Advanced

Algblomningar – en inkräktare i semesterparadiset: En studie om klimatförändringseffekten algblomningars påverkan på turister

Köpberg, Erik and Ekström, Heidi (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Utgångspunkten till denna uppsats är att det dels föreligger ett utomvetenskapligt behov av en studie av just detta slag, eftersom media rapporterar kring algblomningar som ett hot mot turism och turister. Dessutom baseras vår studie på ett inomvetenskapligt behov, bestående av kunskapsluckor kring hur turistbeteende påverkas av andra klimatförändringseffekter utöver temperaturförändringar, samt kring studier som utgår från turisters egenuttryckta uppfattningar och beteenden. Uppsatsens syfte är att öka kunskapen och förståelsen kring algblomningars påverkan på turister. Uppsatsen bygger på en webbenkätundersökning som fullbordades av 3 217 turister med intresse för skånsk turism. För att nå ökad förståelse kring turisters reaktioner,... (More)
Utgångspunkten till denna uppsats är att det dels föreligger ett utomvetenskapligt behov av en studie av just detta slag, eftersom media rapporterar kring algblomningar som ett hot mot turism och turister. Dessutom baseras vår studie på ett inomvetenskapligt behov, bestående av kunskapsluckor kring hur turistbeteende påverkas av andra klimatförändringseffekter utöver temperaturförändringar, samt kring studier som utgår från turisters egenuttryckta uppfattningar och beteenden. Uppsatsens syfte är att öka kunskapen och förståelsen kring algblomningars påverkan på turister. Uppsatsen bygger på en webbenkätundersökning som fullbordades av 3 217 turister med intresse för skånsk turism. För att nå ökad förståelse kring turisters reaktioner, kompletterades enkätundersökningen med en dokumentanalys kring medias rapportering om algblomningar. Uppsatsens huvudsakliga teoretiska utgångspunkter består av teorier om turistbeteende och turistuppfattningar, dels generella och dels med inriktning på klimatförändringarna. Vi sammanför de olika teoretiska områdena och tillämpar dessa på turisters reaktioner på algblomningar. Vår enkätundersökning påvisar att turister uppfattar algblomningar som en konflikt mot idealet, det vill säga hotar upplevelsen av en trivsam sommar nära vatten; som en hälsorisk; och som framkallande av missnöjdhet. Dessa uppfattningar bär, förutom av egna upplevelser även spår av medias rapportering, men samtidigt förekommer även fall där turisternas uppfattningar går åt annan riktning än vad medias rapportering indikerar. Vidare påvisar vår enkätundersökning att sex av tio turister som har påträffat algblomningar inte ändrat sitt beteende på grund av algblomningar. Utav de nära fyra av tio turister som ändrat beteende har de flesta ändrat sitt beteende på destinationen genom att avstå från bad i hav eller sjö, byta badplats, eller byta aktivitetsval. Beteendemässiga förändringar i form av att lämna destinationen i förtid, genom att byta destination eller att resa hem, står å andra sidan i minoritet. Eftersom merparten turister har rest tillbaka till en destination där de upplevt algblomningar tycks eventuella skador på destinationsimagen inte vara långsiktig. När algblomningar inte råder eller när resan inte förutsätter attraktiva strandmiljöer kan destinationen nämligen åter utgöra ett attraktivt resealternativ. De viktigaste förklaringarna till turisters beteendemässiga reaktioner utgörs av turisternas uppfattningar, reseanledningen sol och bad, resesällskapet barn, samt informationssökning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Köpberg, Erik and Ekström, Heidi
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
klimatförändringar, algblomning, turistbeteenden, turistuppfattningar, medial påverkan, enkätundersökning, dokumentanalys
language
Swedish
id
1625097
date added to LUP
2010-06-29 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:13:17
@misc{1625097,
 abstract   = {Utgångspunkten till denna uppsats är att det dels föreligger ett utomvetenskapligt behov av en studie av just detta slag, eftersom media rapporterar kring algblomningar som ett hot mot turism och turister. Dessutom baseras vår studie på ett inomvetenskapligt behov, bestående av kunskapsluckor kring hur turistbeteende påverkas av andra klimatförändringseffekter utöver temperaturförändringar, samt kring studier som utgår från turisters egenuttryckta uppfattningar och beteenden. Uppsatsens syfte är att öka kunskapen och förståelsen kring algblomningars påverkan på turister. Uppsatsen bygger på en webbenkätundersökning som fullbordades av 3 217 turister med intresse för skånsk turism. För att nå ökad förståelse kring turisters reaktioner, kompletterades enkätundersökningen med en dokumentanalys kring medias rapportering om algblomningar. Uppsatsens huvudsakliga teoretiska utgångspunkter består av teorier om turistbeteende och turistuppfattningar, dels generella och dels med inriktning på klimatförändringarna. Vi sammanför de olika teoretiska områdena och tillämpar dessa på turisters reaktioner på algblomningar. Vår enkätundersökning påvisar att turister uppfattar algblomningar som en konflikt mot idealet, det vill säga hotar upplevelsen av en trivsam sommar nära vatten; som en hälsorisk; och som framkallande av missnöjdhet. Dessa uppfattningar bär, förutom av egna upplevelser även spår av medias rapportering, men samtidigt förekommer även fall där turisternas uppfattningar går åt annan riktning än vad medias rapportering indikerar. Vidare påvisar vår enkätundersökning att sex av tio turister som har påträffat algblomningar inte ändrat sitt beteende på grund av algblomningar. Utav de nära fyra av tio turister som ändrat beteende har de flesta ändrat sitt beteende på destinationen genom att avstå från bad i hav eller sjö, byta badplats, eller byta aktivitetsval. Beteendemässiga förändringar i form av att lämna destinationen i förtid, genom att byta destination eller att resa hem, står å andra sidan i minoritet. Eftersom merparten turister har rest tillbaka till en destination där de upplevt algblomningar tycks eventuella skador på destinationsimagen inte vara långsiktig. När algblomningar inte råder eller när resan inte förutsätter attraktiva strandmiljöer kan destinationen nämligen åter utgöra ett attraktivt resealternativ. De viktigaste förklaringarna till turisters beteendemässiga reaktioner utgörs av turisternas uppfattningar, reseanledningen sol och bad, resesällskapet barn, samt informationssökning.},
 author    = {Köpberg, Erik and Ekström, Heidi},
 keyword   = {klimatförändringar,algblomning,turistbeteenden,turistuppfattningar,medial påverkan,enkätundersökning,dokumentanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Algblomningar – en inkräktare i semesterparadiset: En studie om klimatförändringseffekten algblomningars påverkan på turister},
 year     = {2010},
}