Advanced

Upplevd tjänstekvalitet av portabel självscanning - ur ett kundperspektiv

Assarsson, Emilia; Frejlin, Valeria and Ledinic, Envera (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Upplevd tjänstekvalitet av portabel självscanning – ur ett kundperspektiv Seminariedatum: 2010-06-01 Kurs: Service management, 15 poäng, kandidatuppsats Författare: Emilia Assarsson, Valeria Frejlin och Envera Ledinic Handledare: Erika Andersson Cederholm och Henrik Loodin Syfte: Syftet är dels att undersöka hur portabel självscanning inom dagligvaruhandel upplevs ur ett kundperspektiv dels att studera hur samspelet mellan portabel självscanning och kund tillämpas i butiken. Det övergripande syftet är att undersöka hur tjänstemötet med teknik upplevs och tar sig uttryck på ICA Maxi. Metod: Det empiriska materialet har samlats in genom tillämpning av kvalitativa metoder i form av intervjuer och observationer. Genomförandet har utgått... (More)
Titel: Upplevd tjänstekvalitet av portabel självscanning – ur ett kundperspektiv Seminariedatum: 2010-06-01 Kurs: Service management, 15 poäng, kandidatuppsats Författare: Emilia Assarsson, Valeria Frejlin och Envera Ledinic Handledare: Erika Andersson Cederholm och Henrik Loodin Syfte: Syftet är dels att undersöka hur portabel självscanning inom dagligvaruhandel upplevs ur ett kundperspektiv dels att studera hur samspelet mellan portabel självscanning och kund tillämpas i butiken. Det övergripande syftet är att undersöka hur tjänstemötet med teknik upplevs och tar sig uttryck på ICA Maxi. Metod: Det empiriska materialet har samlats in genom tillämpning av kvalitativa metoder i form av intervjuer och observationer. Genomförandet har utgått ifrån Pratibha Dabholkars attributmodell. Teoretiska perspektiv: Vi har utgått ifrån teorier om Technology-based self-service, tjänstemötet och upplevd tjänstekvalitet. Slutsatser: Kvaliteten hos portabel självscanning upplevs individuellt och det är komplext att förstå hur användande skapar värde för kunden. De fem attributen påverkar varandra. När de fem attributen upplevs positivt bidrar det till att tjänstekvaliteten ökar och därigenom skapar mer värde för kunden vid användande av portabel självscanning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Assarsson, Emilia; Frejlin, Valeria and Ledinic, Envera
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kundperspektiv, portabel självscanning, tjänstemötet, dabholkars attribut-modell, tjänstekvalitet, dagligvaruhandel
language
Swedish
id
1621749
date added to LUP
2010-06-22 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:11:58
@misc{1621749,
 abstract   = {Titel: Upplevd tjänstekvalitet av portabel självscanning – ur ett kundperspektiv Seminariedatum: 2010-06-01 Kurs: Service management, 15 poäng, kandidatuppsats Författare: Emilia Assarsson, Valeria Frejlin och Envera Ledinic Handledare: Erika Andersson Cederholm och Henrik Loodin Syfte: Syftet är dels att undersöka hur portabel självscanning inom dagligvaruhandel upplevs ur ett kundperspektiv dels att studera hur samspelet mellan portabel självscanning och kund tillämpas i butiken. Det övergripande syftet är att undersöka hur tjänstemötet med teknik upplevs och tar sig uttryck på ICA Maxi. Metod: Det empiriska materialet har samlats in genom tillämpning av kvalitativa metoder i form av intervjuer och observationer. Genomförandet har utgått ifrån Pratibha Dabholkars attributmodell. Teoretiska perspektiv: Vi har utgått ifrån teorier om Technology-based self-service, tjänstemötet och upplevd tjänstekvalitet. Slutsatser: Kvaliteten hos portabel självscanning upplevs individuellt och det är komplext att förstå hur användande skapar värde för kunden. De fem attributen påverkar varandra. När de fem attributen upplevs positivt bidrar det till att tjänstekvaliteten ökar och därigenom skapar mer värde för kunden vid användande av portabel självscanning.},
 author    = {Assarsson, Emilia and Frejlin, Valeria and Ledinic, Envera},
 keyword   = {kundperspektiv,portabel självscanning,tjänstemötet,dabholkars attribut-modell,tjänstekvalitet,dagligvaruhandel},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevd tjänstekvalitet av portabel självscanning - ur ett kundperspektiv},
 year     = {2010},
}