar den

Hirvonen, Daniel; Stenbeck, Emelie and Pearson, Jenni (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Undersökningens syfte är att empiriskt testa om Big Bath Accounting förekommer på Stockholmsbörsens Mid- och Large Cap, samt att undersöka vilka faktorer som påverkar Big Bath Accounting. Sammanlagt studeras 100 bolag, vilket efter bortfall resulterar i 196 observationer (varje bolag studeras för ett högkonjunkturår och ett lågkonjunkturår). Studien tar med stöd från tidigare forskning och ekonomiska och systemorienterade teorier fram förklaringsfaktorer som kan förklara användandet av Big Bath Accounting. Dessa faktorer är: resultat, VD-byte, konjunktur, storlek och skuldsättningsgrad. Vi definierar Big Bath Accounting som bolags tendens att öka sina diskretionära periodiseringskostnader (vilka består av avsättningar, avskrivningar och... (More)
Undersökningens syfte är att empiriskt testa om Big Bath Accounting förekommer på Stockholmsbörsens Mid- och Large Cap, samt att undersöka vilka faktorer som påverkar Big Bath Accounting. Sammanlagt studeras 100 bolag, vilket efter bortfall resulterar i 196 observationer (varje bolag studeras för ett högkonjunkturår och ett lågkonjunkturår). Studien tar med stöd från tidigare forskning och ekonomiska och systemorienterade teorier fram förklaringsfaktorer som kan förklara användandet av Big Bath Accounting. Dessa faktorer är: resultat, VD-byte, konjunktur, storlek och skuldsättningsgrad. Vi definierar Big Bath Accounting som bolags tendens att öka sina diskretionära periodiseringskostnader (vilka består av avsättningar, avskrivningar och nedskrivningar) när någon av våra förklarande faktorer är rådande. Parametrarna operationaliseras till mätbara variabler och analyseras sedan med hjälp av multipel regressionsanalys. Utav våra sex hypoteser kan tre förkastas. Undersökningen finner stöd för att Big Bath Accounting förekommer på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen. Tre faktorer som uppvisar signifikant korrelation till Big Bath Accounting identifieras. Dessa är negativt resultat, VD-byte och skuldsättningsgrad. Förklaringsfaktorer som inte visar signifikant korrelation är bolags storlek och konjunktur. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hirvonen, Daniel; Stenbeck, Emelie and Pearson, Jenni
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Big Bath Accounting, diskretionära periodiseringar, avsättning, avskrivning, nedskrivning, multipel regression, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1620558
date added to LUP
2010-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:05:49
@misc{1620558,
 abstract   = {Undersökningens syfte är att empiriskt testa om Big Bath Accounting förekommer på Stockholmsbörsens Mid- och Large Cap, samt att undersöka vilka faktorer som påverkar Big Bath Accounting. Sammanlagt studeras 100 bolag, vilket efter bortfall resulterar i 196 observationer (varje bolag studeras för ett högkonjunkturår och ett lågkonjunkturår). Studien tar med stöd från tidigare forskning och ekonomiska och systemorienterade teorier fram förklaringsfaktorer som kan förklara användandet av Big Bath Accounting. Dessa faktorer är: resultat, VD-byte, konjunktur, storlek och skuldsättningsgrad. Vi definierar Big Bath Accounting som bolags tendens att öka sina diskretionära periodiseringskostnader (vilka består av avsättningar, avskrivningar och nedskrivningar) när någon av våra förklarande faktorer är rådande. Parametrarna operationaliseras till mätbara variabler och analyseras sedan med hjälp av multipel regressionsanalys. Utav våra sex hypoteser kan tre förkastas. Undersökningen finner stöd för att Big Bath Accounting förekommer på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen. Tre faktorer som uppvisar signifikant korrelation till Big Bath Accounting identifieras. Dessa är negativt resultat, VD-byte och skuldsättningsgrad. Förklaringsfaktorer som inte visar signifikant korrelation är bolags storlek och konjunktur.},
 author    = {Hirvonen, Daniel and Stenbeck, Emelie and Pearson, Jenni},
 keyword   = {Big Bath Accounting,diskretionära periodiseringar,avsättning,avskrivning,nedskrivning,multipel regression,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Big Bath Accounting – Strategins förekomst på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen och faktorer som påverkar den},
 year     = {2010},
}