Advanced

Logga in och tyck till - Identitetsskapande kommunikation över sociala medier

Nicklasson, Love; Josefsson, Gustaf and Gustafsson, Richard (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problem och syfte: Sociala medier har för företag skapat en ny
kommunikationskanal till kunder. Sociala medier skiljer sig emellertid
från hur kommunikation tidigare skett. Kommunikation relaterat till
företag kommer inte enbart från företaget själva utan skapas av många
olika parter över de sociala medierna. Att företag inte själva kan
påverka allt som kommuniceras skapar även ett tydligt problem i hur
företags identitet påverkas av kommunikation via de sociala medierna.
Uppsatsens syfte tar utgångspunkt i att företag inte längre
kommunicerar sin identitet själva utan det är många parter som är med
och skapar den och formuleras: Undersökningen ämnar fylla
kunskapsluckan som finns kring risker och möjligheter då
företagsidentitet... (More)
Problem och syfte: Sociala medier har för företag skapat en ny
kommunikationskanal till kunder. Sociala medier skiljer sig emellertid
från hur kommunikation tidigare skett. Kommunikation relaterat till
företag kommer inte enbart från företaget själva utan skapas av många
olika parter över de sociala medierna. Att företag inte själva kan
påverka allt som kommuniceras skapar även ett tydligt problem i hur
företags identitet påverkas av kommunikation via de sociala medierna.
Uppsatsens syfte tar utgångspunkt i att företag inte längre
kommunicerar sin identitet själva utan det är många parter som är med
och skapar den och formuleras: Undersökningen ämnar fylla
kunskapsluckan som finns kring risker och möjligheter då
företagsidentitet kommuniceras över sociala medier. Metod: Empiriskt material inhämtades genom att utföra nio intervjuer
med personer som är yrkesverksamma med sociala medier. Samtidigt
representerar sju av intervjuerna fyra olika företag och deras arbete
med sociala medier. Slutsatser: Det är inte bara är företags egen kommunikation som
påverkar identiteten utan också vad andra användare av sociala medier
skriver. Det är svårt att kommunicera en enhetlig företagsidentitet
över sociala medier då det är många faktorer som påverkar. Möjlighet
att lyssna till och anpassa sig till omgivningen är stor över sociala
medier. Undersökningen visar att många företag har ett löst
förhållningssätt till de sociala medierna. Även om företag inte
riktigt vet hur de ska förhålla sig till medierna så är de överens om
att en dialog bör föras med kunder. Företag kan vända negativa budskap
som sprids till positiva genom att svara på dessa. Kommunikationen
över sociala medier medför en snabb spridning av budskap, både
positiva och negativa. Transparensen som sociala medier kan upplevas
som en risk då företag öppnar upp sig för kritik. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nicklasson, Love; Josefsson, Gustaf and Gustafsson, Richard
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sociala medier, företagsidentitet, kommunikation, flervägskommunikation, image, facebook
language
Swedish
id
1621967
date added to LUP
2010-06-22 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:12:53
@misc{1621967,
 abstract   = {Problem och syfte: Sociala medier har för företag skapat en ny
kommunikationskanal till kunder. Sociala medier skiljer sig emellertid
från hur kommunikation tidigare skett. Kommunikation relaterat till
företag kommer inte enbart från företaget själva utan skapas av många
olika parter över de sociala medierna. Att företag inte själva kan
påverka allt som kommuniceras skapar även ett tydligt problem i hur
företags identitet påverkas av kommunikation via de sociala medierna.
Uppsatsens syfte tar utgångspunkt i att företag inte längre
kommunicerar sin identitet själva utan det är många parter som är med
och skapar den och formuleras: Undersökningen ämnar fylla
kunskapsluckan som finns kring risker och möjligheter då
företagsidentitet kommuniceras över sociala medier. Metod: Empiriskt material inhämtades genom att utföra nio intervjuer
med personer som är yrkesverksamma med sociala medier. Samtidigt
representerar sju av intervjuerna fyra olika företag och deras arbete
med sociala medier. Slutsatser: Det är inte bara är företags egen kommunikation som
påverkar identiteten utan också vad andra användare av sociala medier
skriver. Det är svårt att kommunicera en enhetlig företagsidentitet
över sociala medier då det är många faktorer som påverkar. Möjlighet
att lyssna till och anpassa sig till omgivningen är stor över sociala
medier. Undersökningen visar att många företag har ett löst
förhållningssätt till de sociala medierna. Även om företag inte
riktigt vet hur de ska förhålla sig till medierna så är de överens om
att en dialog bör föras med kunder. Företag kan vända negativa budskap
som sprids till positiva genom att svara på dessa. Kommunikationen
över sociala medier medför en snabb spridning av budskap, både
positiva och negativa. Transparensen som sociala medier kan upplevas
som en risk då företag öppnar upp sig för kritik.},
 author    = {Nicklasson, Love and Josefsson, Gustaf and Gustafsson, Richard},
 keyword   = {sociala medier,företagsidentitet,kommunikation,flervägskommunikation,image,facebook},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Logga in och tyck till - Identitetsskapande kommunikation över sociala medier},
 year     = {2010},
}