Advanced

Oren revisionsberättelse - en dokumentstudie av Sveriges aktiebolag

Majoros, Irene; Celik, Elma and Svedin, Erika (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som har en inverkan på företagets erhållande av oren revisionsberättelse. Metod: Vi har använt oss av ett deduktivt angreppssätt i uppsatsen. Tidigare forskning har legat till grund för formulerandet av hypoteser. Genom en dokumentstudie av svenska aktiebolags årsredovisningar har data samlats in som testats med olika statistiska analysmetoder. Teoretisk referensram: I avsnittet presenteras tidigare forskning gjord inom det aktuella området. Empiri:
Den empiriska undersökningen har skett genom granskning av 500 svenska aktiebolags årsredovisningar från verksamhetsåret 2008. Slutsats: Efter genomförd analys kan vi konstatera att 13 procent av revisionsberättelserna... (More)
Syfte: Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som har en inverkan på företagets erhållande av oren revisionsberättelse. Metod: Vi har använt oss av ett deduktivt angreppssätt i uppsatsen. Tidigare forskning har legat till grund för formulerandet av hypoteser. Genom en dokumentstudie av svenska aktiebolags årsredovisningar har data samlats in som testats med olika statistiska analysmetoder. Teoretisk referensram: I avsnittet presenteras tidigare forskning gjord inom det aktuella området. Empiri:
Den empiriska undersökningen har skett genom granskning av 500 svenska aktiebolags årsredovisningar från verksamhetsåret 2008. Slutsats: Efter genomförd analys kan vi konstatera att 13 procent av revisionsberättelserna var orena. Studien visar att det finns ett signifikant samband mellan oren revisionsberättelse och ett antal variabler. Företagets storlek, skuldsättning och lönsamhet har visat sig påverka sannolikheten för företaget att erhålla en revisionsberättelse som avviker ifrån standardutformningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Majoros, Irene; Celik, Elma and Svedin, Erika
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
aktiebolag, revision, revisionsberättelse, revisor, kön, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1624066
date added to LUP
2010-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:21:01
@misc{1624066,
 abstract   = {Syfte: Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som har en inverkan på företagets erhållande av oren revisionsberättelse. Metod: Vi har använt oss av ett deduktivt angreppssätt i uppsatsen. Tidigare forskning har legat till grund för formulerandet av hypoteser. Genom en dokumentstudie av svenska aktiebolags årsredovisningar har data samlats in som testats med olika statistiska analysmetoder. Teoretisk referensram: I avsnittet presenteras tidigare forskning gjord inom det aktuella området. Empiri:
Den empiriska undersökningen har skett genom granskning av 500 svenska aktiebolags årsredovisningar från verksamhetsåret 2008. Slutsats: Efter genomförd analys kan vi konstatera att 13 procent av revisionsberättelserna var orena. Studien visar att det finns ett signifikant samband mellan oren revisionsberättelse och ett antal variabler. Företagets storlek, skuldsättning och lönsamhet har visat sig påverka sannolikheten för företaget att erhålla en revisionsberättelse som avviker ifrån standardutformningen.},
 author    = {Majoros, Irene and Celik, Elma and Svedin, Erika},
 keyword   = {aktiebolag,revision,revisionsberättelse,revisor,kön,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Oren revisionsberättelse - en dokumentstudie av Sveriges aktiebolag},
 year     = {2010},
}