Advanced

Hur de vuxna kan hjälpa grundskolebarn med ADHD att klara sin vardag: En kunskapsöversikt med särskilt fokus på fritidspersonalens möjligheter

Alak, Sura LU and Dargahi, Ghazal (2010) FRIK01 20101
Education
Abstract (Swedish)
Vår främsta fråga i vår undersökning är, hur unga
skolbarn med ADHD klarar av sin vardag? Med denna
frågeställning kom vi fram till att vi ska använda oss av
kvalitativ litteraturstudie. Eftersom ADHD är ett känsligt
tillstånd så har vi uteslutit intervjuer och observationer, för
att vi inte ska få missvisande reslutat. Vi kom fram till att
pedagogernas roll är viktig för att barn som har ADHD ska
klara av sin vardag. Vi nämner att utifrån vad våra författare
samt pedagoger tycker, hur fritiden fungerar samt
fritidsledarens och specialpedagogens betydelse i skolan. Vi
berättar också om resurskoppling och hur skolor med hjälp
av resurser ska stödja ADHD-barn så att de kan förhålla sig
med vardagen. Pedagogiska resurser behövs... (More)
Vår främsta fråga i vår undersökning är, hur unga
skolbarn med ADHD klarar av sin vardag? Med denna
frågeställning kom vi fram till att vi ska använda oss av
kvalitativ litteraturstudie. Eftersom ADHD är ett känsligt
tillstånd så har vi uteslutit intervjuer och observationer, för
att vi inte ska få missvisande reslutat. Vi kom fram till att
pedagogernas roll är viktig för att barn som har ADHD ska
klara av sin vardag. Vi nämner att utifrån vad våra författare
samt pedagoger tycker, hur fritiden fungerar samt
fritidsledarens och specialpedagogens betydelse i skolan. Vi
berättar också om resurskoppling och hur skolor med hjälp
av resurser ska stödja ADHD-barn så att de kan förhålla sig
med vardagen. Pedagogiska resurser behövs för att komma
till rätta med ADHD. Man kan få en fungerande skoldag
genom att bearbeta barnets koncentrationsförmåga, samspel
och dess grovmotorik. Vi nämner också i vår uppsats att
hemmet komplettera skolan. Många föräldrar som inte
förstår barnets svårigheter anser att deras barn är svårt att
behandla. Vi tar upp hur föräldrarna bör leta mer
information om ADHD och ta kontakt med andra föräldrar
som har samma problem. Vi tar också upp vilka stöd och
hjälp föräldrarna får.
I vår slutsats nämner vi att skolan och hemmet skall
samarbeta med varandra, de ska också använda sig av
vårdpersonalen för att kunna nå det bästa resultatet för deras
barn. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alak, Sura LU and Dargahi, Ghazal
supervisor
organization
course
FRIK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ADHD, resurskoppling, fritidspedagogers roll, föräldrar, specialpedagog
language
Swedish
id
1624136
date added to LUP
2010-11-08 11:44:45
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1624136,
 abstract   = {Vår främsta fråga i vår undersökning är, hur unga
skolbarn med ADHD klarar av sin vardag? Med denna
frågeställning kom vi fram till att vi ska använda oss av
kvalitativ litteraturstudie. Eftersom ADHD är ett känsligt
tillstånd så har vi uteslutit intervjuer och observationer, för
att vi inte ska få missvisande reslutat. Vi kom fram till att
pedagogernas roll är viktig för att barn som har ADHD ska
klara av sin vardag. Vi nämner att utifrån vad våra författare
samt pedagoger tycker, hur fritiden fungerar samt
fritidsledarens och specialpedagogens betydelse i skolan. Vi
berättar också om resurskoppling och hur skolor med hjälp
av resurser ska stödja ADHD-barn så att de kan förhålla sig
med vardagen. Pedagogiska resurser behövs för att komma
till rätta med ADHD. Man kan få en fungerande skoldag
genom att bearbeta barnets koncentrationsförmåga, samspel
och dess grovmotorik. Vi nämner också i vår uppsats att
hemmet komplettera skolan. Många föräldrar som inte
förstår barnets svårigheter anser att deras barn är svårt att
behandla. Vi tar upp hur föräldrarna bör leta mer
information om ADHD och ta kontakt med andra föräldrar
som har samma problem. Vi tar också upp vilka stöd och
hjälp föräldrarna får.
I vår slutsats nämner vi att skolan och hemmet skall
samarbeta med varandra, de ska också använda sig av
vårdpersonalen för att kunna nå det bästa resultatet för deras
barn.},
 author    = {Alak, Sura and Dargahi, Ghazal},
 keyword   = {ADHD,resurskoppling,fritidspedagogers roll,föräldrar,specialpedagog},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur de vuxna kan hjälpa grundskolebarn med ADHD att klara sin vardag: En kunskapsöversikt med särskilt fokus på fritidspersonalens möjligheter},
 year     = {2010},
}